10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2

10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Mendel, bezelye bitkilerinde yaptığı deneylerde, tohum renginin sarı veya yeşil olması karakterinin kalıtım şeklini incelemiştir. Mendel, sarı tohumlu bezelye bitkilerini (SS) ve yeşil tohumlu bezelye bitkilerini (ss) çaprazlamıştır. Bu çaprazlamadan elde edilen F1 döllerin tamamı sarı tohumludur. F1 dölleri kendi aralarında çaprazlandığında ise F2 döllerin %75’i sarı tohumlu ve %25’i yeşil tohumludur. Bu çaprazlamalardan hareketle, tohum renginin kalıtım şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) S ve s alelleri bir karakter için farklı lokuslarda bulunur.
  B) S aleli, s alelinden baskıntır.
  C) S ve s alelleri, her bir bezelye bitkisinde ikişer adet bulunur.
  D) F1 dölleri, her iki aleli de taşıyan heterozigottur.
  E) F2 dölleri, her iki aleli de taşıyan heterozigottur.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Soru metninde verilen bilgilere göre, sarı tohum renginin ortaya çıkması için S alelinin bulunması yeterlidir. Bu durumda, S aleli, s alelinden baskıntır. Ayrıca, F1 dölleri, sarı tohumlu olduğu için, her iki aleli de taşıyan heterozigottur. 3. Sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlanması sonucunda birinci nesildeki bezelyelerin hepsi sarı tohumlu olmaktadır. Bu durum, Mendel’in hangi yasasına örnektir?

  A) Baskınlık yasası           B) Ayrılma yasası            
  C) Eşit dağılım yasası        D) Çeyrekler yasası          
  E) Bağımsız dağılım yasası                                 

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sarı tohumlu bezelye, yeşil tohumlu bezelyeye göre baskın bir karakterdir. Bu nedenle, birinci nesildeki bezelyelerin hepsinde sarı tohumlu karakter görülür. Bu durum, Mendel’in baskınlık yasasına örnektir. 5. Mendel, sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlanması sonucunda birinci nesildeki bezelyelerin fenotip oranı nedir?

  A) % 25 sarı tohumlu, % 75 yeşil tohumlu
  B) % 50 sarı tohumlu, % 50 yeşil tohumlu
  C) % 75 sarı tohumlu, % 25 yeşil tohumlu
  D) % 100 sarı tohumlu
  E) % 100 yeşil tohumlu

 6. Cevap: D Açıklama:

  Mendel’in baskınlık yasasına göre, birinci nesildeki bezelyelerin hepsinde sarı tohumlu karakter görülür. Bu nedenle, fenotip oranı % 100 sarı tohumlu olacaktır. 7. Mendel’in baskınlık yasasına göre, I. Baskın alel, çekinik aleli baskılar. II. Baskın alel, çekinik aleli fenotipte ortaya çıkarır. III. Baskın alel, çekinik aleli gametlere aktarır. Bu ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II      
  C) Yalnız III      D) I ve II        
  E) I, II ve III                      

 8. Cevap: E Açıklama: 9. İnsanda göz rengi, siyah (A) ve kahverengi (a) olmak üzere iki aleli olan bir karakterdir. Siyah göz rengi baskın, kahverengi göz rengi ise çekiniktir. Heterozigot (Aa) bir bireyin göz rengi ne renktir?

  A) Siyah                       B) Kahverengi                 
  C) Hem siyah hem kahverengi    D) Belirlenemez               
  E) Bilinmiyor                                                

 10. Cevap: A Açıklama:

  Siyah göz rengi baskın olduğu için, heterozigot (Aa) bir bireyin göz rengi siyah olacaktır. 11. İnsanda göz rengi ve tohum kabuğu rengi bakımından heterozigot (AaSs) bir bireyin göz rengi ve tohum kabuğu rengi nasıldır?

  A) Siyah ve düzgün
  B) Kahverengi ve buruşuk
  C) Hem siyah hem kahverengi ve hem düzgün hem buruşuk
  D) Belirlenemez
  E) Bilinmiyor

 12. Cevap: A Açıklama:

  Göz rengi ve tohum kabuğu rengi bakımından heterozigot (AaSs) bir bireyde göz rengi siyah ve tohum kabuğu rengi düzgün olacaktır. Çünkü her iki özellik bakımından da baskın alel mevcuttur. 13. İnsanda göz rengi ve tohum kabuğu rengi bakımından homozigot (AASS) bir bireyin göz rengi ve tohum kabuğu rengi nasıldır?

  A) Siyah ve düzgün
  B) Kahverengi ve buruşuk
  C) Hem siyah hem kahverengi ve hem düzgün hem buruşuk
  D) Belirlenemez
  E) Bilinmiyor

 14. Cevap: A Açıklama:

  Göz rengi ve tohum kabuğu rengi bakımından homozigot (AASS) bir bireyde göz rengi siyah ve tohum kabuğu rengi düzgün olacaktır. Çünkü her iki özellik bakımından da aynı baskın alel mevcuttur. 15. Mendel'in bezelyelerde yaptığı çalışmalarda, F2 dölünde oluşan bireylerin fenotiplerinin 3/4'ünün baskın, 1/4'ünün ise çekinik olduğunu gözlemledi. Bu durum, Mendel'in hangi ilkesini desteklemektedir?

  A) Baskınlık ilkesi           B) Ayrılış ilkesi            
  C) Bağımsız dağılım ilkesi    D) Eşit oran ilkesi          
  E) Hepsi                                                   

 16. Cevap: D Açıklama:

  F2 dölünde oluşan bireylerin fenotiplerinin 3/4'ünün baskın, 1/4'ünün ise çekinik olması, Mendel'in eşit oran ilkesini desteklemektedir. Eşit oran ilkesi, gametlerin oluşumunda, farklı özellik için farklı alellerin eşit olasılıkla gametlere geçmesini ifade eder. 17. Mendel, bitki melezleme çalışmalarında kullandığı bezelyelerin ebeveynlerini nasıl seçmiştir?

  A) Ebeveynlerin fenotiplerini dikkate alarak
  B) Ebeveynlerin genotiplerini dikkate alarak
  C) Ebeveynlerin kromozom sayılarını dikkate alarak
  D) Ebeveynlerin yaşlarını dikkate alarak
  E) Hepsi

 18. Cevap: B Açıklama:

  Mendel, bitki melezleme çalışmalarında kullandığı bezelyelerin ebeveynlerini fenotiplerine göre seçmiştir. Bu sayede, aynı özelliğin farklı fenotiplerine sahip bireyleri elde etmiştir. 19. İkinci ailede anne ve babanın kan grubu genotiplerinin heterozigot olduğu düşünüldüğünde bu ailenin çocuklarının O kan grubu fenotipe sahip olma olasılığı kaçtır?

  A) 1/4    B) 1/3    C) 1/2    D) 2/3    E) 3/4    

 20. Cevap: 1 Açıklama:

  İkinci ailede anne ve babanın kan grubu genotipleri heterozigot olduğu düşünüldüğünde bu ailenin çocuklarının kan grubu genotipleri AA, AO, AB veya OO olabilir. Bu durumda, O kan grubu fenotipe sahip olma olasılığı 1/4'tür. 21. Üçüncü ailede annenin kan grubu genotipi heterozigot olduğu düşünüldüğünde bu ailenin çocuklarının B kan grubu fenotipe sahip olma olasılığı kaçtır?

  A) 1/2    B) 2/3    C) 3/4    D) 1/4    E) 1/8    

 22. Cevap: 1 Açıklama:

  Üçüncü ailede annenin kan grubu genotipi heterozigot olduğu düşünüldüğünde bu ailenin çocuklarının kan grubu genotipleri BB, BO veya OO olabilir. Bu durumda, B kan grubu fenotipe sahip olma olasılığı 1/2'dir. 23. Kısmi renk körlüğü, aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

  A) X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde
  B) X kromozomunun Y kromozomu ile homolog bölgesinde
  C) Y kromozomunun X kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde
  D) Otozomlarda
  E) X ve Y kromozomlarının her ikisinde de

 24. Cevap: A Açıklama:

  Kısmi renk körlüğü, X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde bulunan çekinik genle taşınır. 25. Erkekler aşağıdakilerden hangisinde X kromozomuna bağlı kalıtım gösteren özellikleri dişilerden daha sık gösterir?

  A) Kısmi renk körlüğü    B) Hemofili             
  C) Kas distrofisi        D) Hepsi                
  E) Hiçbiri                                       

 26. Cevap: D Açıklama:

  Erkekler X kromozomuna bağlı kalıtım gösteren özellikleri dişilerden daha sık gösterir. Bunun nedeni, erkeklerde bir X kromozomu bulunduğundan, çekinik genler fenotipte kendini gösterebilir. Ancak kadınlarda iki X kromozomu bulunduğundan, çekinik genler bir X kromozomunda bulunmadığı sürece fenotipte kendini göstermez. 27. Down sendromu, 21. kromozom çiftindeki bir anomaliye bağlı olarak oluşan bir hastalıktır. Bu anomalinin nedeni nedir?

  A) 21. kromozom çiftinde ayrılmama
  B) 21. kromozomun iki yerine bir tane olması
  C) 21. kromozomun iki yerine üç tane olması
  D) 21. kromozomun eksik olması
  E) 21. kromozomun fazla olması

 28. Cevap: C Açıklama:

  Down sendromu, 21. kromozom çiftinde ayrılmama sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu anomali sonucunda 21. kromozom çiftinde üç tane kromozom bulunur. 29. Down sendromlu bireylerin karakteristik yüz yapıları vardır. Bu yüz yapısındaki özellikler nelerdir?

  A) Yuvarlak yüz, çekik gözler, basık burun
  B) Yuvarlak yüz, geniş gözler, düz burun
  C) Uzun yüz, dar gözler, sivri burun
  D) Üçgen yüz, küçük gözler, uzun burun
  E) Kare yüz, çıkık gözler, geniş burun

 30. Cevap: A Açıklama:

  Down sendromlu bireylerin karakteristik yüz yapıları arasında yuvarlak yüz, çekik gözler ve basık burun bulunur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 Detayları

10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜREME
  1. Büyüme Ve Gelişme
  2. Mayoz Ve Eşeyli Üreme

Ayrıca 10.sınıf biyoloji dersi II. ünite test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

10.3.1. Mendel’in kalıtım yasalarını açıklar.

Mendel’in kalıtım yasalarını açıklar.

Mendel’in kalıtım yasalarını açıklar.

Kalıtım ilkelerini açıklar.

Kalıtım ilkelerini açıklar.

Kalıtım ilkelerini açıklar.

Mendel'in bezelyelerde yaptığı çalışmalarda gözlemlediği eşit oran ilkesini açıklayabilir.

Mendel'in bitki melezleme çalışmalarında kullandığı bezelyelerin ebeveynlerini nasıl seçtiğini açıklayabilir.

Mendel'in ikinci kuşağı için fenotip çaprazlamaları ve olasılık hesaplamaları yapar.

Mendel'in ikinci kuşağı için fenotip çaprazlamaları ve olasılık hesaplamaları yapar.

X kromozomuna bağlı kalıtımı açıklar.

X kromozomuna bağlı kalıtımı açıklar.

Kromozom anomalilerini açıklar.

Down sendromunun fenotipik özelliklerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 4 kere doğru, 4 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.