10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Hangi faktör ekosistemdeki canlıların dağılımını etkiler?

  A) Cansız bileşenler
  B) Canlı bileşenler
  C) İklim değişikliği
  D) Besin kaynaklarının mevcudiyeti
  E) Diğer ekosistemlerle etkileşim

 2. Cevap: A Açıklama:

  Ekosistemdeki cansız bileşenler (iklim, sıcaklık, su, toprak) canlıların yayılışını ve dağılımını belirler. 3. Güneş ışığının hangi özelliği bitkilerin çiçeklenme zamanını etkiler?

  A) Dalga boyu    B) Şiddeti    C) Süresi    D) Girdiği açı    E) Yoğunluğu    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Güneş ışığının süresi, bitkilerin çiçeklenme zamanını belirleyen önemli bir faktördür. 5. Bir ekosistemdeki üretici canlılar aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Otçullar                     B) Etçiller                    
  C) Ayrıştırıcılar               D) Fotosentez yapan bitkiler   
  E) Mantarlar                                                   

 6. Cevap: D Açıklama:

  Üretici canlılar, fotosentez veya kemosentez yoluyla kendi besinlerini üreten canlılardır. Fotosentez yapan bitkiler, ekosistemdeki birincil üreticilerdir. 7. Bir ormanda yaşayan farklı türlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluk hangisine örnektir?

  A) Popülasyon    B) Komünite    C) Ekosistem    D) Organizma    E) Tür    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Komünite, belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle etkileşim içinde olan farklı türlerin bir araya gelmesidir. Bir ormanda yaşayan farklı türler, ormandaki komüniteyi oluşturur. 9. Hem etçil hem otçul canlılara aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?

  A) Deve    B) Zürafa    C) İnsan    D) Leopar    E) Timsah    

 10. Cevap: C Açıklama:

  İnsan, hem bitkisel hem hayvansal besinler tüketen omnivor bir canlıdır. 11. Besin zinciri kavramı hangi olayı ifade eder?

  A) Canlılar arasındaki tek yönlü beslenme ilişkisi
  B) Canlılar arasındaki çok yönlü beslenme ilişkisi
  C) Bitkilerin ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmesi
  D) Ayrıştırıcıların organik maddeleri ayrıştırması
  E) Madde döngüsünün tamamlanması

 12. Cevap: A Açıklama:

  Besin zinciri, canlılar arasındaki tek yönlü beslenme ilişkilerini gösterir, yani bir canlının başka bir canlıyı yiyerek beslenmesi olayıdır. 13. Hangi madde, ekosistem içinde biyolojik birikime uğrayabilir?

  A) Oksijen           B) Karbon dioksit   
  C) Su                D) DDT              
  E) Azot                                  

 14. Cevap: D Açıklama:

  DDT, diğer maddelerin aksine toprakta uzun süre kalır ve besin zincirinde üreticilerden tüketicilere doğru birikir. 15. Aşağıdakilerden hangisi, madde döngülerinin önemini gösterir?

  A) Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi
  B) Toprak verimliliğinin artması
  C) İklim değişikliğinin önlenmesi
  D) Fotosentezin hızlanması
  E) Suyun kalitesinin iyileşmesi

 16. Cevap: A Açıklama:

  Madde döngüleri, canlıların ihtiyacı olan organik ve inorganik maddelerin sürekli olarak ekosistem içinde dolaşmasını sağlar. 17. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünü hızlandırır?

  A) Ağaçların kesilmesi
  B) Fosil yakıtların yakılması
  C) Güneş ışığı
  D) Topraktaki organik maddenin artması
  E) Kuraklık

 18. Cevap: C Açıklama:

  Güneş ışığı, suyun buharlaşmasını hızlandırarak su döngüsünü hızlandırır. 19. Azot döngüsünde, azotun toprağa bağlanmasına neden olan süreç hangisidir?

  A) Nitrifikasyon      B) Denitrifikasyon   
  C) Azot fiksasyonu    D) Fotosentez        
  E) Solunum                                 

 20. Cevap: C Açıklama:

  Azot fiksasyonu, atmosferdeki azotun toprağa bağlanmasına neden olan süreçtir. 21. Asit yağmurlarının oluşmasında rol oynayan asidik gazlardan biri hangisidir?

  A) Karbondioksit     B) Sülfür dioksit   
  C) Azot dioksit      D) Metan            
  E) Oksijen                               

 22. Cevap: B Açıklama:

  Sülfür dioksit, asit yağmurlarının oluşumunda rol oynayan önemli bir asidik gazdır. 23. Hangisi asit yağmurlarının nedenlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Sera gazlarının artması
  B) Fosil yakıtların yakılması
  C) Endüstriyel atıkların atmosfere salınması
  D) Canlıların solunumu
  E) Ormansızlaşma

 24. Cevap: D Açıklama:

  Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılması, endüstriyel atıklar ve ormansızlaşma sonucu oluşan sera gazlarının atmosferde birikmesiyle oluşur. Canlıların solunumu asit yağmurlarının nedenlerinden biri değildir. 25. Hangi dış kuvvetin etkisiyle toprak aşındırılıp sürüklenir?

  A) Deprem    B) Erozyon    C) Heyelan    D) Tsunami    E) Tufan    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Erozyon, akarsular, rüzgar, deniz gibi dış kuvvetlerin toprağı aşındırıp sürükleyerek bulunduğu yerden taşımasıdır. 27. Ses kirliliğine neden olabilecek insan yapımı unsurlardan biri hangisidir?

  A) Ormandaki ağaçların kesilmesi
  B) Trafik gürültüsü
  C) Doğa yürüyüşleri
  D) Hayvanların ses çıkarması
  E) Deniz dalgalarının sesi

 28. Cevap: B Açıklama:

  Trafikte kullanılan araçlardan kaynaklanan gürültü, yoğunluğu nedeniyle ses kirliliğine neden olabilir. 29. Ekolojik ayak izi kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Bir bireyin doğaya yükünü ölçen bir yöntemdir.
  B) Sadece gelişmiş ülkelerin ekolojik ayak izleri büyüktür.
  C) Fosil yakıtların kullanımı ekolojik ayak izini artırır.
  D) Bir ekmek üretmek için ekolojik ayak izi sadece buğday ekimi alanını kapsar.
  E) Ekolojik ayak izini küçültmek için ormanların yok edilmesi gerekir.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, doğaya uyguladığımız yükü hesaplayan bir ölçümdür ve fosil yakıtların kullanımı onu artırır. 31. Ekolojik ayak izini küçültmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Daha fazla orman kesme
  B) Enerji israfını önleme
  C) Fosil yakıtların tüketimini artırma
  D) Su kaynaklarını kirletme
  E) Plastik atıkları doğaya bırakma

 32. Cevap: B Açıklama:

  Enerji israfını önlemek, ekolojik ayak izini küçültmenin önemli bir yoludur ve su kaynaklarının kirletilmesi bunu artırır. 33. Su ayak izinin bileşenlerinden hangisi su tüketimini değil, su üzerindeki kirliliği ifade eder?

  A) Yeşil su ayak izi    B) Mavi su ayak izi    
  C) Gri su ayak izi      D) Yeşil su tüketimi   
  E) Mavi su tüketimi                            

 34. Cevap: C Açıklama:

  Gri su ayak izi, bir ürünün üretimi sonucu oluşan atık suyun miktarını ifade eder ve su üzerindeki kirlilik düzeyini belirler. 35. Yerel ve küresel ölçekte çevre kirliliğini önlemek için biyoloji, aşağıdaki hangi disiplinle iş birliği yapmaz?

  A) Fizik                 B) Kimya                
  C) Coğrafya              D) Peyzaj Mimarlığı     
  E) Çevre Mühendisliği                            

 36. Cevap: C Açıklama:

  Yerel ve küresel ölçekte çevre kirliliğini önlemek için biyoloji, aşağıdaki hangi disiplinle iş birliği yapmaz? A) Fizik B) Kimya C) Coğrafya D) Peyzaj Mimarlığı E) Çevre Mühendisliği Cevap: Cküresel ölçekte çevre kirliliğini önlemek için biyoloji, aşağıdaki hangi disiplinle iş birliği yapmaz? A) Fizik B) Kimya C) Coğrafya D) Peyzaj Mimarlığı E) Çevre Mühendisliği Cevap: C 37. Ülkemizde hangi endemik hayvan türü Kangal ilçesiyle özdeşleşmiştir?

  A) Denizli horozu          B) Sivas kangal köpeği    
  C) Van kedisi              D) Ankara tiftik keçisi   
  E) Munzur kekiği                                     

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sivas kangal köpeği, Sivas ilinin Kangal ilçesiyle özdeşleşmiş bir endemik hayvan türüdür. 39. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize özgü olmayan bir bitki türüdür?

  A) Sığla ağacı        B) Safran            
  C) Nohut              D) Van ters lalesi   
  E) Yozgat adaçayı                          

 40. Cevap: C Açıklama:

  Nohut, Türkiye'ye özgü olmayan bir bitki türüdür. 41. Türkiye Tohum Gen Bankası'nın ana amacı nedir?

  A) Bitki tohumlarını korumak
  B) Hayvan embriyolarını dondurmak
  C) Genetik çeşitliliği artırmak
  D) Kök hücreleri saklamak
  E) Bakteri kültürlerini geliştirmek

 42. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye Tohum Gen Bankası'nın temel amacı, bitki tohumlarını korumak ve ülkenin bitki gen kaynaklarını güvence altına almaktır. 43. Tohum ve gen bankalarının endemik türlere sağladığı fayda nedir?

  A) Genetik çeşitliliği korumaları
  B) Türlerin yeniden yetiştirilmesini sağlamaları
  C) İthal tohumların zararlarından korumaları
  D) Hastalıklara karşı dirençli türlerin geliştirilmesine yardımcı olmaları
  E) Türlerin neslinin tükenmesini önlemeleri

 44. Cevap: C Açıklama:

  Tohum ve gen bankaları, endemik türlerin tohumlarını saklayarak, ithal tohumların bu türlerin genetiğine zarar vermesini önler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYAMIZ
  1. Biyomlar
  2. Ekosistem Ekolojisi

Ayrıca 10.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Canlıların çevresel faktörlere uyum sağlamalarını anlamak.

Cansız çevresel faktörlerin bitkilerin büyümesi ve gelişmesi üzerindeki etkisini anlamak.

Bir ekosistemdeki üretici canlıları tanımlamak.

Bir ekosistemdeki komüniteyi tanımlamak.

Beslenme şekillerine göre canlıları sınıflandırabilme

Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini açıklar.

Madde döngülerini anlamak

Madde döngülerinin önemini kavramak

Su döngüsünü anlama, döngüyü etkileyen faktörleri tanımlama

Azot döngüsünü anlama, döngünün aşamalarını tanımlama

Asit yağmurlarının oluşum mekanizmasını ve çevresel etkilerini anlama.

Canlıların solunum sistemleri ve asit yağmurlarının oluşumu ve etkileri

Çevre sorunları ve etkilerini anlar.

Ses kirliliğinin nedenlerini ve sonuçlarını kavrar.

Çevresel sorunların kaynaklarını ve çözümlerini araştırma

Çevresel sorunları önlemek için bireylerin rolünü anlama

Su ayak izinin bileşenlerini ve önemini anlamak

Biyoçeşitlilik, endemik türler, Türkiye'nin biyoçeşitliliği

Biyoçeşitlilik, endemik türler, Türkiye'nin biyoçeşitliliği

Gen bankalarının rolünü ve önemini anlamak

Tohum ve gen bankalarının biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki rolünü anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 2 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.