10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Sıcaklığın hayvanlar üzerindeki etkisini açıklayınız.


 2. Cevap: Metabolizmayı hızlandırabilir veya yavaşlatabilir, vücut sıcaklıklarının korunmasını etkileyebilir, besin bulmalarını zorlaştırabilir. Açıklama:

  Sıcaklık, hayvanların fizyolojik süreçlerini önemli ölçüde etkiler. 3. Ekosistemdeki canlı bileşenleri tanımlayınız.


 4. Cevap: Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar Açıklama:

  Üreticiler organik madde sentezler, tüketiciler organik madde tüketir ve ayrıştırıcılar organik maddeyi parçalayarak inorganik bileşenlere dönüştürür. 5. Holozoik beslenmeyi tanımlayınız ve üç çeşidini örneklerle açıklayınız.


 6. Cevap: * Otçullar (Herbivorlar): Bitkilerle beslenen canlılar (Deve, zürafa) * Etçiller (Karnivorlar): Diğer canlılarla beslenen canlılar (Leopar, timsah) * Hem Etçil Hem Otçullar (Omnivor Canlılar): Hem etle hem otla beslenen canlılar (İnsan, ayı) Açıklama:

  Holozoik beslenmede canlılar besinlerini katı parçalar hâlinde alır. 7. Besin zinciri nedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Besin zinciri, canlılar arasında bir yönlü olarak devam eden beslenme ilişkisidir. Canlılar arasında üreticilerden başlayarak tüketicilere doğru besin enerjisinin aktığı bu zincirde en üstte etçil canlılar yer alır. Açıklama:

  Besin zincirleri, ekosistemlerde enerji akışını ve madde dolaşımını anlamamıza yardımcı olur. 9. Besin zincirindeki üç tüketici türünü örneklendiriniz.


 10. Cevap: * Kartal * Balık * Yılan Açıklama:

  Tüketiciler, besin zincirinde üreticileri yiyen organizmalardır. Kartal, balık ve yılan, farklı besin zincirlerindeki tipik tüketici örnekleridir. 11. Su döngüsünün aşamalarını ve bu aşamalarda gerçekleşen olayları açıklayınız.


 12. Cevap: * Buharlaşma: Suların ısı alarak yeryüzünden atmosfere geçmesi * Yoğuşma: Su buharının soğuk hava tabakasıyla karşılaştığında yağmur, kar veya dolu olarak yeryüzüne inmesi * Yağış: Yoğuşmuş su buharının yeryüzüne düşmesi Açıklama:

  Su döngüsü, Güneş enerjisi ve yer çekiminin etkisiyle düzenli olarak gerçekleşen ve canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan bir döngüdür. 13. Hava kirliliğini önlemek için uygulanabilecek önlemlerden üç tane yazınız.


 14. Cevap: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, toplu taşımanın tercih edilmesi, orman alanlarının korunması Açıklama:

  Hava kirliliği, insan sağlığı ve çevre için ciddi bir tehdittir. Bu sorunu önlemek için çeşitli önlemler alınabilir, bunlar arasında fosil yakıt kullanımının azaltılması, ulaşımda daha temiz seçeneklerin benimsenmesi ve doğal kaynakların korunması yer alır. 15. Su kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: - Çeşitli hastalıklara (kolera, sarılık, tifo) sebep olur. - Biyolojik çeşitliliği azaltır. - Besin zincirlerine zarar verir. Açıklama:

  Su kirliliği, canlıların sağlığını ve ekosistemin dengesini bozar. 17. Doğal hayat alanlarının tahrip edilmesinin neden olduğu üç etkiyi belirtiniz.


 18. Cevap: Yaban hayatı kaybı, ekosistem bozulması, biyolojik çeşitliliğin azalması Açıklama:

  Doğal hayat alanlarının tahribi, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını yok ederek nesillerinin tükenmesine yol açabilir. Ayrıca, ekosistemlerin dengesini bozarak doğal kaynakların tükenmesine ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olabilir. 19. Ekolojik ayak izi nedir? Açıklayınız.


 20. Cevap: Ekolojik ayak izi, insanların üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu kullandığı kaynakları ve oluşturduğu atıkları etkisiz hale getirmek için gerekli olan toprak ve su alanının ölçümüdür. Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, bireylerin çevre üzerindeki yüklerini hesaplamada kullanılan bir yöntemdir. 21. Biyoremediasyon nedir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Biyoremediasyon nedir? Açıklayınız.emediasyon nedir? Açıklayınız. Açıklama:

  Biyoremediasyon nedir? Açıklayınız. Cevap: Doğa üzerindeki zararlı kirleticileri uzaklaştırmak veya daha zararsız hale getirmek için canlı organizmaların kullanılması yöntemine biyoremediasyon adı verilir.iasyon nedir? Açıklayınız. Cevap: Doğa üzerindeki zararlı kirleticileri uzaklaştırmak veya daha zararsız hale getirmek için canlı organizmaların kullanılması yöntemine biyoremediasyon adı verilir. 23. Paris İklim Anlaşması'nın amacı nedir?


 24. Cevap: Sera gazı salınımını azaltarak küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini azaltmaktır. Açıklama: 25. Türkiye'de yaşayan endemik bitki türlerinden üç örnek veriniz.


 26. Cevap: Safran, sığla ağacı, ters lale Açıklama:

  Endemik bitki türleri, yalnızca belirli bir bölgede yaşayan ve dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bitki türleridir. Türkiye, çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. 27. Endemik türlerin yok edilmesinin ekosisteme etkileri nelerdir?


 28. Cevap: Ekosistem işleyişini tehdit eder, biyolojik çeşitliliği azaltır. Açıklama:

  Endemik türler, ekosistemler için çok önemlidir. Nesillerinin tükenmesi, ekosistemin dengesini bozabilir ve diğer türlerin hayatta kalmasını zorlaştırabilir. 29. Tohum gen bankalarının önemi nedir?


 30. Cevap: * Ülke ekonomisine katkı sağlar * Endemik türleri korur * İthal tohumların zararını engeller Açıklama:

  Tohum gen bankaları, nadir bulunan veya korunmak istenen bitkilerin tohumlarını saklar. Bu tohumlar, bitkilerin tekrar yetiştirilmesine, genetik çeşitliliğin artırılmasına ve ithal tohumların yerli türlere zarar vermesinin önlenmesine yardımcı olur. 31. Gen bankaları hangi örnek türlerini saklar?


 32. Cevap: * Bitki tohumları * Sperm ve yumurta * Hayvan embriyosu * Kök hücreler Açıklama:

  Gen bankaları, canlı örneklere ait çeşitli malzemeleri saklar. Bu malzemeler, bitki tohumlarından hayvan embriyosuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Biyolojik çeşitlilik, küresel bir mirastır.
  2. (.....) Endemik türler, yalnızca belirli bir bölgede yetişir.
  3. (.....) Soyu tükenen canlı türlerinin yerini dolduracak canlılar bulunabilir.
  4. (.....) Biyokaçakçılık, yetkisiz olarak endemik türlerin toplanıp yurt dışına çıkarılmasıdır.
  5. (.....) Anadolu parsı, Türkiye'de nesli tükenmiş bir canlıdır.
  6. (.....) Nesli tehlike altında olan türler, koruma altına alınmalıdır.
  7. (.....) Biyolojik çeşitliliğin korunması, gelecek kuşaklar için önemlidir.
  8. (.....) İnsan faaliyetleri, biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiler.
  9. (.....) Türkiye, Bern Sözleşmesi'ne imza atmıştır.
  10. (.....) Biyokaçakçılık konusunda halkın bilinçlendirilmesi gereklidir.

 34. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 35. Aşağıdaki cümleleri konularına göre eşleştirin.

  Konular:
  A. Gen bankaları
  B. Tohum saklama
  Cümleler:
  1. Doğada nadir bulunan türleri koruma altına alır.
  2. Bitki tohumlarını saklamak için kullanılan özel yerlerdir.
  3. Ülke ekonomisine katkı sağlar.
  4. Endemik türleri zararlardan korur.
  5. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuştur.
  6. Genetik çeşitliliği artırmak için kullanılır.
  7. 250 bin tohum saklama kapasitesine sahiptir.
  8. Araştırmacılar tarafından kullanılır.
  9. Bakteri ve mantar gen kaynaklarını da koruma altına alır.
  10. İthal tohumların olumsuz etkilerini önler.

 36. Cevap: 1. A1 2. A2 3. B3 4. B4 5. A5 6. A6 7. A7 8. A8 9. A9 10. B10 Açıklama:

  Gen bankaları, doğada nadir bulunan veya korunmak istenen türleri saklamak için kullanılırken, tohum saklama daha çok ekonomik amaçlarla yapılır. 37. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Doğaya salınan kirleticileri etkisiz hale getiren yöntem _________ olarak adlandırılır.
  2. Kirleticilerin toprak ve sudan uzaklaştırılmasında kullanılan alternatif organizmalara _________ denir.
  3. Bakteriler, mayalar ve toprak solucanları _________ yönteminde kullanılır.
  4. Nükleer atıkların temizlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri _________'dir.
  5. Biyoremediasyon sayesinde atıklar _________ biçimlere dönüştürülür.
  6. Çevre kirliliğini azaltmak için _________ ve diğer disiplinler iş birliği içinde çalışır.
  7. Biyoçeşitliliği korumak için _________ geliştirilir.
  8. Ağır metal kirliliği ile ilgili güvenlik önlemleri _________ ile alınır.
  9. Küresel ısınmanın yıkıcı sonuçlarını önlemek için _________ çalışılır.
  10. Sürdürülebilirliği devam ettirmek için _________ gerekir.

 38. Cevap: 1. Biyoremediasyon 2. Organizmalar 3. Biyoremediasyon 4. Biyoremediasyon 5. Zararsız 6. Biyoloji 7. Planlı şehirleşme 8. Çevre mühendisliği 9. Biyoteknoloji 10. Çevreye zarar vermeyen üretim teknolojileri Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYAMIZ
  1. Biyomlar
  2. Ekosistem Ekolojisi

Ayrıca 10.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Sıcaklığın hayvanlar üzerindeki fizyolojik etkilerini anlayabilir.

Canlı bileşenlerin ekosistemdeki rollerini anlamak

Holozoik beslenmenin çeşitlerini ve bunlara örnekleri anlar.

* Besin zincirlerinin tanımını ve yapısını anlar.

Öğrenciler, besin zincirindeki farklı tüketici türlerini ve bunların arasındaki ilişkileri anlar.

Öğrenciler, su döngüsünün aşamalarını ve bu aşamalarda gerçekleşen olayları kavrayacaktır.

Hava kirliliğini önlemeye yönelik stratejileri anlama.

Su kirliliğinin canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini anlama.

Öğrenciler, doğal hayat alanlarının tahrip edilmesinin çevresel sonuçlarını kavrayabilecekler.

Ekolojik ayak izinin tanımını öğrenmek.

Öğrenci, biyoremediasyon kavramını anlayacaktır.

Öğrenci, Paris İklim Anlaşması'nın önemini kavrayacaktır.

Öğrenciler, Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi edinir ve endemik bitki türlerinin önemini anlar.

Öğrenciler, endemik türlerin korunmasının neden önemli olduğunu ve yok edilmelerinin potansiyel sonuçlarını anlar.

Tohum gen bankalarının önemini anlamak

Gen bankalarının sakladığı örnek türlerini bilmek

1. Biyolojik çeşitliliğin önemini kavramak 2. Endemik türlerin özelliklerini anlamak 3. Soyu tükenen canlı türlerinin neden olduğu sonuçları öğrenmek 4. Biyokaçakçılığın tanımı ve sonuçlarını kavramak 5. Nesli tükenmiş hayvan türlerine örnek verebilmek 6. Türlerin korunmasının önemini anlamak 7. Biyolojik çeşitliliğin gelecek nesiller için değerini kavramak 8. İnsan faaliyetlerinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini bilmek 9. Bern Sözleşmesi'nin önemini anlamak 10. Biyokanonculukla mücadele yöntemlerini kavramak

Öğrenciler gen bankalarının ve tohum saklamanın önemini ve kullanım alanlarını bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.