10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Dünya'nın kendi ekseni etrafında yaptığı hareketin günlük görünür hareket olarak adlandırılmasının nedeni nedir?

  A) Güneş'in etrafında dolanması
  B) Güneş'e olan uzaklığının değişmesi
  C) Ekseninin eğik olması
  D) Yörüngesinin eliptik olması
  E) Ay'ın Dünya'nın etrafında dönmesi

 2. Cevap: C Açıklama:

  Dünya'nın ekseni eğik olduğu için, farklı noktalardan Güneş'e farklı açılarla bakar. Bu nedenle, Güneş'in günlük görünür hareketi farklı bölgelerde farklılık gösterir. 3. Zamanı ölçmek için kullanılan sarkaçlı saatlerin çalışma prensibi nedir?

  A) Suyun düzenli akışı
  B) Kumun akışı
  C) Güneş ışığının hareketi
  D) Bir cismin denge konumu etrafında salınım hareketi yapması
  E) Yıldızların görünür hareketi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Sarkaçlı saatler, bir cismin denge konumu etrafında salınım hareketi yapması prensibiyle çalışır. Cismin salınım süresi, sarkacın uzunluğuna bağlıdır. 5. Güneş'in dönüşü hangi gazların hareketiyle sağlanır?

  A) Hidrojen ve helyum    B) Karbon ve oksijen    
  C) Azot ve argon         D) Neon ve sodyum       
  E) Kükürt ve demir                               

 6. Cevap: A Açıklama:

  Güneş'in dönüşü, yoğun hidrojen ve helyum gazlarının hareketleriyle sağlanır. 7. Güneş'in merkezindeki sıcaklık kaç santigrat derecedir?

  A) 1 milyon santigrat derece
  B) 10 milyon santigrat derece
  C) 100 milyon santigrat derece
  D) 1 milyar santigrat derece
  E) 10 milyar santigrat derece

 8. Cevap: C Açıklama:

  Güneş'in merkezindeki sıcaklık yaklaşık 100 milyon santigrat derecedir. 9. Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı yaklaşık kaç kilometredir?

  A) 1 milyon kilometre      B) 10 milyon kilometre    
  C) 100 milyon kilometre    D) 1 milyar kilometre     
  E) 10 milyar kilometre                               

 10. Cevap: C Açıklama:

  Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı yaklaşık 100 milyon kilometredir. 11. Güneş'in tutulum çemberi boyunca uzak gök cisimlerine göre her gün ne kadar kaydığını bulan bir genç, bu kaymanın bir yıl boyunca toplam kaç derece olduğunu hesaplamıştır. Bu gencin bulduğu değer kaçtır?

  A) 360°    B) 365,2564°    C) 1440°    D) 180°    E) 90°    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi boyunca uzak gök cisimlerine göre her gün 4º doğuya doğru kaydığını biliyoruz. Bu kaymanın bir yıl boyunca toplamı 360º olur. 13. Yanda verilen şekilde Güneş, 22 Haziran günü hangi açıyla ufuk çizgisine gelir?

  A) 45°    B) 60°    C) 75°    D) 90°    E) 180°    

 14. Cevap: D Açıklama:

  Güneş, 22 Haziran günü gök cisimlerinden görüldüğünde 90° açıyla ufuk çizgisine gelir. 15. Güneş'in ekinoks günlerinde dik açıklığı kaç derecedir?

  A) 0 derece    B) 23,5 derece    C) 45 derece    D) 66,5 derece    E) 90 derece    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Güneş'in ekinoks günlerinde dik açıklığı 0 derecedir. 17. Uçak ve güneşin gökyüzünde oluşturduğu görüntü için ne söyleyebilirsiniz?

  A) Uçak güneşten daha büyüktür.
  B) Güneş uçaktan daha büyüktür.
  C) Uçak ve güneş aynı boyutta.
  D) Güneş ve uçak birbirlerine yakındır.
  E) Uçak ve güneş birbirlerinden uzaktadır.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Güneş çok büyük ve uzak bir yıldızdır. Uçak ise küçük bir nesnedir. Bu nedenle güneş uçaktan çok daha büyüktür. 19. Görsele bakarak uçak ve güneşin büyüklüklerini karşılaştırdığınızda görünür büyüklükler doğru değerlendirme yapmanız için yeterli olur mu?

  A) Evet, yeterli olur.
  B) Hayır, yeterli olmaz.
  C) Bazen yeterli olur, bazen yeterli olmaz.
  D) Hiçbir zaman yeterli olmaz.
  E) Her zaman yeterli olur.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Görünür büyüklük, bir cismin gözlemciye olan uzaklığına göre değişir. Bu nedenle görünür büyüklükleri karşılaştırarak cisimlerin gerçek boyutları hakkında doğru bilgi elde edilemez. 21. Gök cisimlerini küresel bir yüzeyde gibi algılamanızın nedeni nedir?

  A) Gök cisimleri küreseldir.
  B) Gök cisimleri çok uzakta olduğu içindir.
  C) Gözümüzün yapısından dolayı.
  D) Beynimizin yapısından dolayı.
  E) Dünya'nın yapısından dolayı.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Gök cisimleri çok uzakta oldukları için onları düz bir yüzeyde gibi algılarız. 23. Gök eşleği, gök küresini iki yarım küreye ayıran düzlemdir. Gök eşleğinin Dünya üzerindeki izdüşümü nedir?

  A) Ekvator düzlemi     B) Çevren düzlemi     
  C) Kuzey gök uçlağı    D) Güney gök uçlağı   
  E) Nadir                                     

 24. Cevap: A Açıklama:

  Gök eşleği, uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu geometrik cisim olan kürenin ortasındaki yatay çizgidir. 25. Dünya, kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde yaptıkları hareketin adı nedir?

  A) Günlük hareket       B) Yıllık hareket      
  C) Mevsimsel hareket    D) Tutulma hareketi    
  E) Güneş hareketi                              

 26. Cevap: A Açıklama:

  Dünya, kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerken gök cisimleri de buna zıt yönde hareket ederler. Bu harekete günlük hareket adı verilir. 27. Konum, bir cismin sabit kabul edilen bir noktaya göre bulunduğu yerdir. Bir yerin konumunu belirlemek için kullanılan yöntemlerden biri nedir?

  A) Enlem ve boylam        B) Mesafe ve yön         
  C) Koordinat sistemi      D) Ölçeklendirme         
  E) Harita projeksiyonu                             

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bir yerin konumunu belirlemek için en çok kullanılan yöntem enlem ve boylamdır. Enlem, Dünya'nın ekvatorundan kuzey veya güneye doğru olan açıdır. Boylam ise, Dünya'nın başlangıç meridyeninden doğu veya batıya doğru olan açıdır. 29. Çevren kon düzenğinde gök cisimlerinin konumları hangi açılarla belirlenir?

  A) Azimut ve yükseklik açısı    B) Enlem ve boylam açısı       
  C) Yatay ve düşey açı           D) Başlangıç ve saat açısı     
  E) Sağ açıklık ve eğim açısı                                   

 30. Cevap: A Açıklama:

  Çevren kon düzeninde gök cisimlerinin konumları azimut ve yükseklik açıları ile belirlenir. Azimut açısı, gök cisminin kuzey noktasından batı yönünde ölçülen açıdır. Yükseklik açısı ise gök cisminin ufuk çizgisinden yukarı doğru ölçülen açıdır. 31. Genel küresel kon düzeneğinde temel düzlem olarak hangi düzlem seçilmiştir?

  A) Ekvator düzlemi        B) Başlangıç meridyeni   
  C) Ecliptic düzlemi       D) Güneş ekvatoru        
  E) Ay ekvatoru                                     

 32. Cevap: A Açıklama:

  Genel küresel kon düzeninde temel düzlem olarak Ekvator düzlemi seçilmiştir. Ekvator düzlemi, Dünya'nın merkezinden geçen ve Dünya'yı iki eşit parçaya bölen düzlemdir. 33. Astronomi kon düzeneklerinin kullanımı hangi alanlarda yapılır?

  A) Gök cisimlerinin konumlarının belirlenmesi
  B) Göksel olayların açıklanması
  C) Uzay araçlarının navigasyonu
  D) Gezegenlerin hareketlerinin incelenmesi
  E) Hepsi

 34. Cevap: E Açıklama:

  Astronomi kon düzenekleri, gök cisimlerinin konumlarının belirlenmesi, göksel olayların açıklanması, uzay araçlarının navigasyonu ve gezegenlerin hareketlerinin incelenmesi gibi birçok alanda kullanılır. 35. Saat kon düzeneğinde diklik açısı nasıl belirlenir?

  A) Eşlek üzerinde X' noktasından başlayıp X noktasına kadar saat yönünün tersindeki (+ yön) yayı gören merkez açısıdır.
  B) Eşlek üzerinde X' noktasından başlayıp X noktasına kadar saat yönünün tersindeki (- yön) yayı gören merkez açısıdır.
  C) Eşlek üzerinde X' noktasından başlayıp X noktasına kadar saat yönündeki (+ yön) yayı gören merkez açısıdır.
  D) Eşlek üzerinde X' noktasından başlayıp X noktasına kadar saat yönündeki (- yön) yayı gören merkez açısıdır.
  E) Saat açısı, gözlemcinin öğlen çemberi üzerindeki E noktasından X′ noktasına kadar olan yayı gören merkez açı- dır. Ölçüm yönü saat yönü (- yön) olan bu açının değeri saat biriminde 0 ile 24 arasında bir değer alır.

 36. Cevap: E Açıklama:

  Saat kon düzeneğinde diklik açısı eşlek üzerinde değil, saat çemberi üzerinde belirlenir. X' noktasından başlayıp X noktasına kadar saat yönündeki yayı gören merkez açısı diklik açısıdır. 37. Güney enlemlerinde δ $ (90 + φ) koşulunu sağlayan yıldızlar ne olarak adlandırılır?

  A) Doğmayan yıldızlar
  B) Batmayan yıldızlar
  C) Her zaman görünen yıldızlar
  D) Gece görünen yıldızlar
  E) Gündüz görünen yıldızlar

 38. Cevap: B Açıklama:

  Güney enlemlerinde δ $ (90 + φ) koşulunu sağlayan yıldızlar batmayan yıldızlar olarak adlandırılır. Bu yıldızlar, gözlemcinin bulunduğu enlemde hiçbir zaman batmaz. 39. 45 ̊ kuzey enleminde δ değeri ne olmalıdır ki bir yıldız doğmasın?

  A) -45 ̊    B) 45 ̊    C) 90 ̊    D) 135 ̊    E) 180 ̊    

 40. Cevap: A Açıklama:

  45 ̊ kuzey enleminde δ değeri -45 ̊ olmalıdır ki bir yıldız doğmasın. Bu değer, δ # - (90 - φ) koşulundan elde edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf astronomi ve uzay bilimleri 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Dünya'nın hareketlerini ve bunların günlük görünür hareket üzerindeki etkilerini anlamak.

Zaman ölçüm araçlarının çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Güneş'in dönüşüne sebep olan gazları belirlemek.

Güneş'in merkezindeki sıcaklığı anlamak.

Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığını anlamak.

Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketini ve bu hareketin gök küresindeki etkilerini anlamak.

Güneş'in yaz gündönümündeki konumunu ve bu konumun gök cisimlerinden görülen görünümünü anlamak.

Güneş'in ekinoks günlerindeki konumunu ve bu konumun gök cisimlerinden görülen görünümünü anlamak.

Öğrenciler, gök cisimlerinin boyutlarını karşılaştırabilirler.

Öğrenciler, görünür büyüklüğün yanıltıcı olabileceğini anlarlar.

Öğrenciler, gök küresinin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlarlar.

Gök eşleği ve Dünya üzerindeki izdüşümü olan Ekvator düzlemi arasındaki ilişkiyi anlamak.

Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşünün gök cisimleri üzerindeki etkisini anlamak ve günlük hareket kavramını açıklamak.

Bir yerin konumunu belirlemek için kullanılan yöntemleri bilmek ve örneklerle açıklayabilmek.

Öğrenciler, çevren kon düzenğinde gök cisimlerinin konumlarının hangi açılarla belirlendiğini açıklayabilir.

Öğrenciler, genel küresel kon düzeneğinde temel düzlem olarak hangi düzlem seçildiğini açıklayabilir.

Öğrenciler, astronomi kon düzeneklerinin hangi alanlarda kullanıldığını açıklayabilir.1. Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarının neler olabileceğini keşfetmek için aşağıdaki etkinliği yapalım.

Öğrenciler, saat kon düzeneğinde diklik açısının nasıl belirlendiğini açıklayabilir.

Öğrenciler, güney enlemlerinde δ $ (90 + φ) koşulunu sağlayan yıldızların adını açıklayabilir.

Öğrenciler, belirli bir enlemde δ değerinin kaç olması gerektiğini hesaplayabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 29 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 149 kere doğru, 76 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri