10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Klimatik afetlerin çeşitlerini sıralayınız.


 2. Cevap: Sel, taşkın, şiddetli rüzgarlar, çığ, kuraklık Açıklama:

  Klimatik afetler, hava olaylarından kaynaklanan afetlerdir. 3. Afetlerin boyutlarını etkileyen faktörler nelerdir?


 4. Cevap: Afet nedeninin büyüklüğü, toplumun hazırbulunuşluk düzeyi Açıklama:

  Afetlerin etkileri, hem afetin büyüklüğüne hem de toplumun afetlere hazırlıklı olma durumuna bağlıdır. 5. Türkiye'de kütle hareketlerinin en fazla görüldüğü bölge hangisidir?


 6. Cevap: Karadeniz kıyı kuşağı Açıklama:

  Yamaç eğimlerinin yüksekliği ve yoğun yağışlar nedeniyle Karadeniz kıyı kuşağında kütle hareketleri daha sık yaşanmaktadır. 7. Afetlerin oluşumunda insan kaynaklı hataların rolünden bahsediniz.


 8. Cevap: * Plansız yerleşme * Yanlış arazi kullanımı * Bitki örtüsünün tahribi * Doğal çevrenin dengesinin bozulması Açıklama:

  Bu hatalar, afet riskini artırır ve afetlerin etkilerini şiddetlendirir. 9. Türkiye'deki depremlerde en yüksek orana sahip olan etki nedir?


 10. Cevap: Can kaybı Açıklama:

  Depremler, Türkiye'de en ağır sonuç doğuran afet türlerinden biri olup, can kaybına neden olan başlıca etkidir. 11. Seller ve taşkınların ulaşım yollarına verdiği zarar hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Köprülerin yıkılması, yolların kapanması, ulaşımın aksamasına neden olması Açıklama:

  Seller ve taşkınlar, ulaşım altyapısına ciddi zararlar vererek ulaşımın aksamasına neden olabilir. 13. Afetlerle mücadele için yapılması gereken ilk aşama nedir?


 14. Cevap: Risk yönetimi Açıklama:

  Risk yönetimi, afetlerden korunma ve olası kayıpları azaltma için yapılan çalışmaları içerir. 15. Maden kazalarına neden olan başlıca faktörlerden ikisini yazınız.


 16. Cevap: - Yetersiz iş güvenliği önlemleri - Yangınlar Açıklama:

  Maden kazaları, ihmalkarlık, güvenlik ihlalleri ve doğal faktörler nedeniyle meydana gelebilir. 17. Pasifik Erken Uyarı Sistemi'nin amacını açıklayınız.


 18. Cevap: Tsunamileri önceden tespit ederek kıyı bölgelerinde yaşayanlara tahliye için zaman kazandırmak. Açıklama:

  Erken uyarı sistemleri, afetlerden kaynaklanan can kayıplarını azaltmada önemli bir rol oynar. 19. Kriz yönetiminin aşamalarını belirtiniz.


 20. Cevap: * Müdahale * İyileştirme Açıklama:

  Müdahale, arama-kurtarma ve ilk yardım gibi acil önlemleri içerirken, iyileştirme afetin ardından uzun vadeli toparlanma ve yeniden yapılandırmaya odaklanır. 21. Yerel ulaşım seçeneklerinin önemini takdir etme İstanbul Havalimanı'nın coğrafi konumunu açıklayınız.


 22. Cevap: Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği stratejik konumda yer almaktadır. Açıklama: 23. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın Çin ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılık mesafesini kısaltma oranını belirtiniz.


