2023-2024 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-02)

2023-2024 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-02) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-02) CEVAPLARI

 1. Su saatleri, kum saatleri ve güneş saatleri zaman ölçmek için kullanılan araçlar arasında sayılabilir mi? Açıklayınız.


 2. Cevap: Evet, su saatleri, kum saatleri ve güneş saatleri zaman ölçmek için kullanılan araçlar arasında sayılabilir. Açıklama:

  Su saatleri, kum saatleri ve güneş saatleri, zamanı belirlemek için kullanılan araçlardır. Su saatleri, suyun düzenli akışına bağlı olarak zamanı ölçerken, kum saatleri, kumun üstteki çanaktan alttaki çanağa akışı ile zamanı ölçer ve güneş saatleri, Güneş ışınlarının bir cismin üzerinde oluşturduğu gölgeden yararlanılarak geliştirilmiş araçlardır. 3. Sarkaç hareketi nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Sarkaç hareketi, bir zincir veya ince bir çubuğun ucunda bulunan m kütleli cismin, denge konumu etrafında salınım hareketi yapmasıdır. Açıklama:

  Sarkaç hareketi, bir cismin belirli bir nokta etrafında düzenli olarak yaptığı salınım hareketine verilen addır. Sarkaç hareketinin periyodu, yani bir tam salınımı tamamlama süresi, cismin kütlesine ve sarkaç ipliğinin uzunluğuna bağlıdır. 5. Güneş zamanı ve yıldız zamanı arasındaki fark nedir?


 6. Cevap: Güneş zamanı, Güneş'in bir gözlem yerine ait saat açısı ile belirlenen zamandır. Yıldız zamanı ise, ilkbahar noktasının saat açısı ile belirlenen zamandır. Açıklama:

  Güneş zamanı, günlük yaşamda kullandığımız zamandır ve Güneş'in gökyüzündeki konumuna göre belirlenir. Yıldız zamanı ise, yıldızların gökyüzündeki konumuna göre belirlenen bir zaman birimidir ve astronomi çalışmalarında kullanılır. 7. Bölge zamanı nedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Bölge zamanı, aynı saat dilimindeki bölgelerde kullanılan ortalama güneş zamanıdır. Açıklama:

  Bölge zamanı, dünyanın farklı bölgelerinde kullanılan zaman dilimlerine göre belirlenir. Her saat dilimi, 15 derecelik bir boylam aralığına karşılık gelir. Aynı saat dilimindeki bölgelerde kullanılan zaman, bölge zamanı olarak adlandırılır. 9. Yerel yıldız zamanı nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Yerel yıldız zamanı, bir gözlemcinin bulunduğu boylama bağlı olarak değişen yıldız zamanıdır. Açıklama:

  Yerel yıldız zamanı, gözlemcinin bulunduğu boylama göre hesaplanan yıldız zamanıdır. Gözlemcinin bulunduğu boylam arttıkça, yerel yıldız zamanı da artar. 11. Güneş'in gece ve gündüz süreleri nasıl değişir?


 12. Cevap: Güneş'in gece ve gündüz süreleri, Güneş'in dik açıklığına bağlı olarak değişir. Açıklama:

  Güneş'in dik açıklığı, Güneş'in ekvatora olan açısıdır. 13. Güneş tutulması çeşitlerini yazınız.


 14. Cevap: Güneş tutulması çeşitleri şunlardır: Tam Güneş Tutulması: Ay'ın Dünya ve Güneş arasında geçerek Güneş'in tamamını kapatması sonucu gerçekleşen tutulmadır. Halkalı Güneş Tutulması: Ay'ın Dünya ve Güneş arasında geçerek Güneş'in ortasını kapatması sonucu gerçekleşen tutulmadır. Parçalı Güneş Tutulması: Ay'ın Dünya ve Güneş arasında geçerek Güneş'in bir kısmını kapatması sonucu gerçekleşen tutulmadır. Açıklama:

  Güneş tutulması çeşitleri, Ay'ın Dünya ve Güneş arasındaki konumuna göre belirlenir. Tam Güneş Tutulması, Ay'ın Dünya ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunması sonucu gerçekleşir. Halkalı Güneş Tutulması, Ay'ın Dünya ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunmaması ve Ay'ın Güneş'ten daha küçük olması sonucu gerçekleşir. Parçalı Güneş Tutulması ise, Ay'ın Dünya ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunmaması ve Ay'ın Güneş'ten daha büyük olması sonucu gerçekleşir. 15. Ay tutulması çeşitlerini yazınız.


 16. Cevap: Ay tutulması çeşitleri şunlardır: Tam Ay Tutulması: Dünya'nın Ay ve Güneş arasında geçerek Ay'ın tamamını kapatması sonucu gerçekleşen tutulmadır. Yarı Gölgeli Ay Tutulması: Dünya'nın Ay ve Güneş arasında geçerek Ay'ın bir kısmını kapatması sonucu gerçekleşen tutulmadır. Parçalı Ay Tutulması: Dünya'nın Ay ve Güneş arasında geçerek Ay'ın bir kısmını kapatması sonucu gerçekleşen tutulmadır. Açıklama:

  Ay tutulması çeşitleri, Dünya'nın Ay ve Güneş arasındaki konumuna göre belirlenir. Tam Ay Tutulması, Dünya'nın Ay ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunması sonucu gerçekleşir. Yarı Gölgeli Ay Tutulması, Dünya'nın Ay ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunmaması ve Dünya'nın Ay'ın önünden geçerken Ay'ı tamamen kapatmaması sonucu gerçekleşir. Parçalı Ay Tutulması ise, Dünya'nın Ay ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunmaması ve Dünya'nın Ay'ın önünden geçerken Ay'ı tamamen kapatması sonucu gerçekleşir. 17. Kon düzenekleri nelerdir ve nasıl kullanılırlar?


 18. Cevap: Kon düzenekleri, bir cismin, sabit kabul edilen bir noktaya (referans noktası) göre bulunduğu yeri belirlemek için kullanılan sistemlerdir. Kon düzenekleri, enlem ve boylam, kartezyen koordinat sistemi ve küresel koordinat sistemi gibi farklı türlerde olabilir. Açıklama:

  Kon düzenekleri, bir cismin konumunu kesin olarak belirlemek ve bu konumu başkalarıyla paylaşmak için kullanılır. 19. Enlem ve boylam nedir ve nasıl hesaplanırlar?


 20. Cevap: Enlem, bir yerin ekvatora olan açısal uzaklığıdır. Boylam ise, bir yerin başlangıç meridyenine olan açısal uzaklığıdır. Enlem ve boylam, bir yerin konumunu kesin olarak belirlemek için kullanılır. Açıklama:

  Enlem ve boylam, Dünya üzerindeki bir konumu belirlemek için kullanılan koordinatlardır. Enlem, kuzey veya güney yarımküredeki konumu, boylam ise doğu veya batı yarımküredeki konumu belirtir. 21. Eşlek kon düzeneği ve çevren kon düzeneği arasındaki farklar nelerdir?


 22. Cevap: Eşlek kon düzeneği ve çevren kon düzeneği arasındaki farklar şunlardır: * Eşlek kon düzeneği, gözlemcinin bulunduğu konuma ve zamana göre değişkenlik göstermeyen açı değerlerine sahipken, çevren kon düzeneği, gözlemcinin bulunduğu konuma ve zamana göre değişkenlik gösteren açı değerlerine sahiptir. * Eşlek kon düzeneği, gök cisimlerinin konumlarını kesin olarak belirlemek için kullanılırken, çevren kon düzeneği, gök cisimlerinin hareketlerini takip etmek ve gök olaylarını açıklamak için kullanılır. Açıklama:

  Eşlek kon düzeneği ve çevren kon düzeneği, gök cisimlerinin konumlarını belirlemek için kullanılan iki farklı koordinat sistemidir. Bu iki koordinat sistemi arasındaki temel fark, açı değerlerinin değişkenlik gösterip göstermemesidir. 23. Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarından biri nedir?


 24. Cevap: Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarından biri, bazı yıldızların bazı enlemlerde hiç doğmaması veya hiç batmamasıdır. Açıklama:

  Gök cisimleri, Dünya'nın etrafında döndükleri için günlük olarak bir görünür hareket yaparlar. Bu hareket, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. Dünya'nın ekseni eğik olduğu için, gök cisimlerinin günlük görünür hareketleri farklı enlemlerde farklılık gösterir. Bazı enlemlerde, bazı yıldızlar hiç doğmaz veya hiç batmaz. 25. Güney enlemlerinde batmayan yıldızlar için hangi koşul geçerlidir?


 26. Cevap: Güney enlemlerinde batmayan yıldızlar için δ # - (90 + φ) koşulu geçerlidir. Açıklama:

  Güney enlemlerinde batmayan yıldızlar, ufuk çizgisinin üzerinde kalırlar. Bu nedenle, bu yıldızların dik açıklığı (δ) ile enlem açısı (φ) arasındaki farkın mutlak değeri 90 dereceden büyük olmalıdır. 27. Üç tane doğmayan yıldız örneği veriniz.


 28. Cevap: * Polaris * Sirius * Canopus Açıklama:

  Polaris, Kuzey Kutbu Yıldızı olarak da bilinir. Bu yıldız, Dünya'nın kuzey kutbuna çok yakın bir konumda bulunur. Bu nedenle, kuzey enlemlerinde hiç batmaz. Sirius, gökyüzündeki en parlak yıldızdır. Ancak, bu yıldız güney yarımkürede bulunur. Bu nedenle, kuzey enlemlerinde hiç doğmaz. Canopus, gökyüzündeki ikinci en parlak yıldızdır. Bu yıldız da güney yarımkürede bulunur. Bu nedenle, kuzey enlemlerinde hiç doğmaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-02) Detayları

2023-2024 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-02) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-02) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-02) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • KlasikAyrıca

Öğrenciler, zaman ölçümünde kullanılan araçlar hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenciler, sarkaç hareketi ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenciler, güneş zamanı ve yıldız zamanı arasındaki farkı anlar.

Öğrenciler, bölge zamanı ve önemi hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenciler, yerel yıldız zamanı ve hesaplanması hakkında bilgi sahibi olur.

Güneş'in gece ve gündüz sürelerinin nasıl değiştiğini ve bunun nedenlerini öğrenmek.

Öğrenciler, Güneş tutulması çeşitlerini öğrenirler.

Öğrenciler, Ay tutulması çeşitlerini öğrenirler.

Kon düzeneklerinin farklı türlerini ve bunların kullanım alanlarını öğrenmek.

Enlem ve boylamın ne olduğunu ve nasıl hesaplandıklarını öğrenmek.

Öğrenciler, eşlek kon düzeneği ile çevren kon düzeneği arasındaki farkları ve kullanım alanlarını öğrenirler.

Öğrenciler, gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarından birinin, bazı yıldızların bazı enlemlerde hiç doğmaması veya hiç batmaması olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, güney enlemlerinde batmayan yıldızlar için geçerli olan koşulu öğrenirler.

Öğrenciler, üç tane doğmayan yıldız örneği öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-02) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-02) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-02) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-02) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-02) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri