10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Sarkaç hareketi nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Sarkaç hareketi, bir zincir veya ince bir çubuğun ucunda bulunan m kütleli cismin, denge konumu etrafında salınım hareketi yapmasıdır. Açıklama:

  Sarkaç hareketi, bir cismin belirli bir nokta etrafında düzenli olarak yaptığı salınım hareketine verilen addır. Sarkaç hareketinin periyodu, yani bir tam salınımı tamamlama süresi, cismin kütlesine ve sarkaç ipliğinin uzunluğuna bağlıdır. 3. Güneş zamanı ve yıldız zamanı arasındaki fark nedir?


 4. Cevap: Güneş zamanı, Güneş'in bir gözlem yerine ait saat açısı ile belirlenen zamandır. Yıldız zamanı ise, ilkbahar noktasının saat açısı ile belirlenen zamandır. Açıklama:

  Güneş zamanı, günlük yaşamda kullandığımız zamandır ve Güneş'in gökyüzündeki konumuna göre belirlenir. Yıldız zamanı ise, yıldızların gökyüzündeki konumuna göre belirlenen bir zaman birimidir ve astronomi çalışmalarında kullanılır. 5. Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki bir tam dolanımının süresi kaç gündür?


 6. Cevap: 365,2564 gün Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki bir tam dolanımının süresi, Dünya'nın Güneş etrafında bir tam tur atmasının süresine eşittir. 7. Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketinin sonucu olarak gök küresinin görünümü nasıl değişir?


 8. Cevap: Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketi sonucu, gök küresinde yıldızlar her gün 1 derece batıya doğru kayar. Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketi, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinden kaynaklanır. 9. Aylık hareket nedir? Açıklayın.


 10. Cevap: Aylık hareket, Ay'ın Dünya'nın etrafında dolanmasıdır. Açıklama:

  Ay, Dünya'nın etrafında yaklaşık 27,3 günde bir tam tur atar. Bu hareket, Ay'ın Dünya'ya göre konumunun sürekli olarak değişmesine neden olur. Bu nedenle, farklı tarihlerde farklı şekillerde gözlenir. 11. Ay'ın evreleri nelerdir?


 12. Cevap: Ay'ın evreleri, dolunay, hilal, şişkin ay, ilk dördün ve son dördündür. Açıklama:

  Ay'ın evreleri, Ay'ın Dünya'nın etrafındaki dolanım hareketinden kaynaklanır. Ay, Dünya'nın etrafında dolanırken aynı zamanda kendi ekseni etrafında da döner. Bu nedenle, Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü sürekli olarak değişir. 13. Ay tutulması sırasında Ay'ın neden kırmızı renge dönüştüğünü açıklayınız.


 14. Cevap: Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın arkasında kalır ve Güneş'in ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'a ulaşır. Dünya atmosferinde bulunan toz ve su buharı gibi parçacıklar, Güneş'in mavi ışığını saçarken kırmızı ışığı geçirgendir. Bu nedenle, Ay tutulması sırasında Ay kırmızı renge dönüşür. Açıklama:

  Ay tutulması sırasında, Dünya'nın atmosferi Güneş'in ışığını kırar ve dağıtır. Mavi ışık daha kısa dalga boyuna sahip olduğu için atmosfer tarafından daha fazla saçılırken, kırmızı ışık daha uzun dalga boyuna sahip olduğu için atmosfer tarafından daha az saçılır. Bu nedenle, Ay tutulması sırasında Ay kırmızı renge dönüşür. 15. Güneş tutulması çeşitlerini yazınız.


 16. Cevap: Güneş tutulması çeşitleri şunlardır: Tam Güneş Tutulması: Ay'ın Dünya ve Güneş arasında geçerek Güneş'in tamamını kapatması sonucu gerçekleşen tutulmadır. Halkalı Güneş Tutulması: Ay'ın Dünya ve Güneş arasında geçerek Güneş'in ortasını kapatması sonucu gerçekleşen tutulmadır. Parçalı Güneş Tutulması: Ay'ın Dünya ve Güneş arasında geçerek Güneş'in bir kısmını kapatması sonucu gerçekleşen tutulmadır. Açıklama:

  Güneş tutulması çeşitleri, Ay'ın Dünya ve Güneş arasındaki konumuna göre belirlenir. Tam Güneş Tutulması, Ay'ın Dünya ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunması sonucu gerçekleşir. Halkalı Güneş Tutulması, Ay'ın Dünya ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunmaması ve Ay'ın Güneş'ten daha küçük olması sonucu gerçekleşir. Parçalı Güneş Tutulması ise, Ay'ın Dünya ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunmaması ve Ay'ın Güneş'ten daha büyük olması sonucu gerçekleşir. 17. Günlük görünür hareket nedir ve neden oluşur?


 18. Cevap: Günlük görünür hareket, gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde yaptıkları harekettir. Günlük görünür hareket, Dünya'nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesinden kaynaklanır. Açıklama:

  Günlük görünür hareket, Dünya'nın dönüşünden dolayı gök cisimlerinin gökyüzünde doğuştan batışa doğru hareket ediyor gibi görünmesidir. 19. Kon düzenekleri nelerdir ve nasıl kullanılırlar?


 20. Cevap: Kon düzenekleri, bir cismin, sabit kabul edilen bir noktaya (referans noktası) göre bulunduğu yeri belirlemek için kullanılan sistemlerdir. Kon düzenekleri, enlem ve boylam, kartezyen koordinat sistemi ve küresel koordinat sistemi gibi farklı türlerde olabilir. Açıklama:

  Kon düzenekleri, bir cismin konumunu kesin olarak belirlemek ve bu konumu başkalarıyla paylaşmak için kullanılır. 21. Eşlek kon düzeneği ve çevren kon düzeneği arasındaki farklar nelerdir?


 22. Cevap: Eşlek kon düzeneği ve çevren kon düzeneği arasındaki farklar şunlardır: * Eşlek kon düzeneği, gözlemcinin bulunduğu konuma ve zamana göre değişkenlik göstermeyen açı değerlerine sahipken, çevren kon düzeneği, gözlemcinin bulunduğu konuma ve zamana göre değişkenlik gösteren açı değerlerine sahiptir. * Eşlek kon düzeneği, gök cisimlerinin konumlarını kesin olarak belirlemek için kullanılırken, çevren kon düzeneği, gök cisimlerinin hareketlerini takip etmek ve gök olaylarını açıklamak için kullanılır. Açıklama:

  Eşlek kon düzeneği ve çevren kon düzeneği, gök cisimlerinin konumlarını belirlemek için kullanılan iki farklı koordinat sistemidir. Bu iki koordinat sistemi arasındaki temel fark, açı değerlerinin değişkenlik gösterip göstermemesidir. 23. Eşlek koordinat sisteminde hangi koordinatlar kullanılır?


 24. Cevap: Eşlek koordinat sisteminde kullanılan koordinatlar şunlardır: * Saat açısı (t) * Eğim açısı (δ) * Uzaklık açısı (r) Açıklama:

  Saat açısı, gök cisminin gökyüzünde doğu yönünden batı yönüne doğru hareket ettiği açıdır. Eğim açısı, gök cisminin ekvator düzlemine göre kuzey veya güney yönünde yaptığı açıdır. Uzaklık açısı, gök cisminin gözlemciden uzaklığına bağlı olarak oluşan açıdır. 25. Güney enlemlerinde batmayan yıldızlar için hangi koşul geçerlidir?


