2021-2022 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Türk Dili ve Edebiyatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

30 Mart 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Millî Edebiyat  romanları için doğru değildir?

A) Mekân olarak İstanbul dışına çıkılmıştır.
B) Refik Halit, yurt içinde ve yurt dışında pek çok yere gitmesinden dolayı mekânı en geniş tutan sanatçılardan biri olmuştur
C) Yakup Kadri, romanlarında sadece İstanbul'u ele almıştır. 
D) Millî Edebiyat dönemi romancılarının büyük bir bölümü yaşadıkları zamanı anlatmıştır. 
E) Yakup Kadri için geçmiş ve içinde bulunulan zaman çok önemliydi.

30 Mart 2022  

I.  Halide Edip, bütün romanlarında canlı ve güçlü kişilere yer vermiştir. 
II. Refik Halit, romanlarında Anadolu'dan seçmiş olduğu ilginç tiplere yer vermiştir
III. Reşat Nuri Güntekin, pek çok romanını ilgilendiği insanlardan hareketle yazdığını söylemiş ve onun romanlarında bütün olay seçilen bu kahramanların etrafında toplanmıştır.
Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız III         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III             E) I, II ve III

30 Mart 2022  

Refik Halit'le ilgili olarak;
I. Romanlarında genellikle sürükleyici, şaşırtıcı olayları seçer. 
II. Bazı romanlarının giriş bölümü polisiye romanlarının başlangıcı gibidir. 
III. Derinliğe inmeden aşk maceralarını anlatır.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III          E) I, II ve III

30 Mart 2022  

Servet-i Fünûn yazarları, yakından takip ettikleri Fransız yazarların etkisiyle ..................... roman anlayışını benimsemişlerdir
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) romantik        B) natüralist        C) realist
D) toplumsal      E) macera

30 Mart 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tanzimat'ın birinci döneminde halkın anlayacağı bir dil kullanılmıştır.
B) Tanzimat romanlarında olayların geçtiği mekân genellikle İç Anadoludur.
C) Tanzimat romanlarında zaman genellikle Osmanlı toplumunun Batı ile tanışmaya başladığı dönemdir. 
D) Tanzimat romanında anlatılan olayların ya gerçek ya da gerçeğe benzer olması gerektiği düşüncesi hâkimdir.
E)  Tanzimat romanlarının birinci dönem sanatçıları tarafından yazılanlarında idealize edilmiş kişiler vardır.

30 Mart 2022  

Tanzimat edebiyatı realizmle ilgili olarak;
I. Olağanüstü olaylar ve kişiler üzerine eğilmiştir.
II. Gözleme önem verilmiştir
III. Nedenlerle sonuçlar arasında bağlar aranmıştır
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III          E) I, II ve III

30 Mart 2022  

I. Ahmet Mithat,
II. Sami Paşazade
III. Şemsettin Sami,
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri eserlerinde daha çok aydınlara seslenmiştir?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

30 Mart 2022  
Edebiyatımızda görülen roman biçimindeki ilk eser, Yusuf Kamil Paşa'nın Fénelon'dan çevirdiği ".........................."tır

Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Karabibik        B) Telemak        C) Eylül
D) İntibah            E) Sahra

30 Mart 2022  

Romantizm akımı ile yazılmış eserlerle ilgili olarak;
I. Tesadüflere çok yer verilmiştir.
II. Olayların sonunda, çoğu zaman iyiler ödüllerini, kötüler ya da suçlular cezalarını alırlar.
III. Kahramanlar çoğu zaman bir görüşte aşık olurlar.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

30 Mart 2022  

I. Meddah öykülerinin etkisi ve tekniği görülür.
II. Eserler genel olarak, duygusal, acıklı konular üzerine kurulmuştur.
III. Öykü ve romanında olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Tanzimat edebiyatını için doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

30 Mart 2022  

I. İlk edebi roman - İntibah
II. İlk realist roman - Cezmi
III. İlk çeviri romanı - Telemak
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III          E) I, II ve III

30 Mart 2022  

Tanzimat dönemi romanları ile ilgili olarak;
I. Daha çok sosyal sorunlar üzerinde yoğunlaşılmıştır.
II. Dönemin roman kahramanları daha çok tek yönlü olarak ele alınmıştır.
III. Sade dil kullanılmıştır.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III          E) I, II ve III

30 Mart 2022  

Ateşten Gömlek eseri ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Milli edebiyat döneminde yazılmıştır.
B) Halide Edip Adıvar tarafından kaleme alınmıştır.
C) Eser I. Dünya savaşını ele almaktadır.
D) Eser ilk olarak İkdam gazetesinde bölümler halinde yayınlanmıştır.
E) 1923 yılında kitap haline getirilmiştir.

30 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi servetifünun sanat anlayışı ile yazılan eserlerden biri değildir?

A) Aşkı Memnu        B) Kırık Hayatlar
C) Çalı Kuşu             D) Bir Aşkın Tarihi
E) Hayal İçinde

30 Mart 2022  

Servetifünun sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Yalın bir dil kullanılmıştır.
B) Edebiyat ve Hukuk adlı bir makale ile dağılma sürecine girmiştir.
C) Karamsarlığı konu almıştır.
D) II. Abdülhamit dönenimde gelişme göstermiştir.
E) Hayal kırıklığı, kaçış gibi konuları ele almıştır.

30 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Sevetifünün topluluğu içerisindeki yazarlardan biri değildir?

A) Cenap Şahabettin            B) Tevfik Fikret
C) Hüseyin Cahit Yalçın       D) Ahmet Mithat Efedi
E) Halit Ziya Uşaklıgil

30 Mart 2022  

Mai ve Siyah adlı eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil tarafından kaleme alınmıştır.
B) 19. yy sonlarının İstanbul'unu konu almaktadır.
C) İdealist bir şairin iç dünyası anlatılmıştır.
D) Klasisizm akımında yazılmıştır.
E) Tanzimat edebiyat döneminde görülen bazı kusurlardan arındırılmıştır.

30 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendinin eserlerinden biri değildir?

A) İntibah
B) Açıkbaş
C) Hasan Mellah
D) Henüz On Yedi Yaşnıda
E) Paris'te Bir Türk 

30 Mart 2022  

I. Kişiler çoğu zaman tek yönlüdür.
II. Olaylar bir ibretle son bulur.
III. Sosyal yaşamla ilgili sorunları ele alır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tanzimat dönemi romanları için doğrudur?

A) Yalnız II         B) II ve III        C) I, II ve III
D) I ve III            E) I ve II

30 Mart 2022  

Tanzimat edebiyatında yazılan romanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Romantizm etkisi görülmektedir.
B) Günlük yaşamı konu almıştır.
C) Batılaşmayı yanlış anlamış gençleri ele almıştır.
D) Halkı aydınlatma amaçlanmıştır.
E) Yazarın yorumlarına yer verilmemiştir.