2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28)

2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) CEVAPLARI

 1. Nesne yönelimli programlama nedir?

  A) Programlama dili kullanımını zorlaştıran bir kavramdır.
  B) Nesnelerin birbiriyle etkileşimine dayanan bir programlama yaklaşımıdır.
  C) Yalnızca nesne ile ilgili programlama yapmaya izin veren bir yaklaşımdır.
  D) Sadece başka nesnelerin içinde kullanılabilen bir programlama tekniğidir.
  E) Hiçbiri.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Nesnelerin birbiriyle etkileşimine dayanan bir programlama yaklaşımıdır." seçeneğidir. Nesne yönelimli programlama, bir programlama yaklaşımıdır ve nesnelerin birbiriyle etkileşimine dayalı bir şekilde programlama yapmayı sağlar. Bu yaklaşım, gerçek dünyadaki nesnelerin modellenmesine ve bu nesneler arasındaki ilişkilerin ifade edilmesine odaklanır. Diğer seçenekler değerlendirildiğinde, A) Programlama dili kullanımını zorlaştıran bir kavram değildir. Nesne yönelimli programlama, birçok programlama dilinde desteklenen ve kullanımı kolaylaştıran bir yaklaşımdır. C) Yalnızca nesne ile ilgili programlama yapmaya izin veren bir yaklaşım da değildir. Nesne yönelimli programlama, nesnelerin yanı sıra fonksiyonlar ve diğer programlama yapılarıyla da birlikte kullanılabilir. D) Sadece başka nesnelerin içinde kullanılabilen bir programlama tekniği de değildir. Nesne yönelimli programlama, nesnelerin hem birbirleriyle hem de dış dünya ile etkileşimini sağlar. Bu nedenle, B) Nesnelerin birbiriyle etkileşimine dayanan bir programlama yaklaşımıdır seçeneği doğru cevaptır. 3. Döngüler ve Koşullar nedir?

  A) Programlama dillerinde verileri organize etmek için kullanılan bir yapıdır.
  B) Programlama dillerinde belirli bir işlemi tekrarlamak veya belirli bir koşul sağlandığında bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılan bir yapıdır.
  C) Yalnızca belirli bir veri yapısı için kullanılan bir yapıdır.
  D) Yalnızca matematiksel işlemleri çözmek için kullanılan bir yapıdır.
  E) Hiçbiri.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Bir problemi çözmek için takip edilmesi gereken adımları belirlerler." seçeneğidir. Algoritmalar, bir problemi çözmek için takip edilmesi gereken adımları belirleyen planlar veya yöntemlerdir. Algoritmalar, karmaşık problemleri daha küçük ve daha yönetilebilir parçalara ayırarak çözüm sürecini organize ederler. Diğer seçenekler değerlendirildiğinde, A) Programlama dillerinde değişkenlerin veri tipini belirlemek için kullanılmazlar. Bu görev programlama dillerinin söz dizimi ve kuralları tarafından yerine getirilir. C) ve D) seçenekleri, hataları tespit etmek veya düzeltmek için kullanılan hata ayıklama tekniklerini ifade eder, ancak algoritmaların temel amacı değildir. E) Algoritmalar, kodun daha verimli çalışmasını sağlamakla ilgili değildir; bunun için farklı optimizasyon teknikleri kullanılır. Bu nedenle, B) Bir problemi çözmek için takip edilmesi gereken adımları belirlerler seçeneği doğru cevaptır. 5. Hangisi Veri Yapılarının bir örneğidir?

  A) Sınıf                B) Nesne            C) Dizi
  D) Algoritma        E) Fonksiyon

 6. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Dizi" seçeneğidir. Dizi, veri yapılarının bir örneğidir. Bir dizi, aynı veri tipine sahip elemanların bir araya getirildiği bir veri yapısıdır. Elemanlar, dizi içinde sıralı olarak depolanır ve indeks numaralarıyla erişilebilir. Diğer seçenekler değerlendirildiğinde, A) Sınıf ve B) Nesne, nesne yönelimli programlamanın kavramlarıdır ve veri yapıları olarak değerlendirilmezler. D) Algoritma, belirli bir problemi çözmek için adım adım izlenecek bir plan veya yöntemdir ve veri yapısı değildir. E) Fonksiyon, belirli bir işlevi yerine getiren bir programlama yapı taşıdır ve veri yapısı olarak kabul edilmez. Bu nedenle, C) Dizi seçeneği doğru cevaptır. 7. Python'da, bir değişkenin değerini başka bir değişkene atamak için hangi işlem kullanılır?

  A) add            B) assign                    C) copy
  D) swap         E) concatenate

 8. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) assign" şeklindedir. Python'da, bir değişkenin değerini başka bir değişkene atamak için "assign" işlemi kullanılır. Bu işlemde, atama operatörü olan "=" kullanılır ve sağ taraftaki değişkenin değeri, sol taraftaki değişkene atanır. Python'da değişkenlere değer atamak için "=" operatörünün kullanıldığını belirtmek önemlidir. Bu operatör, bir değişkenin değerini başka bir değişkene atamak için kullanılır. Örneğin, "x = y" ifadesi, "y" değişkeninin değerini "x" değişkenine atar. 9. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  num1 = 5
  num2 = 3
  if num1 > num2:
      print(num1)
  else:
      print(num2)

  A) 5    B) 3     C) "num1"    D) "num2"    E) None

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) 5" seçeneğidir. Python kodunun çıktısı 5 olacaktır. İlk olarak, "num1" ve "num2" adında iki değişken tanımlanır ve "num1" 5, "num2" ise 3 değeri ile başlatılır. Ardından, "if" koşulu kontrol edilir ve "num1" değeri "num2" değerinden büyük olduğu için if bloğu çalışır ve "num1" değeri olan 5 çıktı olarak yazdırılır. "else" bloğu ise çalışmaz. Python kodu num1 ve num2 değişkenlerini tanımlar ve ardından if-else koşuluyla num1'in num2'den büyük olup olmadığı kontrol edilir. Koşul doğru olduğu için if bloğu çalışır ve num1 değeri olan 5 çıktı olarak yazdırılır. else bloğu çalışmadığından çıktı olarak sadece 5 görülür. 11. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?x = 10
  if x > 5 and x < 15:
      print("x is between 5 and 15")
  else:
      print("x is not between 5 and 15")

  A) x is between 5 and 15
  B) x is not between 5 and 15
  C) 10
  D) 5
  E) 15

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) x is between 5 and 15" şeklindedir. Python'da verilen kodda, x'in değeri 10 olduğu için if koşulu sağlanır ve "x is between 5 and 15" ifadesi ekrana yazdırılır. Python kodunda "if" koşulu kullanılarak x'in 5 ile 15 arasında olup olmadığı kontrol edilir. Çünkü x'in değeri 10'dur ve bu koşul sağlanır, dolayısıyla "x is between 5 and 15" ifadesi ekrana yazdırılır. "else" bloğu ise koşulun sağlanmadığı durumlar için kullanılır, ancak bu durumda else bloğu çalışmayacaktır. 13. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?x = 10
  list1 = [1, 2, 3]
  list2 = [4, 5, 6]
  print(list1 + list2)

  A) [1, 2, 3, 4, 5, 6]
  B) [1, 2, 3], [4, 5, 6]
  C) 10
  D) 5
  E) 15

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) [1, 2, 3, 4, 5, 6]" seçeneğidir. Python kodunun çıktısı [1, 2, 3, 4, 5, 6] olacaktır. Kodda, x değişkenine 10 değeri atanır, list1 ve list2 adında iki liste tanımlanır. Son olarak, print() fonksiyonu kullanılarak list1 ve list2'nin birleşimi olan [1, 2, 3, 4, 5, 6] çıktı olarak yazdırılır. Python'da "+" operatörü iki listeyi birleştirmek için kullanılır. Kodda, list1 ve list2'nin birleşimi olan yeni bir liste oluşturulur ve bu liste [1, 2, 3, 4, 5, 6] şeklinde çıktı olarak yazdırılır. 15. Arduino kodlarında kullanılan "void setup()" fonksiyonu ne işe yarar?

  A) Loop döngüsüne dahil edilir.
  B) Gerekli kütüphaneleri yükler.
  C) Arduino kartı için ayarları yapar.
  D) Sensörlerin okunması için gerekli olan işlemleri gerçekleştirir.
  E) Hiçbiri

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Arduino kartı için ayarları yapar. "void setup()" fonksiyonu, Arduino kodlarında kullanılan ve programın başlangıcında yürütülen bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, Arduino kartının başlangıç ayarlarını yapmak için kullanılır. Örneğin, pin ayarlamaları, baud hızı ayarlamaları, başlangıç değerleri gibi Arduino'nun çalışması için gerekli olan ayarlar "void setup()" fonksiyonunda yapılır. Bu fonksiyon yalnızca bir kez çalıştırılır ve programın geri kalanı için hazırlık işlemlerini tamamlar. 17. Arduino kodlarında kullanılan "analogRead()" fonksiyonu ne işe yarar?

  A) Analog sinyalleri okur.
  B) Dijital sinyalleri okur.
  C) İki farklı sayıyı karşılaştırır.
  D) Dijital sinyalleri analog sinyallere çevirir.
  E) Hiçbiri

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Analog sinyalleri okur. "analogRead()" fonksiyonu, Arduino'da bir analog giriş pinden aldığı voltaj değerini okur. Bu fonksiyon, analog sensörlerden elde edilen verilerin dijital ortamda işlenmesi için kullanılır. Okunan voltaj değeri, analog girişin 0 ile 5V arasındaki voltaj aralığını belirten bir dijital değere dönüştürülür. 19. Arduino kodlarında kullanılan "for" döngüsü ne işe yarar?

  A) Belirli bir işlemi belirli sayıda tekrarlamak için kullanılır.
  B) Dijital sinyalleri okumak için kullanılır.
  C) Analog sinyalleri okumak için kullanılır.
  D) Dijital sinyalleri analog sinyallere çevirmek için kullanılır.
  E) Hiçbiri

 20. Cevap: A Açıklama:

  "for" döngüsü Arduino kodlarında belirli bir işlemi belirli sayıda tekrarlamak için kullanılır. Bu döngü, önceden belirlenen bir başlangıç değeri, bir bitiş koşulu ve her bir tekrarlamada yapılacak olan işlemleri içerir. İterasyonlar arasında, belirli bir artış/değişim gerçekleştirerek belirli bir adımda döngünün kontrolünü sağlar. Bu şekilde, Arduino programında tekrarlanması gereken işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilir. "for" döngüsü, Arduino kodlarında belirli bir işlemi belirli sayıda tekrarlamak için kullanılır. Bu döngü, önceden belirlenen bir başlangıç değeri, bir bitiş koşulu ve her bir tekrarlamada yapılacak olan işlemleri içerir. Her bir tekrarlamada, döngünün kontrolünü sağlamak için belirli bir artış/değişim gerçekleştirilir. Bu sayede, Arduino programında tekrarlanması gereken işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   uoıyu
03 Nisan 2023

9


2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) Detayları

2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) 38 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca

Nesne yönelimli programlama, nesnelerin birbiriyle etkileşimine dayanan bir programlama yaklaşımıdır.

Algoritmalar, bir problemi çözmek için takip edilmesi gereken adımları belirlerler.

Dizi, veri yapılarının bir örneğidir.

Python'da, bir değişkenin değerini başka bir değişkene atamak için "assign" işlemini kullanmanın önemini anlamak.

Python'da if-else koşulu kullanarak farklı durumlara bağlı olarak kodun akışını yönlendirebilir ve belirli bir koşulun sağlanması durumunda belirli bir çıktıyı elde edebilir.

Python'da "if-else" koşullu ifadesinin nasıl kullanıldığını anlamak ve bir ifadenin belirli bir koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol etmenin önemini kavramak.

Python'da "+" operatörünü kullanarak listeleri birleştirebilir ve yeni bir liste elde edebilir. Bu yöntemle, farklı listeleri kolayca birleştirebilir ve istenen sonucu elde edebilir.

"void setup()" fonksiyonunun Arduino kartının başlangıç ayarlarını yapmak için kullanıldığını anlama.

Arduino platformunda analog sinyallerin okunması ve işlenmesi yeteneği.

"for" döngüsünün Arduino kodlarında belirli bir işlemi belirli sayıda tekrarlamak için kullanıldığını anlamak. (Understanding that the "for" loop is used in Arduino codes to repeat a specific operation a certain number of times.)

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) Testi İstatistikleri

Bu sınav 56 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 163 kere doğru, 195 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-28) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.