10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları

10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki metinde hangi yerde yapılan bir gezi anlatılmaktadır? "Burası renkli sokakları, tarihi yapıları ve lezzetli yemekleri ile beni büyüledi. Özellikle şehir merkezindeki çarşıda geçirdiğimiz zaman benim için çok özel oldu. Yerel halkın güler yüzlü ve misafirperver tavırları, bu şehri sevmeme neden oldu."

  A) İstanbul    B) Marrakech    C) Barselona    D) Londra    E) Tokyo

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Marrakech'tir. Çözüm açıklaması: Metinde bahsedilen renkli sokaklar, tarihi yapılar ve lezzetli yemekler, Marrakech'in özellikle şehir merkezindeki çarşılarına işaret ediyor. Ayrıca, yerel halkın güler yüzlü ve misafirperver davranışları da Marakeş halkının ünlü özelliklerinden biridir. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, gezi yazısı türüne uygun değildir?

  A) "Sabahın erken saatlerinde yola çıkarak, güzel manzaralar eşliğinde bir yolculuk yaptık."
  B) "Gezdiğimiz şehirdeki tarihi yapıları ve müzeleri ziyaret ettik, lezzetli yemekler tadıp, yerel halkın kültürüyle tanıştık."
  C) "Gittiğimiz tatil beldesinde, sadece deniz, kum ve güneşin tadını çıkardık."
  D) "Yolda birçok engelle karşılaştık ve bazı sıkıntılı anlar yaşadık, ama sonunda hedefimize ulaştık."
  E) "Gezi sırasında hava çok kötüydü, hepimiz hasta olduk ve tatilimiz mahvoldu."

 4. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir. Diğer seçenekler, gezi yazısı türüne uygun cümleler içermektedir. Gezi yazıları, bir yerin veya bölgenin keşfiyle ilgili deneyimleri anlatan bir türdür. Bu yazı türünde genellikle gezilen yerlerin tanıtımı, yerel halkla tanışma, tarihi ve kültürel yapıların ziyaret edilmesi, yerel yemeklerin tadılması gibi olumlu ve heyecan verici deneyimler anlatılır. Hasta olmak gibi olumsuzluklar bu yazı türünde yer almaz. 5. Gezi yazılarında, hangi anlatım teknikleri daha sık kullanılır?

  A) Öyküleme ve karakter tasviri
  B) Karşılaştırma ve benzetme
  C) Açıklayıcı bilgi ve veri sunumu
  D) Diyalog ve söyleşi
  E) Sezgisel ve duygusal ifadeler

 6. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E seçeneği olan "Sezgisel ve duygusal ifadelerdir." Gezi yazıları genellikle yazarın kişisel deneyimlerine dayanan anlatımları içerir. Bu nedenle, öyküleme, karakter tasviri ve sezgisel, duygusal ifadeler gibi anlatım teknikleri sıkça kullanılır. Bu tarz yazılar, okuyucunun yazara duygusal bir bağ kurmasına ve kendini yazının içinde hissetmesine yardımcı olur. Bu tür yazılar, yazarın kişisel yorum ve düşüncelerini ifade ettiği için, eleştirel düşünme, analitik okuma ve yorum yapma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi basit cümle örneğidir?

  A) Yağmur yağıyor, ama ben yine de dışarı çıkacağım.
  B) Bugün sınavım var, bu yüzden ders çalışacağım.
  C) Arkadaşım yarın doğum günü kutlaması yapacak.
  D) Ayşe, okula gitmek için her sabah erkenden kalkar.
  E) Ali'nin kırmızı bisikleti, bahçede duruyor.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneğidir. D seçeneği bir basit cümle örneğidir çünkü tek bir özne (Ali) ve tek bir yüklem (kalkar) içerir. Diğer seçenekler birden fazla özne ve/veya yüklem içermekte veya bağlaçlarla birbirine bağlanmış cümlelerden oluşmaktadır. 9. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünün özelliklerinden değildir?

  A) Gezi yazısı, bir yere yapılan gezi sonrası deneyimlerin aktarılmasıdır.
  B) Gezi yazısı, gözlemler ve hisler üzerine kuruludur.
  C) Gezi yazısı, nesnel bir anlatım tarzına sahiptir.
  D) Gezi yazısı, okuyucuda bir yer veya olay hakkında merak uyandırmayı amaçlar.
  E) Gezi yazısı, yazarın kişisel bakış açısını yansıtır.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Gezi yazısı, bir yer veya olay hakkında kişisel bir deneyim ve bakış açısının aktarılmasıyla oluşur. Bu nedenle, C şıkkındaki "nesnel bir anlatım tarzına sahip olması" ifadesi gezi yazısı türünün özelliklerinden değildir. Gezi yazısı türü, yazarın kişisel bakış açısını, gözlemlerini, duygularını ve deneyimlerini yansıtan öznel bir anlatım tarzına sahiptir. 11. Gezi yazısı yazarken, hangi noktalara dikkat edilmelidir?

  A) Yapılan gezinin tamamı detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.
  B) Gezi sırasında yaşanan tüm olaylar anlatılmalıdır.
  C) Yazarın kişisel fikirleri nesnel bir şekilde anlatılmalıdır.
  D) Anlatım sırasında yazarın duyguları ön plana çıkarılmalıdır.
  E) Anlatımın okuyucunun ilgisini çekecek şekilde sürükleyici olması önemlidir.

 12. Cevap: E Açıklama:

  Cevap Anahtarı: E. Gezi yazısı yazarken, anlatımın okuyucunun ilgisini çekecek şekilde sürükleyici olması önemlidir. Bunun için, gezinin sebebi, rotası, yapılacak aktiviteler ve yaşanan deneyimlerin detaylı bir şekilde anlatılması gerekmektedir. Ayrıca, yazarın kişisel bakış açısını yansıtan anekdotlar ve duygular, okuyucunun yazıya bağlanmasını ve gezinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu noktalara dikkat edilerek yazılan bir gezi yazısı, okuyucuyu etkileyici ve keyifli bir deneyime davet edebilir. 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir çelişki içerir?

  A) Çok yoruldum ama mutluyum.
  B) Arabayı park ettim ve markete girdim.
  C) Yaz tatilinde deniz kenarında dinlenmeyi seviyorum.
  D) Sınavı kazandığımda çok mutlu oldum ama çalışmaya devam ettim.
  E) Kitabı okumadığım halde yorum yapabilirim.

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E olan bu soruda çelişki içeren cümle "Kitabı okumadığım halde yorum yapabilirim." cümlesidir. Çünkü bir konuda yorum yapmanın doğru olabilmesi için öncelikle o konuda bilgi sahibi olmak gerekmektedir, dolayısıyla bir şeyi okumadan yorum yapmak bir çelişkidir. 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir soru cümlesidir?

  A) Bu yıl yaz tatili nerede geçirdin?
  B) Okuduğum kitap çok ilginçti.
  C) Her gün spor yaparım.
  D) Bugün hava çok güzel.
  E) İstanbul'da yaşamak çok keyifli.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "Bu yıl yaz tatili nerede geçirdin?" cümlesidir. Bu cümle bir soru cümlesidir çünkü bir soru sormaktadır. Diğer seçenekler basit cümlelerdir ve bir soru sormamaktadırlar. 17. Haber yazarken hangi haber dilinin kullanılması önerilir?

  A) Ağdalı ve karışık dil
  B) Karmaşık ve anlaşılması güç dil
  C) Yalın ve anlaşılır dil
  D) Sadece uzmanların anlayabileceği dil
  E) Duygusal ve etkileyici dil

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Yalın ve anlaşılır dil" dir. Haber yazarken, okuyucuların kolayca anlayabileceği, basit ve açık bir dil kullanmak önemlidir. Karmaşık ve ağdalı bir dil kullanmak, haberin anlaşılmasını zorlaştırabilir ve okuyucuların ilgisini kaybetmesine neden olabilir. 19. Bir haberde, "Olaya müdahale eden polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı" cümlesinde hangi haber unsuru vurgulanmaktadır?

  A) Kim    B) Ne zaman    C) Nerede    D) Ne oldu    E) Niçin

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: Cevap "Ne oldu" unsuru değil, "Nerede" unsuru vurgulanmaktadır. Çünkü cümlede olayın gerçekleştiği yer, yani olaya müdahale eden polisin nerede olduğu vurgulanmaktadır. Bu da haberin önemli bir unsuru olan "nerede" bilgisinin vurgulanması anlamına gelir. 21. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem nesne cümlesidir?

  A) Sinemada izlediğimiz film çok etkileyiciydi.
  B) Ali, kitabı kütüphaneye geri getirmediği için ceza aldı.
  C) Köpeğimiz havlayarak bahçeyi koruyor.
  D) Öğrenciler, derste aktif bir şekilde çalışmalıdır.
  E) Annem, tatlıyı yapmak için malzemeleri hazırladı.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Ali, kitabı kütüphaneye geri getirmediği için ceza aldı. Bu cümle özne-yüklem-nesne cümlesidir. "Ali" özne, "kitabı kütüphaneye geri getirmediği için ceza aldı" ise yüklem ve nesneden oluşur. Bu cümlede bir eylemin kim tarafından yapıldığı ve ne yapıldığı açıkça belirtilir. 23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, haber yazarken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaz?

  A) Haberin objektif olması gerektiği
  B) Haberde kullanılacak dilin açık ve anlaşılır olması gerektiği
  C) Haberde kullanılan fotoğrafların gerçeği yansıtmamasının kabul edilebilir olduğu
  D) Haberin kaynaklarının doğru ve güvenilir olması gerektiği
  E) Haberin başlık, giriş, gelişme ve sonuç kısımlarının uygun bir şekilde yazılması gerektiği

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneği olan "Haberde kullanılan fotoğrafların gerçeği yansıtmamasının kabul edilebilir olduğu" ifadesidir. Ancak bu ifade yanlıştır ve haber yazarken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaz. Haberlerde objektiflik, anlaşılır dil kullanımı, doğru ve güvenilir kaynaklar gibi unsurlar önemlidir ve haberin okuyuculara doğru bilgi vermesi amaçlanır. Haberde kullanılan fotoğrafların ise gerçeği yansıtması ve habere uygun olması önemlidir. 25. Aşağıdaki haberin hangi parçasında olayın neden önemli olduğu belirtilmektedir? "Bugün saat 14.00'te Ankara'da gerçekleşen protesto gösterilerinde yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Göstericiler, hükümetin son zamanlarda aldığı kararları protesto ediyor ve değişim taleplerini dile getiriyorlar. Gösteriler sırasında birçok kişi yaralandı ve polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı."

  A) Giriş parçasında
  B) Gelişme parçasında
  C) Sonuç parçasında
  D) Haberin başlığında
  E) Haberin altında yer alan kaynak belirtecinde

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Gelişme parçasında" olarak belirlenmiştir. Haberin gelişme parçasında olayın neden önemli olduğu belirtilmektedir. Bu paragrafta, göstericilerin neden sokaklara çıktığı ve neyi protesto ettikleri açıklanmaktadır. Ayrıca gösteriler sırasında yaşanan yaralanmalar ve polisin müdahalesi de bu gelişme paragrafında yer almaktadır. 27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi karma cümledir?

  A) Sıcak havalarda serinlemek için denize girerim, ama suya girmekten korkarım.
  B) Hangi okula gideceğimi hala karar veremedim, çünkü birkaç seçenek arasında kaldım.
  C) Kitabı okudum, ardından da filmi izledim.
  D) Yemek yapmaya karar verdim, fakat bu konuda hiçbir fikrim yoktu.
  E) Gitar çalmayı öğrenmek istiyorum, ancak herhangi bir müzik aleti çalmayı bilmiyorum.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Bu cümle birbirine bağlı iki basit cümleden oluşan bir bileşik cümledir. "Sıcak havalarda serinlemek için denize girerim" ve "ama suya girmekten korkarım" ifadeleri bağımsız iki cümledir ve "ama" bağlacı ile birleştirilerek bir karma cümle oluşturulmuştur. Bu soru, öğrencilerin cümle türlerini ayırt etme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. 29. Aşağıdaki haberde hangi haber yazma tekniği kullanılmıştır? "İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi, trafikteki araç sayısını azaltmak ve hava kirliliğini önlemek amacıyla bisiklet kullanımını teşvik etmek için yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında, şehir merkezinde 100 bisiklet kiralama istasyonu kurulacak ve bu istasyonlardan bisiklet kiralanarak şehir içinde gezilebilecek. Projenin başarılı olması halinde, daha fazla istasyon kurulması planlanıyor."

  A) Açıklayıcı haber yazma tekniği
  B) Olay haber yazma tekniği
  C) Röportaj haber yazma tekniği
  D) Yorumlayıcı haber yazma tekniği
  E) Kısa haber yazma tekniği

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Olay haber yazma tekniği" dir. Çünkü haber, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet kullanımını teşvik etmek için başlattığı bir proje hakkındadır ve sadece olayın açıklamasını yapar. Haber, temel bilgileri aktararak halkı bilgilendirir ve birçok insanın ilgisini çekebilir. 31. Aşağıdaki cümlelerden hangisi emir cümlesidir?

  A) Yarın sinemaya gidiyoruz.
  B) Lütfen kapıyı kapat.
  C) Eski dostlar yeniden bir araya geldiler.
  D) Oyuncular sahneye çıktılar.
  E) Herkesin aklında aynı soru vardı.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Çünkü "Lütfen kapıyı kapat" cümlesi bir emir cümlesi olarak kullanılmıştır. Diğer cümleler ise soru cümlesi, bildirim cümlesi, tespit cümlesi veya açıklama cümlesi olarak kullanılmıştır. Emir cümlesi, bir kişinin başka bir kişiyi bir şey yapmaya yönlendirdiği bir cümle türüdür. 33. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dilek cümlesidir?

  A) Keşke yarın tatil olsa.
  B) Geçen hafta arkadaşlarımla sinemaya gittim.
  C) Seni çok özledim.
  D) İstanbul'da çok fazla trafik var.
  E) Bugün hava çok güzel.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Keşke yarın tatil olsa."dır. Bu cümle dilek cümlesi olarak kullanılmaktadır. Dilek cümleleri, kişinin istediği bir durumun gerçekleşmesini dile getirmek amacıyla kullanılır. Bu tür cümlelerde genellikle "keşke" kelimesi veya "-sa/-se" ekleri kullanılır. 35. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin tek başına bir anlam ifade ettiği bir cümledir?

  A) Sabahları erken kalkmak sağlıklıdır.
  B) Yemekleri kendisi pişiriyor.
  C) Yarın sınavım var, çalışmalıyım.
  D) Bu dersi seviyorum.
  E) Bugün hava çok güzel.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, yüklemi "pişiriyor" olan "Yemekleri kendisi pişiriyor." cümlesi yüklemin tek başına bir anlam ifade ettiği bir cümledir. Diğer seçenekler yüklemi tek başına bir anlam ifade etmeyen cümlelerdir. 37. Haberlerde neden "5N1K" (ne, nerede, ne zaman, nasıl, kim/kimler) kuralı kullanılır?

  A) Haberlerin daha anlaşılır olması için
  B) Haberlerin daha ilgi çekici olması için
  C) Haberlerin daha uzun olması için
  D) Haberlerin daha kısa olması için
  E) Hiçbiri

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. "5N1K" kuralı, haberlerin daha anlaşılır olması için kullanılır. Bu kural, haberin temel sorularını cevaplandırarak, haberin özünü kısa ve öz şekilde iletmeyi hedefler. Haberlerde bu kuralın kullanılması, okuyucunun veya izleyicinin haber içeriğini daha kolay anlamasına yardımcı olur. 39. Haber metninde neden doğru bilgi ve haber kaynaklarına önem verilir?

  A) Haberin gerçekliği ve güvenilirliği için
  B) Haberin daha uzun olması için
  C) Haberin daha çarpıcı olması için
  D) Haberin daha fazla okunması için
  E) Hiçbiri

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Haberin gerçekliği ve güvenilirliği için" olarak verilmiştir. Haber metinlerinde doğru bilgi ve haber kaynaklarına önem verilmesinin sebebi, haberin doğruluğu ve güvenilirliğini sağlamaktır. Haberlerin okuyuculara doğru bilgi aktarması ve güvenilir olması önemlidir. Bu nedenle haberlerde kullanılan bilgi ve haber kaynaklarına dikkat edilir ve doğru olanlar seçilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları Detayları

10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Haber
 • Haber
 • Deneme

Ayrıca 10.sınıf edebiyat dersi yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından 2.dönem 2.yazılı için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bir şehrin kültürü, tarihi ve yerel yaşamı hakkında fikir sahibi olabilme becerisi geliştirilir.

Farklı yazı türlerinin özelliklerini ayırt edebilmek ve yazıların amacını anlayabilmektir.

Öğrenci, basit cümlelerin tek bir özne ve tek bir yüklem içermesi ile karakterize edildiğini anlar.

Gezi yazısı türünün özelliklerini öğrenir ve farklı türler arasındaki farkları anlamayı öğrenirler.

Gezi yazısı yazarken, anlatımın okuyucunun ilgisini çekecek şekilde sürükleyici olması önemlidir ve bunun için gezinin detayları ve yazarın kişisel deneyimleri anlatılmalıdır.

Mantıksal düşünme ve tutarlılık konusunda farkındalık kazanmayı sağlar.

Soru cümlesini tanımlamayı öğreniyoruz ve bir cümlenin bir soru cümlesi olması için nasıl yapılandırılması gerektiğini öğreniyoruz.

Etkili bir haber yazabilmek için dilin doğru kullanımının önemini anlamak ve yalın bir dille yazabilme becerisine sahip olmak gereklidir.

Haber yazımı temel kurallarını anlama ve uygulama.

Özne-yüklem-nesne cümle yapısını tanıyarak bir cümleyi doğru şekilde analiz edebilme becerisi.

Haber yazarken objektiflik, anlaşılır dil kullanımı, doğru ve güvenilir kaynaklar gibi unsurlara dikkat etmek gerektiği anlaşılabilir.

Bir haber metninde giriş, gelişme ve sonuç parçalarını anlayarak, olayın neden önemli olduğunu belirlemek.

Öğrenciler, basit, bileşik ve karma cümleleri ayırt edebilme becerisi kazanır.

Haber türlerini ve bunların özelliklerini anlamaktır.

Verilen cümleler arasından emir cümlesini tanımlayabiliriz.

Dilek cümleleri konusunda farkındalık kazanmaları ve bu tür cümleleri doğru bir şekilde kullanabilmeleri amaçlanabilir.

Yüklemin ne olduğunu ve yüklemin tek başına bir anlam ifade edip etmediğini belirleme becerisidir.

Haber okuma ve izleme alışkanlıklarını geliştirmesi, ana fikri anlama becerilerinin artması hedeflenir.

Haberlerin kaynaklarının ve doğruluğunun önemini anlamak ve güvenilir bilgiye erişmek için farklı kaynakları kullanabilmek olarak ifade edilebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 51 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 225 kere doğru, 266 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri