10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Afet türleri sınıflamalarından hangisi oluşum nedenine göre yapılmıştır?

  A) Jeolojik, Klimatolojik, Biyolojik
  B) Doğal, Beşeri, Teknolojik
  C) Yerel, Bölgesel, Ulusal
  D) Hızlı başlayan, Yavaş gelişen, Ani
  E) Hayati zararlar, Ekonomik zararlar, Çevresel zararlar

 2. Cevap: B Açıklama:

  Afet türleri, oluşum nedenlerine göre doğal, beşeri ve teknolojik olarak sınıflandırılır. 3. Aşağıdakilerden hangisi kütle hareketi değildir?

  A) Heyelan              B) Toprak kayması      
  C) Volkanik püskürme    D) Çamur akıntısı      
  E) Kaya düşmesi                                

 4. Cevap: C Açıklama:

  Volkanik püskürme, kütle hareketi değil, jeolojik bir afettir. 5. Beşeri afetlere neden olanlardan hangisi doğal bir faktör değildir?

  A) Deprem                      B) Yangın                     
  C) Sanayi kazaları             D) Kimyasal püskürme          
  E) Nükleer santral kazaları                                  

 6. Cevap: A Açıklama:

  Deprem, doğal bir afettir, beşeri afet değildir. 7. Afetlerin etkilerinde hangi faktör belirleyici değildir?

  A) Afete neden olan olayın büyüklüğü
  B) Toplumun afetlere karşı hazırbulunuşluk düzeyi
  C) Afetin meydana geldiği bölgenin coğrafi koşulları
  D) Afetin süresi
  E) Afetin ekonomik maliyeti

 8. Cevap: E Açıklama:

  Afetlerin etkilerinde ekonomik maliyet belirleyici bir faktör değildir. 9. Türkiye'de depremlerin sıklıkla yaşandığı bölge hangisidir?

  A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi    B) Karadeniz Bölgesi           
  C) Ege Bölgesi                  D) İç Anadolu Bölgesi          
  E) Doğu Anadolu Bölgesi                                        

 10. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'nin deprem kuşakları üzerinde yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ülkenin en aktif deprem bölgesidir. 11. Türkiye'de afetler neden meydana gelir?

  A) Sadece doğal nedenler
  B) Sadece beşeri nedenler
  C) Hem doğal hem de beşeri nedenler
  D) Teknolojik nedenler
  E) Askeri nedenler

 12. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'deki afetlerin oluşumunda hem ülkenin konumu, iklimi gibi doğal faktörler hem de plansız yerleşme, yanlış arazi kullanımı gibi beşeri faktörler rol oynar. 13. Türkiye'de meydana gelen afetlerin yaklaşık yüzde kaçını sel ve taşkın oluşturmaktadır?

  A) %2,1    B) %6,7    C) %10,0    D) %28,1    E) %41,4    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre Türkiye'de 1990-2019 yılları arasında yaşanan afetlerden %6,7'sini sel ve taşkınlar oluşturmuştur. 15. Türkiye'de deprem riski en yüksek olan illerden biri hangisidir?

  A) Trabzon    B) Ankara    C) Erzincan    D) İzmir    E) Antalya    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Metin verilen Türkiye Deprem Riski Haritası'nda Erzincan'ın deprem riski en yüksek illerden biri olduğu görülmektedir. 17. Türkiye'de yaşanan afetlerin yüzde kaçı teknolojik afetlerdir?

  A) %1,0    B) %2,1    C) %10,0    D) %41,4    E) %6,9    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre Türkiye'de 1990-2019 yılları arasında yaşanan afetlerden %2,1'ini teknolojik afetler oluşturmuştur. 19. Türkiye'de orman yangınlarının en sık görüldüğü aylar hangileridir?

  A) Ocak-Mayıs       B) Haziran-Ekim    
  C) Kasım-Mart       D) Nisan-Ağustos   
  E) Eylül-Aralık                        

 20. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'de orman yangınlarının %83'ü haziran-ekim dönemini içine alan yaz döneminde meydana gelmektedir. 21. Afet yönetiminin birinci aşamasını hangi çalışmalar oluşturur?

  A) Müdahale ve iyileştirme
  B) Risk tespiti ve zarar azaltma
  C) Kayıp tespiti ve hasar değerlendirmesi
  D) Yardım dağıtımı ve kurtarma
  E) Lojistik destek ve koordinasyon

 22. Cevap: B Açıklama:

  Risk yönetimi, afetlerden önce yapılan ve riskleri azaltmayı amaçlayan çalışmaları içerir. 23. Türkiye'de depremler konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi hangi amaca hizmet eder?

  A) Deprem riskini azaltmak
  B) Deprem hasarını artırmak
  C) Depremden korkmayı önlemek
  D) Depremden kurtulmayı kolaylaştırmak
  E) Deprem sigortası yaptırmayı teşvik etmek

 24. Cevap: A Açıklama:

  Vatandaşların depremler konusunda bilinçlendirilmesi, depreme dayanıklı yapıların inşasını teşvik etmek, güvenli davranışları benimsetmek ve can kayıplarını azaltmayı amaçlar. 25. Sel ve taşkın sırasında hangi önlem alınmamalıdır?

  A) Su yatağından uzaklaşmak
  B) Elektrik kaynaklarından uzak durmak
  C) Arızalı araçla yolculuk etmek
  D) Taşınabilir kum torbaları kullanmak
  E) Evden ayrılmadan önce elektrik ve su vanalarını kapatmak

 26. Cevap: C Açıklama:

  Sel ve taşkın sırasında arızalı araçla yolculuk yapmak tehlikelidir. 27. Kütle hareketlerini önlemek için hangi önlem alınmalıdır?

  A) Eğimi fazla yamaçların üzerine evler inşa etmek
  B) Eğimli yamaçlarda dolgu malzemesi dökmek
  C) Yamaç eteklerine sağlam istinat duvarları inşa etmek
  D) Eğimli yamaçlardaki bitki örtüsünü kesmek
  E) Yamaçların üzerinde hendekler açmak

 28. Cevap: C Açıklama:

  Kütle hareketlerini önlemek için eğimli yamaçlara istinat duvarları inşa edilmelidir. 29. Kriz yönetiminin ilk aşaması hangisidir?

  A) Yardımların dağıtılması    B) Alanın yeniden inşası     
  C) Müdahale                   D) İyileştirme               
  E) Hazırlık                                                

 30. Cevap: C Açıklama:

  Kriz yönetiminin ilk aşaması, afet sonrasında arama kurtarma çalışmaları ve acil yardımın sağlanmasıdır. 31. Ulaştırma sistemlerinin gelişimi için en önemli faktör hangisidir?

  A) Teknolojik ilerleme    B) Nüfus artışı          
  C) Ekonomik büyüme        D) Siyasi istikrar       
  E) Kültürel değişim                                

 32. Cevap: A Açıklama:

  Ulaştırma sistemlerinin gelişimi, esas olarak teknolojik ilerlemeler tarafından yönlendirilmiştir. 33. Demir yolu ulaşımının en önemli avantajı nedir?

  A) Hızlı olması
  B) Güvenli olması
  C) Kapasitesinin yüksek olması
  D) Maliyet etkin olması
  E) Çevre dostu olması

 34. Cevap: D Açıklama:

  Demiryolu ulaşımı, diğer ulaşım türlerine kıyasla genellikle daha maliyet etkindir. 35. Dünyanın en işlek su yollarından biri hangisidir?

  A) Panama Kanalı
  B) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı
  C) Süveyş Kanalı
  D) Kiel Kanalı
  E) Hürmüz Boğazı

 36. Cevap: B Açıklama:

  İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı, Panama Kanalı'nın 4 katı, Süveyş Kanalı'nın ise 3 katı daha fazla trafiğe sahiptir. 37. Demir yolu ulaşımının en büyük dezavantajı nedir?

  A) Yüksek maliyetli olması
  B) Hızlı olmaması
  C) Engellerle karşılaşması
  D) Yük ve yolcu taşıma kapasitesinin düşük olması
  E) Güvensiz olması

 38. Cevap: C Açıklama:

  Dağlık ve engebeli alanlar, çöl bölgeleri ve denizler, demir yolu ulaşımının yaygınlaşmasındaki en büyük engellerdir. 39. Hangi demir yolu hattı, Çin ile Avrupa kıtasını birbirine bağlar?

  A) Trans-Sibirya Demiryolu
  B) Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı
  C) Orient Express
  D) Trans-Avrupa Demir Yolu
  E) Pan-Amerikan Demiryolu

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Çin ile Avrupa kıtası arasındaki demir yolu taşımacılık mesafesini 7 bin km kısaltmaktadır. 41. İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki önemi nedir?

  A) En büyük yolcu havalimanıdır.
  B) En eski yolcu havalimanıdır.
  C) Yeni bir transfer merkezidir.
  D) En ucuz yolcu havalimanıdır.
  E) En yüksek rakımlı yolcu havalimanıdır.

 42. Cevap: C Açıklama:

  İstanbul Havalimanı, faaliyete geçmesiyle birlikte Avrupa'da önemli bir transfer merkezi haline gelmiştir. 43. Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın özelliği nedir?

  A) Dünyanın en uzun pistine sahiptir.
  B) Dünyanın en büyük yolcu havalimanıdır.
  C) Dünyanın en eski yolcu havalimanıdır.
  D) Dünyanın en yüksek kapasiteli yolcu havalimanıdır.
  E) Dünyanın en pahalı yolcu havalimanıdır.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Atlanta Uluslararası Havalimanı, yolcu sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer almaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'NİN SU VARLIĞI
  1. DOĞAL AFETLER VE TOPLUM
  2. DÜNYA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN AĞLAR
  3. KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA
  4. NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ?
  5. TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ
  6. TÜRKİYE'DE YERLEŞMELER
  7. TÜRKİYE'NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ

Ayrıca 10.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Afet türlerini oluşum nedenlerine göre sınıflandırma

Kütle hareketlerini tanımlama

Doğal ve beşeri afetleri ayırt etme

Afet etkilerini belirleyen faktörleri sıralayabilme

Afetlerin dağılımını bilmek

Afetlerin oluşumunda etkili faktörleri bilmek

Türkiye'de yaşanan afet türlerinin dağılımını anlama.

Deprem riski yüksek bölgeleri belirleme.

Türkiye'de yaşanan afet türlerinin dağılımını anlama.

Orman yangınlarının meydana geldiği dönemleri kavramak.

Afet yönetimi sürecinin aşamalarını kavramak.

Afetlerden korunma yöntemlerini öğrenmek.

Sel ve taşkın sırasında alınması gereken önlemler

Kütle hareketlerini önleme yöntemleri

Kriz yönetimi aşamaları

Ulaştırma sistemlerinin gelişimini etkileyen faktörleri tanımak.

Demiryolu ulaşımının yararlarını anlamak.

Deniz yolu ulaşım hatlarının küresel önemini anlamak.

Ulaşım sistemlerinin dezavantajlarını değerlendirmek.

Ulaşım hatlarının küresel önemini anlamak.

İstanbul Havalimanı'nın küresel ulaşım ağındaki rolünü anlamak

Küresel havalimanlarının önemini ve özelliklerini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.