 26. Cevap: Güney enlemlerinde batmayan yıldızlar için δ # - (90 + φ) koşulu geçerlidir. Açıklama:

  Güney enlemlerinde batmayan yıldızlar, ufuk çizgisinin üzerinde kalırlar. Bu nedenle, bu yıldızların dik açıklığı (δ) ile enlem açısı (φ) arasındaki farkın mutlak değeri 90 dereceden büyük olmalıdır. 27. 45 derece kuzey enlemine ait doğma-batma koşulu nedir?


 28. Cevap: 45 derece kuzey enlemine ait doğma-batma koşulu, δ # -45 koşuludur. Açıklama:

  45 derece kuzey enleminde, enlem açısı (φ) 45 derecedir. Bu nedenle, genel doğma-batma koşuluna göre, bir yıldızın bu enlemde doğup batıp batmayacağını belirleyen koşul, δ # -45 koşuludur. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Bir yıldızın genel doğma-batma koşulu, | δ | < 90 - | φ | biçimindedir.
  2. (.....) Kuzey enlemlerinde, δ # - (90 - φ) koşulunu sağlayan yıldızlar doğmayan yıldızlardır.
  3. (.....) Güney enlemlerinde, δ $ (90 + φ) koşulunu sağlayan yıldızlar doğmayan yıldızlardır.
  4. (.....) Enlem açısı (φ), 0 ̊ ile 90 ̊ arasında değişir.
  5. (.....) Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonucu olarak bazı yıldızlar her zaman çevrenin üzerinde kalabilir, bazıları çevrenin altında kalabilir veya çevrenin bir kısmının üzerinde ve bir kısmının altında kalabilir.
  6. (.....) Gözlem noktasının öğlen çemberi başlangıç yarı çemberi olarak kabul edilir.
  7. (.....) Saat açısı, gözlemcinin öğlen çemberi üzerindeki E noktasından X′ noktasına kadar olan yayı gören merkez açıdır.
  8. (.....) Saat açısı, saat biriminde 0 ile 24 arasında bir değer alır.
  9. (.....) Koç noktası, 21 Mart tarihinde Güneş’in bulunduğu ılım noktasıdır.
  10. (.....) Tutulum düzlemi ile eşlek arasındaki açı, 23 ̊27′ dır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Genel doğma-batma koşulu, bir yıldızın doğuş ve batış olasılığını belirleyen bir eşitliktir. 2. Kuzey enlemlerinde, δ # - (90 - φ) koşulunu sağlayan yıldızlar, enlem açısından daha kuzeyde bulunan ve bu nedenle hiçbir zaman ufkun üzerinde görünmeyen yıldızlardır. 3. Güney enlemlerinde, δ $ (90 + φ) koşulunu sağlayan yıldızlar, enlem açısından daha güneyde bulunan ve bu nedenle hiçbir zaman ufkun üzerinde görünmeyen yıldızlardır. 4. Enlem açısı, gözlem noktasının ekvatordan uzaklığını belirleyen bir açıdır. 5. Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonucu olarak bazı yıldızlar her zaman çevrenin üzerinde kalabilir, bazıları çevrenin altında kalabilir veya çevrenin bir kısmının üzerinde ve bir kısmının altında kalabilir. Bu durum, yıldızın dik açıklığı ve gözlemcinin enlem açısına bağlıdır. 6. Gözlem noktasının öğlen çemberi başlangıç yarı çemberi olarak kabul edilir. Bu yarı çember, gözlemcinin bulunduğu meridyen üzerinde yer alır ve ufuktan geçer. 7. Saat açısı, gözlemcinin öğlen çemberi üzerindeki E noktasından X′ noktasına kadar olan yayı gören merkez açıdır. Saat açısı, yıldızın doğuş ve batış zamanını belirler. 8. Saat açısı, saat biriminde 0 ile 24 arasında bir değer alır. Saat açısı, gözlemcinin bulunduğu yerin saat dilimine bağlıdır. 9. Koç noktası, 21 Mart tarihinde Güneş’in bulunduğu ılım noktasıdır. Koç noktası, İlkbahar Ekinoksu olarak da bilinir. 10. Tutulum düzlemi ile eşlek arasındaki açı, 23 ̊27′ dır. Bu açı, yerkürenin eksen eğikliği olarak da bilinir. 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. temel düzlem
  2. temel düzlemin küreyi kestiği çember
  3. uçlak (kutup) noktaları
  4. başlangıç yarı çemberi
  5. yatay açı
  6. düşey açı
  7. enlem
  8. boylam
  9. çevren
  10. azimut açısı yükselti açısı
  a. Kürenin merkezinden geçecek şekilde belirlediğimiz herhangi bir düzlem.
  b. Gökyüzünde yer alan bir gök cismini temsil eden nokta.
  c. Başlangıç çemberinden başlamak üzere düşey çembere kadar olan yayın merkez açısı.
  d. Dünya elipsoidinin kısa çapına dik düzlem.
  e. Küre üzerinde bir A noktası belirleyerek bu noktadan ve uçlaklardan geçen yarım çember.
  f. Temel düzlem çemberinden başlamak üzere gök cismine kadar olan yayın merkez açısı.
  g. Kürenin merkezinden geçen bir düzlem ve bu düzlemin küreyi kestiği çember.
  h. Bir gözlem yerinde kuzey gök uçlağının yükseklik açısı, o yerin enlemine eşittir.
  ı. Çevrenle düşey çemberin kesişim noktasından gök cismine kadar olan yayın merkez açısı.
  i. Çevren üzerinde gözlemcinin güney noktasından düşey çemberin çevreni kestiği noktaya kadar olan yayın merkez açısı.

 32. Cevap: 1.a, 2.g, 3.b, 4.e, 5.c, 6.f, 7.d, 8.h, 9.ı, 10.i Açıklama:

  Her bir terimi tanımını eşleştirilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 9 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 4 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 10.sınıf astronomi ve uzay bilimleri 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, sarkaç hareketi ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenciler, güneş zamanı ve yıldız zamanı arasındaki farkı anlar.

Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki bir tam dolanımının süresini öğrenmek.

Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketinin sonucu olarak gök küresinin görünümünün nasıl değiştiğini öğrenmek.

Aylık hareketi anlamak.

Ay'ın evrelerini anlamak.

Öğrenciler, Ay tutulması sırasında Ay'ın neden kırmızı renge dönüştüğünü öğrenirler.

Öğrenciler, Güneş tutulması çeşitlerini öğrenirler.

Günlük görünür hareketin ne olduğunu ve neden oluştuğunu öğrenmek.

Kon düzeneklerinin farklı türlerini ve bunların kullanım alanlarını öğrenmek.

Öğrenciler, eşlek kon düzeneği ile çevren kon düzeneği arasındaki farkları ve kullanım alanlarını öğrenirler.

Öğrenciler, eşlek koordinat sisteminde kullanılan koordinatları ve anlamlarını öğrenirler.

Öğrenciler, güney enlemlerinde batmayan yıldızlar için geçerli olan koşulu öğrenirler.

Öğrenciler, 45 derece kuzey enlemine ait doğma-batma koşulunu öğrenirler.

* Öğrenciler, gök cisimlerinin genel doğma-batma koşulunu anlayabilecekler. * Öğrenciler, kuzey ve güney enlemlerinde doğmayan yıldızların koşullarını anlayabilecekler. * Öğrenciler, enlem açısının tanımını ve değer aralığını anlayabilecekler. * Öğrenciler, gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarını anlayabilecekler. * Öğrenciler, saat açısının tanımını ve değer aralığını anlayabilecekler. * Öğrenciler, Koç noktasının tanımını ve tarihini anlayabilecekler. * Öğrenciler, tutulum düzlemi ile eşlek arasındaki açının tanımını ve değerini anlayabilecekler.

Genel küresel kon düzeneği, coğrafi kon düzeneği ve astronomi kon düzeneklerini tanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri