10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Zeydiye'yi diğer Şii fırkalardan ayıran görüşleri nelerdir?


 2. Cevap: Peygamberin isim ve şahıs belirterek imam tayin etmediği, imamların hatasız veya günahsız olmadığı, sayılarının on iki ile sınırlandırılmadığı Açıklama:

  Zeydiler, imamet konusunda İmamiye'den farklı görüşlere sahiptirler. 3. Fıkhi yorumların amacı nedir?


 4. Cevap: İslam dininin farklı coğrafyalarda yaşayan insanlara uygun hale getirilmesi ve günlük yaşam sorunlarına çözüm bulunması Açıklama:

  Fıkıh âlimleri, insanların dinî uygulamalar konusundaki sorularına cevap vererek fıkhi mezheplerin oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. 5. Fıkıh usulünün temel ilkelerini ortaya koyan eser nedir?


 6. Cevap: er-Risale (İmam Şafii) Açıklama:

  İmam Şafii'nin bu eseri, sonraki fıkıh âlimleri için önemli bir kaynak olmuştur. 7. İsrafa karşı Hz. Peygamber'in uyarısını belirtiniz.


 8. Cevap: Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan yemek. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), israf etmememiz gerektiğini vurgulamıştır. 9. Ölçülü olmanın Kur'an'daki vurgularından üç örnek veriniz.


 10. Cevap: * " ölçüyü tartıyı tam yapın." (Şuara Suresi, 181) * "Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır." (Furkân Suresi, 67) * "İşitme, görme ve kalbi (aklı) oluşturan Allah'tır. Biraz düşünmüyor musunuz?" (Zümer Suresi, 46) Açıklama:

  Kur'an, farklı ayetlerde ölçülü olmanın önemini vurgulamaktadır. 11. Hz. Şuayb'ın kavmine ölçülü olma konusunda verdiği öğütten bahsediniz.


 12. Cevap: Adaleti sağlamak, malların değerini düşürmemek ve yeryüzünde bozgunculuk yapmamak. Açıklama:

  Hz. Şuayb, kavmine hem ahlaki hem de ticari açıdan ölçülü olmayı tavsiye etmiştir. 13. Erdemli davranışların hayatımıza etkisi nedir?


 14. Cevap: Erdemli davranışlar, insanın manevi gelişimine katkı sağlar, toplumdaki saygınlığını artırır ve mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeye yardımcı olur. Açıklama: 15. Eş dost arasında ölçülü davranışların sergilenmemesi durumunda ortaya çıkabilecek sorunları örneklerle açıklayınız.


 16. Cevap: Ölçüsüz davranışlar, ilişkilerde kırgınlıklara, anlaşmazlıklara ve hatta kopmalara neden olabilir. Örneğin, aşırı şakalar yapmak başkalarını rahatsız edebilir veya arkadaşlık ortamını zedeleyebilir. Açıklama: 17. Mağaranın kapısının açılmasını sağlayan dua neydi?


 18. Cevap: "Ey Allah'ım! Eğer bunu senin rızan için yaptıysam, bizi bu halden kurtar!" Açıklama:

  Bu dua, işçinin ücretini geçiktirmeden vermesinin bir sonucu olarak kabul edilir. 19. İşçiye olan borcun ne şekilde ödendiğini açıklayınız.


 20. Cevap: İşçiye, tüm sığır, davar ve develer verildi. Açıklama:

  İşveren, işçinin ücretini İşçi gelene kadar işleterek kâr ettirmiş ve bu kârı işçiye vermiştir. 21. Hadis rivayetinden yola çıkarak, ücret ödemekle ilgili üç ilke belirtiniz.


 22. Cevap: * Ücretleri geciktirmemek * Hak edilen ücreti eksiksiz ödemek * İşçi haklarına saygı göstermek Açıklama:

  Hadis rivayeti, ücret ödemekle ilgili bazı ilkeleri ortaya koymaktadır. 23. Hadis rivayetindeki olay, İslam ekonomisinin hangi ilkeleriyle örtüşmektedir?


 24. Cevap: Dürüstlük, adalet, işçi haklarına riayet Açıklama:

  Hadis rivayeti, İslam ekonomisinin temel ilkelerini yansıtmaktadır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. İslam'a göre aşırılık örneklerinden biridir.
  (.....) 2. Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslümanların aşırılıklara karşı uyarıldığı bir hadise bahsetmiştir.
  (.....) 3. Müslümanlar, maddi imkanları kullanırken ölçülü olmalıdır.
  (.....) 4. İnsan, duygularında aşırı tepkilerden uzak durmalıdır.
  (.....) 5. Bir atasözüne göre, öfkeyle hareket etmek insana zarar getirir.
  (.....) 6. Beslenme, Müslümanın Rabbiyle ilişkisini etkiler.
  (.....) 7. Hz. Muhammed (s.a.v.), ölçülü beslenmeyi tavsiye etmiştir.
  (.....) 8. Hucurât suresi, toplumsal yaşamda dikkat edilmesi gereken görgü kurallarını işlemektedir.
  (.....) 9. Hucurât suresi 11. ayete göre, müminler birbirleriyle alay etmemelidir.
  (.....) 10. Gıybet, insan ilişkilerini zedeler.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. İsraf
  2. Ölçülü olmak
  3. İtidal
  4. Peygamberler
  5. Kur'an
  a. Orta yolu tutmak
  b. Nimetlerin kıymetini bilmek
  c. Tutum ve davranışlarda aşırılıktan uzak durmak
  d. İnsanı yüceltmek
  e. Ölçülü davranmak

 28. Cevap: 1. b 2. c 3. a 4. d 5. e Açıklama:

  * İsraf, nimetleri gereksiz yere tüketmektir. * Ölçülü olmak, aşırılıktan uzak durarak orta yolu tutmaktır. * İtidal, ölçülü davranmaktır. * Peygamberler, insanlara İslam ahlakını örnekleyen kişilerdir. * Kur'an, Müslümanların hayatına rehberlik eden kutsal kitaptır ve ölçülü davranmayı öğütler. 29. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  1. Günümüzde Şiiliğin en yaygın ekolü __________ olarak bilinir.
  2. İmamet inancına göre imamların sayısı _________'dir.
  3. Zeydilik, _________'in oğlu Zeyd'i imam kabul eder.
  4. İslam âlimlerinin fıkhî yorumları sonucunda __________ oluşmuştur.
  5. Hanefilik, __________ görüşlerine dayanır.
  6. İmam Malik'in mezhebi __________ olarak adlandırılır.
  7. Şafii mezhebi, fıkıh usulünün __________'mesine önemli katkılar yapmıştır.
  8. İmam Şafiî, fetvalarını __________ şartlarına göre gözden geçirebilirdi.
  9. Şii mezhebinde gizli bir şekilde ortaya çıkması beklenen imama __________ denir.
  10. Fıkıh âlimleri, dini uygulamalar konusundaki soruları __________arak cevaplamışlardır.

 30. Cevap: 1. İmamiye 2. On iki 3. Zeynelabidin 4. Mezhepler 5. Ebû Hanife 6. Maliki 7. Sistemleşmesine 8. Bulunduğu çevrenin 9. Mehdi 10. Yorumlayarak Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN
  1. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır.
  2. Atatürk'e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur.
  3. Atatürk'ün İslâmiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE BİLİM
  1. Din-Bilim İlişkisi
  2. İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder.
  3. İslâm Bilimsel Yöntemlerle Araştırılmalı ve Öğrenilmelidir.
  4. İslâm Medeniyetinde Eğitim Kurumları
  5. İslâm'da Bilginin Kaynakları

Ayrıca 10.sınıf DKAB dersi 2.dönem 2.yazılı, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Zeydiye'nin farklı imamet anlayışını öğrenmek.

Fıkhi yorumların önemini ve yararlarını kavramak.

Fıkıh usulünün gelişiminde İmam Şafii'nin rolünü anlamak. İsrafı tanımlayınız. Cevap: Tutuş ve davranışlarda ölçü dışına çıkma ve savurganlıktır. Açıklama: İsraf genel olarak maddi olanakları gereksiz yere tüketmek anlamında kullanılır. Kazanım: İsrafın tanımını öğrenmek.

Hz. Peygamber'in israf konusundaki öğütünü bilmek.

Kur'an'ın ölçülü olma konusundaki öğretilerini tespit etmek.

Peygamberlerin ölçülü olma öğretilerini öğrenmek.

Öğrenciler, mağaranın kapısının nasıl açıldığını öğrenecekler.

Öğrenciler, ücretin ödenme şeklini anlayacaklar.

Öğrenciler, ücret ödemekle ilgili bazı ilkeleri öğrenecekler.

Öğrenciler, hadis rivayetindeki olayın İslam ekonomisi ilkeleriyle ilişkisini anlayacaklar.

* Aşırı davranışların İslam'daki yerini anlamak. * Hz. Muhammed'in öğretilerine göre ölçülü bir yaşam sürmenin önemini kavramak. * Maddi değerlerin sorumlulukla kullanılması gerektiğini öğrenmek. * Duyguların kontrolünün önemini vurgulamak. * Öfkenin zararlarını ve sakin kalmanın faydalarını anlamak. * Beslenmenin sağlık ve maneviyat üzerindeki etkilerini bilmek. * Hz. Muhammed'in beslenme konusundaki tavsiyelerini uygulamak. * Toplumsal ilişkilerde uyulması gereken görgü kurallarının farkına varmak. * Müminler arasında saygı ve nezaketin önemini vurgulamak. * Gıybetin zararlarını ve insanlara adil davranmanın önemini kavramak.

* Öğrenciler, İslam ahlakında ölçülü olmanın önemini kavrarlar. * Öğrenciler, İsraf ve ölçülü davranma arasındaki farkı anlarlar. * Öğrenciler, peygamberlerin ölçülü yaşam tarzını örnek alırlar. * Öğrenciler, Kur'an'ın ölçülü davranmayla ilgili öğretilerini öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri