10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi uzay bilimlerinin bir alt alanıdır?

  A) Radyo Astronomisi    B) Nükleer Fizik       
  C) Meteoroloji          D) Paleontoloji        
  E) Kriminoloji                                 

 2. Cevap: A Açıklama:

  Uzay bilimlerinin alt alanlarından biri Radyo Astronomisidir. 3. Astronotik bilimi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenir?

  A) Yıldızların evrimini incelemek
  B) Uzay araçlarının tasarımı ve yolculuğu
  C) Güneş Sistemi'nin oluşumunu araştırmak
  D) Samanyolu Gök Adası'nı incelemek
  E) Evrenin kökenini araştırmak

 4. Cevap: B Açıklama:

  Astronotik bilimi, uzay araçlarının tasarımı ve yolculuğuyla ilgilenir. 5. Uzay araçlarında sarsıntıyı azaltmak için kullanılan teknoloji, günümüzde hangi alanda kullanılmaktadır?

  A) Otomotiv sektörü    B) Tıp                
  C) İnşaat              D) Savunma sanayi     
  E) Tarım                                     

 6. Cevap: B Açıklama:

  Uzay araçlarında sarsıntıyı azaltmak için kullanılan teknoloji, günümüzde tıbbi cihazlarda kullanılmaktadır. 7. Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmalarıyla ilişkili bir bilim dalı değildir?

  A) Astrofizik          B) Astrobiyoloji      
  C) Jeoloji             D) Uzay Çalışmaları   
  E) Gök Mekaniği                              

 8. Cevap: C Açıklama:

  Jeoloji, uzay çalışmalarıyla doğrudan ilişkili olmayan bir bilim dalıdır. 9. Uzay mekiklerinin roketlere göre avantajları nelerdir?

  A) Daha ucuzdur                  B) Daha büyük yük taşıyabilir   
  C) Yeniden kullanılabilir        D) Daha hızlıdır                
  E) Daha güvenlidir                                               

 10. Cevap: C Açıklama:

  Uzay mekikleri, yeniden kullanılabilir olması ve büyük uyduları rahatlıkla taşıyabilmesi gibi avantajları sayesinde roketlere göre daha avantajlıdır. 11. Uzay istasyonları ne amaçla kullanılır?

  A) Gezegenleri incelemek
  B) Uzay sondalarına destek olmak
  C) Uzun süreli konaklama ve çalışma
  D) Askeri amaçlarla
  E) Turizm

 12. Cevap: C Açıklama:

  Uzay istasyonları, uzun süreli konaklama ve çalışma için uygun şekilde tasarlanmıştır. 13. Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşü kaç yıldız gününe eşittir?

  A) 24    B) 23,9344    C) 25,9344    D) 26    E) 27    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Dünya'nın kendi ekseni etrafında 360,9856° döndüğü ve bir güneş gününün 24 yıldız saati olduğu belirtilmiştir. 15. Uydu saati hangisidir?

  A) Kum saati       B) Su saati       
  C) Mekanik saat    D) Atom saati     
  E) Güneş saati                       

 16. Cevap: D Açıklama:

  Metinde uydu saatine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, doğru seçenek en hassas zaman ölçüm aracı olan atom saatidir. 17. Astronot olmak için eğitim durumu hangi kurumlar tarafından belirlenmektedir?

  A) Uluslararası Uzay İstasyonu
  B) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)
  C) Uluslararası geçerliliği olan eğitim kurumları
  D) Astronotlar tarafından
  E) Uzay aracı üreticileri

 18. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, astronot olmak için eğitim durumunun uluslararası geçerliliği olan eğitim kurumları tarafından belirlendiği söylenmektedir. 19. Bir tam dolanımını gerçek Güneş ile aynı sürede tamamlayan ve ortalama Güneş'i temsil eden kavram hangisidir?

  A) Gerçek Güneş      B) Ortalama Güneş   
  C) Yıldız Güneş      D) Ekli Güneş       
  E) Tropik Güneş                          

 20. Cevap: B Açıklama:

  Ortalama Güneş, gerçek Güneş'in düzensiz hareketlerinden arındırılmış ve bir tam dolanımının sabit olduğu varsayılan bir kavramdır. 21. Aşağıdakilerden hangisi ekli yıl değildir?

  A) 1988    B) 2000    C) 2004    D) 2012    E) 2016    

 22. Cevap: D Açıklama:

  Ekli yıllar 4'e tam bölünmelidir. 2012 ise 4'e bölünmediği için ekli yıl değildir. 23. Bir ay yılı kaç gündür?

  A) 28    B) 29    C) 30    D) 354    E) 365    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bir ay yılı, Ay'ın Dünya çevresinde 12 kez dolanmasıyla oluşan süredir ve yaklaşık 354 gündür. 25. Aşağıdakilerden hangisi Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketini açıklar?

  A) Güneş, Dünya'nın etrafında döner.
  B) Dünya, Güneş'in etrafında döner.
  C) Güneş, Dünya ile aynı hızda hareket eder.
  D) Güneş, Dünya'dan daha hızlı hareket eder.
  E) Dünya, Güneş'ten daha hızlı hareket eder.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Dünya, Güneş'in etrafında elips şeklinde bir yörüngede döner ve bu yörüngenin odak noktalarından biri Güneş'tir. 27. 22 Haziran'da Güneş'in dik açıklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) 0°    B) 23° 27'    C) -23° 27'    D) 45°    E) 90°    

 28. Cevap: B Açıklama:

  22 Haziran'da Güneş'in dik açıklığı Kuzey'e doğru en büyük değerine ulaşır ve bu değer 23° 27'dir. 29. 22 Aralık'ta Güneş'in dik açıklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) 0°    B) 23° 27'    C) -23° 27'    D) 45°    E) 90°    

 30. Cevap: C Açıklama:

  22 Aralık'ta Güneş'in dik açıklığı Güney'e doğru en büyük değerine ulaşır ve bu değer -23° 27'dir. 31. Ay'ın yıldızıl ay süresi kaç gündür?

  A) 27,5    B) 27,321661    C) 29,5    D) 30,5    E) 365,25    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Yıldızıl Ay, Ay'ın uzak yıldızlara göre bir tam dolanımını tamamladığı süredir. 33. Ay'ın çıkış düğümü, hangi noktada Dünya'nın yörünge düzleminin güneyinden kuzeyine geçtiğini gösterir?

  A) Kuzey Kutbu         B) Güney Kutbu        
  C) Ekvator             D) Yıldızlara doğru   
  E) Güneş'e doğru                             

 34. Cevap: A Açıklama:

  Çıkış düğümü, Ay'ın Dünya'nın yörünge düzleminin güneyinden kuzeyine geçtiği noktadır. 35. Ay'ın açısal hızının 1 gün içinde gerçekleştirdiği kayma miktarı nedir?

  A) 12°    B) 13° 17'    C) 14° 36'    D) 15° 55'    E) 17° 12'    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın açısal hızı, 1 gün içinde uzak bir yıldıza göre yaptığı kayma miktarıdır. 37. Aşağıdakilerden hangisi Ay tutulmasının bir türü DEĞİLDİR?

  A) Yarı gölgeli Ay tutulması    B) Parçalı Ay tutulması        
  C) Tam Ay tutulması             D) Halkalı Ay tutulması        
  E) Gölgeli Ay tutulması                                        

 38. Cevap: D Açıklama:

  Halkalı Ay tutulması Güneş tutulması türüdür, Ay tutulması türü değildir. 39. Tam Güneş tutulmasında Dünya'da hangi tabaka daha kolay gözlemlenir?

  A) Fotosfer    B) Kromo küre    C) Korona    D) Nükleus    E) Prominans    

 40. Cevap: C Açıklama:

  Tam Güneş tutulmasında Ay, Güneş'in fotosferini kapatır, bu da Güneş'in çok daha yüksek sıcaklığa sahip olan iç kısımları olan koronanın gözlemlenmesini kolaylaştırır. 41. Güneş tutulması oluşması için Ay'ın Dünya ile Güneş arasında bulunması hangi Ay evresinin bir özelliğidir?

  A) Yeni Ay          B) Hilal Ay        
  C) Dolunay          D) Son Dördün Ay   
  E) İlk Dördün Ay                       

 42. Cevap: A Açıklama:

  Güneş tutulması, Ay'ın Yeni Ay evresinde Dünya ile Güneş arasında bulunduğu zaman meydana gelir. 43. Güneş'te meydana gelen büyük enerji açığa çıkaran patlamalara ne ad verilir?

  A) Güneş lekeleri            B) Flare                    
  C) Koronal kütle atımları    D) Prominanslar             
  E) Spiküller                                             

 44. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "Güneş'te meydana gelen patlamalara flare adı verilir." ifadesi yer almaktadır. 45. Kanlı Ay Tutulması sırasında NASA tarafından elde edilen ısı haritaları hangi amaçla kullanılır?

  A) Ay'ın atmosfer basıncını belirlemek
  B) Ay yüzeyindeki maddelerin niteliklerini belirlemek
  C) Ay'ın hacmini hesaplamak
  D) Ay'ın yörüngesindeki değişimleri izlemek
  E) Ay'ın yüzey sıcaklığını tahmin etmek

 46. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "Kanlı Ay Tutulması sırasında Ay’ın kızılötesi görselleri kullanılarak yukarıdaki gibi Ay’ın ısı harita-ları çıkartılmakta, bu haritalar ile Ay yüzeyindeki maddelerin nitelikleri belirlenebilmektedir." ifadesi yer almaktadır. 47. Tam Güneş tutulması sırasında meydana gelen flare patlamalarının incelenmesinin amacı nedir?

  A) Güneş'in yapısı hakkında bilgi elde etmek
  B) Ay'ın atmosferini araştırmak
  C) Dünya'nın manyetik alanını güçlendirmek
  D) Meteor yağmurlarını tahmin etmek
  E) Uzun vadeli hava tahminleri yapmak

 48. Cevap: A Açıklama:

  Metinde "Tam Güneş tutulması sırasında gerçekleşebilecek böyle bir patlamanın incelenmesi, Güneş’in yapısı ile ilgili da-ha fazla bilgi elde edilebilmesini sağlar." ifadesi yer almaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf astronomi ve uzay bilimleri dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Uzay bilimlerinin alt alanlarını tanımak.

Uzay çalışmalarının farklı alanlarını anlamak.

Uzay teknolojisinin farklı alanlarda uygulanmasını anlamak.

Uzay çalışmalarıyla ilişkili bilim dallarını ayırt etmek.

Uzay mekiklerinin özelliklerini anlama

Uzay istasyonlarının kullanım alanlarını öğrenme

Güneş ve yıldız günleri arasındaki farkı anlamak.

Zaman ölçüm araçlarını sınıflandırmak.

Astronot olma koşullarını anlamak

Ortalama Güneş'in tanımını kavrar.

Ekli yılın tanımını ve nasıl hesaplandığını bilir.

Ay yılı ve güneş yılı arasındaki farkı anlar.

Gezegenlerin yörünge hareketlerini açıklar.

Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketini açıklar.

Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketini açıklar.

Ay'ın aylık hareketini anlamak

Ay'ın yörüngesinin özellikleriyle ilgili bilgi edinmek

Ay'ın aylık hareketinin açısal özelliklerini anlamak

Ay tutulması türlerini kavrar.

Güneş tutulmalarının önemini anlar.

Güneş tutulması oluşumunun koşullarını açıklar.

Güneş'in yapısını ve olaylarını tanıma.

Ay'ın yüzey özelliklerini araştırma.

Güneş'in yapısını ve olaylarını tanıma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 2 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri