10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Mobil işletim sistemlerinin ana amacı nedir?

  A) Donanımın en verimli şekilde çalışmasını sağlamak
  B) Kullanıcılara yeni özellikler sunmak
  C) Mobil uygulamaları çalıştırmak
  D) Veriyi depolamak
  E) Ağ bağlantısı sağlamak

 2. Cevap: A Açıklama:

  Mobil işletim sistemleri, mobil cihazın donanımını kontrol ederek en verimli şekilde çalışmasını sağlar. 3. Mobil cihazların sahip olduğu algılayıcıların insanlarda bulunan hangi organlara benzetilebileceği söylenebilir?

  A) Gözler              B) Duygu organları    
  C) Kol ve bacaklar     D) Solunum sistemi    
  E) Sindirim sistemi                          

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sensörler, bir mobil cihazın çevresindeki ortamı algılamasına ve insanlarda bulunan duyu organları gibi davranmasına olanak tanır. 5. Karma (hibrid) mobil uygulamaların bir avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sadece Web tarayıcılarında çalışabilme
  B) Yerel özellikler kullanabilme
  C) Her platform için ayrı ayrı kodlama gerektirmeme
  D) Geliştirme süresinin kısalığı
  E) Geliştirme maliyetinin yüksekliği

 6. Cevap: C Açıklama:

  Karma uygulamalar, hem Web hem de yerel bileşenlere sahip olduğundan, her platform için ayrı ayrı kodlama gerektirmez. 7. Tamamen Web tarayıcıda çalışan mobil uygulamaların yaşam döngüsü ile ilgili doğru ifade hangisidir?

  A) Web sitesi geliştirme yaşam döngüsü ile aynıdır
  B) Yerel uygulama geliştirme yaşam döngüsünü içerir
  C) Karma uygulama geliştirme yaşam döngüsünün bir parçasıdır
  D) Her zaman emülatörlerde test edilmelidir
  E) Sadece iPhone cihazlarında kullanılabilir

 8. Cevap: A Açıklama:

  Tamamen Web tarayıcıda çalışan mobil uygulamaların yaşam döngüsü, ek mobil kütüphaneler kullanılsa da Web sitesi geliştirme yaşam döngüsü ile benzerdir. 9. Web tabanlı mobil uygulamaların bir dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yerel özellikler kullanılamaması
  B) Geliştirme maliyetinin yüksekliği
  C) Test edilmelerine gerek olmaması
  D) Güvenlik açıklarının bulunması
  E) Uzun geliştirme süreleri

 10. Cevap: A Açıklama:

  Web tabanlı mobil uygulamalar yerel özelliklere erişemez ve bu da bazı mobil uygulama gereksinimlerini karşılamayı zorlaştırabilir. 11. Web tabanlı mobil uygulama geliştirmek için kullanılan özel yazılım kütüphanelerinden biri hangisidir?

  A) jQuery Mobile      B) Bootstrap         
  C) Material Design    D) AngularJS         
  E) React Native                            

 12. Cevap: A Açıklama:

  jQuery Mobile, web tabanlı mobil uygulamalar geliştirmek için özel olarak tasarlanmış bir yazılım kütüphanesidir. 13. jQuery Mobile'da hangi kod satırı, JQuery'nin mobil cihazlar için geliştirdiği JavaScript kütüphanesini yükler?

  A) < script sr c=" jquery-1.11.3.min.js " >< /script >
  B) < script sr c = " jquery-mobile.js " >< / script >
  C) < script sr c= "bootstrap.js" >< / script >
  D) < script sr c= " angular.js " >< / script >
  E) < script sr c= "react.js" >< / script >

 14. Cevap: B Açıklama:

  < script sr c=" jquery-mobile.js ">< / script > kodu, JQuery'nin mobil cihazlar için geliştirilmiş kütüphanesini yükler. 15. HTML dokümanının hangi bölümü, İnternet tarayıcısına özel tanımlamaları içerir?

  A) Başlık    B) Gövde    C) Altlık    D) Bağlantı    E) Stil    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Başlık bölümü, sayfanın başlığı, metin kodlaması ve kullanılan biçimlendirme dosyalarının adresleri gibi tarayıcıya özel tanımlamaları içerir. 17. Mobil uygulamalarda arama işlevselliğini sağlamak için hangi HTML formu özelliği kullanılır?

  A) action                 B) placeholder           
  C) id                     D) filter-for-listview   
  E) submit                                          

 18. Cevap: D Açıklama:

  "filter-for-listview" özelliği, JQuery Mobile'ın listeleri süzmek için kullandığı özel bir özelliktir. 19. Mobil uygulamalarda bir kelimeye tıklandığında belirli bir web sayfasına yönlendirme yapmak için hangi HTML etiketi kullanılır?

  A) < a >    B) < li >    C) < button >    D) < div >    E) < span >    

 20. Cevap: A Açıklama:

  "< a >" etiketi, bir web bağlantısı oluşturmak için kullanılır, böylece kullanıcının tıkladığında belirli bir web sayfasına yönlendirilebilir. 21. Mobil uygulamaların mobil cihazlarda test edilmesi için hangi iki yol kullanılabilir?

  A) Emulator ve gerçek cihaz
  B) İnternet tarayıcısı ve uzaktan hata ayıklama
  C) Debugger ve simülatör
  D) Live Preview özelliği ve FTP yazılımı
  E) Mobil web tarayıcısı ve Dosya Gezgini

 22. Cevap: E Açıklama:

  Mobil web tarayıcısı, mobil cihazda uygulama dosyalarına erişmek için ve Dosya Gezgini, bilgisayardan mobil cihaza dosya aktarmak için kullanılır. 23. Mobil uygulamaların test edilmesi için dosyalar hangi alana kopyalanmalıdır?

  A) Dahili depolama alanı    B) Geçici bellek           
  C) RAM                      D) Harici bellek           
  E) Cache belleği                                       

 24. Cevap: A Açıklama:

  Mobil uygulamaların test edilmesi için gerekli dosyalar dahili depolama alanına veya harici belleğe (SD kart) kopyalanmalıdır. 25. Mobil uygulamaların Internet bağımlılığı nasıl sona erdirilir?

  A) Cihazın İnternet bağlantısını kapatarak
  B) Harici kütüphaneleri lokal dosyalar olarak kullanarak
  C) Uygulamayı çevrimdışı modda çalıştırarak
  D) Uygulamayı özel bir sunucu üzerinde barındırarak
  E) Mobil cihazın GPS özelliğini devre dışı bırakarak

 26. Cevap: B Açıklama:

  Mobil uygulamaların İnternet bağımlılığı, harici kütüphaneleri lokal dosyalar olarak kullanarak sona erdirilebilir. 27. Mobil uygulama testinde kullanılan bir araç hangisidir?

  A) Kaynak kod editörü            B) Veritabanı yönetim sistemi   
  C) Dosya yöneticisi              D) Sanal makine                 
  E) İşletim sistemi                                               

 28. Cevap: C Açıklama:

  Mobil uygulama testinde, dosya yöneticileri uygulamanın klasör ve dosyalarına erişmek için kullanılan araçlardır. 29. Adobe PhoneGap Build için gerekli olan bulut platformlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) GitHub          B) iCloud         
  C) Dropbox         D) OneDrive       
  E) Google Drive                      

 30. Cevap: A Açıklama:

  Adobe PhoneGap Build, dosyaların depolanması için GitHub kod deposunu kullanır. 31. GitHub kod deposuna bir depo oluştururken depo adı hangi kurallara uygun olmalıdır?

  A) Boşluk, Türkçe karakter ve noktalama işareti içerebilir.
  B) Bir kullanıcı hesabı içinde tekrarlanabilir.
  C) Uygulama marketlerinde paket adı olarak kullanılamaz.
  D) En az 5 karakter ve en fazla 20 karakter uzunluğunda olmalıdır.
  E) Bir Web sitesi olarak kullandığınız alan adının tersten kullanımını içerebilir.

 32. Cevap: E Açıklama:

  Mobil uygulamalar için depo adları, uygulama marketlerinde paket adı olarak kullanılır ve bu adlar benzersiz olmalıdır. 33. PhoneGap Build platformu için gerekli olan bağlantı türü hangisidir?

  A) Adobe ID            B) Google hesabı      
  C) Facebook hesabı     D) Microsoft hesabı   
  E) Apple kimliği                             

 34. Cevap: A Açıklama:

  PhoneGap Build platformuna erişmek için Adobe ID ile giriş yapmak gerekir. 35. Mobil cihazda APK uzantılı kurulum dosyasının yüklenmesi için hangi bölümden izin alınması gerekir?

  A) Güvenlik ayarları          B) Uygulama izinleri         
  C) Geliştirici seçenekleri    D) Sistem güncellemeleri     
  E) Veri yönetimi                                           

 36. Cevap: C Açıklama:

  Resmî uygulama marketi dışından yüklenen APK dosyalarının çalışabilmesi için "Geliştirici seçenekleri" bölümünden ilgili izne verilir. 37. Mobil cihazın USB kablosunun kullanılma amacı hangisidir?

  A) APK kurulum dosyasını kişisel bilgisayardan aktarmak
  B) Uygulamayı mobil cihazda çalıştırmak
  C) Uygulamayı kod deposuna göndermek
  D) Uygulamaya veri aktarmak
  E) Mobil cihazı şarj etmek

 38. Cevap: A Açıklama:

  USB kablosu, APK kurulum dosyasını kişisel bilgisayardan mobil cihaza aktarmak için kullanılır. 39. Mobil uygulamanın GitHub kod deposuna teslim edilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Yalnızca değişiklik yapılan dosyalar teslim edilir.
  B) Tüm uygulama dosyaları yeniden teslim edilir.
  C) Kod deposuna teslim işlemi her zaman zorunludur.
  D) Uygulamanın derlenmesi için kod deposuna teslim işlemi gereklidir.
  E) Kod deposuna teslim işlemi manuel olarak yapılmalıdır.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Kod deposuna sadece değişiklik yapılan dosyalar teslim edilir, tüm uygulama dosyaları yeniden teslim edilmez.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf bilgisayar bilimi dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Mobil işletim sistemlerinin rolü

Mobil cihaz sensörlerinin işlevi

Farklı mobil uygulama geliştirme mimarilerini karşılaştırmak.

Web tabanlı mobil uygulama yaşam döngüsünü anlamak.

Web tabanlı mobil uygulamaların avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirmek.

Web tabanlı mobil uygulama geliştirme araçlarını tanıma.

jQuery Mobile JavaScript kütüphanelerini tanıma.

HTML doküman yapısını anlama.

Mobil uygulama arayüzü tasarımı

Mobil uygulama etkileşimi

Mobil uygulama testi

Mobil uygulama testi süreçlerini anlama.

Mobil uygulama geliştirmede İnternet bağımlılığını ortadan kaldırma técnicasını anlama.

Mobil uygulama test araçlarını tanıma.

Mobil uygulama geliştirme için bulut platformlarını belirleme.

Mobil uygulama deposu oluşturma kurallarını bilme.

Platform bağlantı işlemlerini gerçekleştirme

Mobil cihaz güvenlik ayarlarını yönetme

Mobil cihaz bağlantı yöntemlerini anlama

Kod deposu yönetimi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.