 24. Cevap: 7 bin km Açıklama: 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Deprem anında sağlam bir eşyanın yanında çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalı.
  2. (.....) Sel sularına girilmesi güvenlidir.
  3. (.....) Deprem esnasında binayı terk etmek için acele edilmeli.
  4. (.....) Afet sırasında arama kurtarma ekiplerine ses çıkararak bulunulan yer bildirilmeli.
  5. (.....) Orman yangınlarını önlemek için ormanların önemi konusunda vatandaşlar bilinçlendirilmeli.
  6. (.....) Kütle hareketlerinin risk oluşturabileceği yerlere yerleşme kurulmamalı.
  7. (.....) Sel ve taşkın anında pencere ve kapıları korumak için taşınabilir kum torbaları kullanılabilir.
  8. (.....) Deprem anında telefondan arama yapılması tavsiye edilir.
  9. (.....) Afet erken uyarı sistemleri afetleri önceden tespit etmeye yardımcı olur.
  10. (.....) J-Alert, Japonya'da kurulan ulusal bir erken uyarı sistemidir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Deprem anında yapılması gerekenler
  b. Sel ve taşkın anında yapılması gerekenler
  1. Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmeli.
  2. Araçla seyir hâlindeyken bulunulan yer güvenli ise sağa yanaşılıp durulmalı, araç içerisinde beklenmeli.
  3. Enkaz altında kalındıysa kibrit ve çakmak yakılmamalı, hareket edilmemeli, toz kaldırılmamalı, ağız ve burun kapatılmalı.
  4. Deprem anında açık alandaki enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan, yamaç eteklerinden, deniz kıyısından ve duvar diplerinden uzaklaşılmalı ve açık bir alanda beklenmeli.
  5. Sel sularına asla girilmemeli.
  6. Pencere ve kapıları korumak için veya suyla sürüklenen enkazın yönünü değiştirmek için taşınabilir kum torbaları kullanılmalı.
  7. Elektrik kaynaklarından uzak durulmalı.
  8. Sağlam bir eşyanın yanına çömelerek veya uzanarak hayat üçgeni oluşturulmalı.
  9. Konut terk edilirken elektrik ve su vanaları kapatılmalı.
  10. Arama kurtarma çalışmalarının kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin tecrübeli ekipleri tarafından yapılması gerekmektedir.

 28. Cevap: 1. b 2. a 3. a 4. a 5. b 6. b 7. b 8. a 9. b 10. a Açıklama:

  Deprem anında yapılması gerekenler listeden "a", sel ve taşkın anında yapılması gerekenler ise listeden "b" ile eşleştirilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'NİN SU VARLIĞI
  1. DOĞAL AFETLER VE TOPLUM
  2. DÜNYA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN AĞLAR
  3. KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA
  4. NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ?
  5. TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ
  6. TÜRKİYE'DE YERLEŞMELER
  7. TÜRKİYE'NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ

Ayrıca 10.sınıf coğrafya dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Klimatik afet türlerini tanıma becerisi

Afetlerin etkilerini değerlendirme becerisi

Türkiye'deki kütle hareketlerinin dağılımı hakkında bilgi edinir.

Afetlerin oluşumunda insan faaliyetlerinin önemini kavrar.

Türkiye'deki depremlerin en önemli etkisini anlayabilme.

Sellerin ve taşkınların ulaşım yollarına verebileceği olumsuz etkileri anlayabilme.

Afet yönetiminin aşamalarını kavrama ve zarar azaltma önlemlerinin önemini vurgulama.

Maden kazalarının sebeplerini belirleyerek işyerlerinde güvenliğin önemini vurgulama.

Afetlere hazırlık ve erken uyarı sistemlerinin önemi anlaşılması.

Afet yönetimi sürecinin aşamalarını tanıma.

1. Deprem anında doğru davranışları öğrenme 2. Sel ve taşkın afetlerindeki tehlikelerin farkına varma 3. Afetlerde aceleyle hareket etmemenin önemini kavrama 4. Arama kurtarma ekipleriyle iş birliği yapmanın önemini anlama 5. Orman yangınlarını önlemede bilinçlenmenin rolünü öğrenme 6. Kütle hareketlerinin risklerini azaltmanın yollarını öğrenme 7. Sel ve taşkın anında evleri koruma yöntemlerini öğrenme 8. Afet anında telefon kullanımının önemini kavrama 9. Afet erken uyarı sistemlerinin önemini anlama 10. Japonya'daki afet yönetimi uygulamaları hakkında bilgi edinme

Öğrenciler, deprem ve sel/taşkın anlarında yapılması gerekenleri ayırt edebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.