2021-2022 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Kur’an-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

19 Ocak 2022  

اِسْتَوٰى kelimesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) isveye           B) lisyeve          C) İsteve
D) Seteve          E) Vetese

19 Ocak 2022  

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde tenvinli bir harf vardır?

A) يُبَشِّرُونَ          B) وَجِلَ          C) صَمَدُ
D) يَمُدُّ               E) ظُلُمَاتٌ

19 Ocak 2022  

Aşağıdakilerin hangisinde kalın bir harf vardır?

A) كَذَّبَ           B) لَعَلَّ              C) كُلَّ
D) يُكَذِّبُ          E) جَهَنَّمُ

19 Ocak 2022  

Tebbet suresinin yorumunda aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

A) Zenginliği Ebu Leheb’e fayda vermedi.
B) İnsanlara kötülük yapanlarla mücadele etmeye gerek yoktur.
C) Zalimler yaptıklarının karşılıklarını göreceklerdir.
D) İnanmayanları ve müminlere zulmedenleri Allah sevmez.
E) Her toplumda, Ebu Leheb ve karısı gibi insanlar olabilir.

19 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?

A) Bu harflerin cezimli olması
B) Bu harflerin harekesiz olması
C) Bu harflerin harekeli olması
D) Bu harflerden önceki harfin cezimli olması
E) Bu harflerden sonra hemze gelmesi

19 Ocak 2022  

Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi meydana gelir?

A) Medd-i tabiî              B) Medd-i ârız
C) Medd-i munfasıl       D) Medd-i lîn
E) Medd-i muttasıl

19 Ocak 2022  

Tecvit ilminde bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere ……… harfleri denir. Boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Med harfleri               B) Huruf-u mukataa
C) Mukabele harfleri      D) Kıraat harfleri
E) Tecvit harfleri

19 Ocak 2022  

Kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe ne denir?

A) Sakin Nun          B) Sakin Mim
C) Med Harfi           D) Hükmür-Ra.
E) Sebebi

19 Ocak 2022  

Yüce Allah Kur’an’ın “tertil” üzere indirildiğini bildirmiştir. “…Kur’an’ı tertil üzere oku!” emriyle de Peygamberimize ve onun şahsında bütün Müslümanlara bir sorumluluk yüklemiştir.
Yukarıda bahsedilen Kur’an’ı doğru güzel ve tane tane okuma ilmine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Med                  B) Sükun          C) Tebdil
D) Tadili erkan      E) Tecvit

19 Ocak 2022  

Kendisinden evvelki harf esre ve kendisi sakin olduğunda aşağıdaki harflerden hangisi med harfi olur?

A) ا      B) و      C) ح      D) ر      E) ل

19 Ocak 2022  

................. harfin üzerine ters devrik E şeklinde yazılan işarettir, harflerin iki defa okunmasını sağlar. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Cezim            B) Tenvin          C) Şedde
D) Med Harfi      E) Hareke

19 Ocak 2022  

Kur’an’ın her beş sayfasına verilen isim nedir?

A) Sure          B) Ayet          C) Hizip
D) Cüz           E) Mushaf

19 Ocak 2022  

" عَلَيْهِ " kelimesinde durulması halinde hangi tecvid kuralı uygulanır?

A) Medd-i Muttasıl      B) Medd-i Munfasıl
C) Medd-i Tabi'î          D) Medd-i Lîn
E) Medd-i Lâzım

19 Ocak 2022  

Kelimelerin başındaki ( ال ) takısında yer alan " lâm" harfinin okunmayıp sonraki harfe idğam edilerek o harfin şeddeli okunmasına ne ad verilir?

A) İdğamı-ı Misleyn        B) İdğam-ı Şemsiyye
C) İdğam-ı bilâgunne     D) İdğamı mütecaniseyn
E) İzhar-ı Kameriye

19 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Vakf-ı Lazımın işaretidir?

A) ق      B) ج     C) ص      D) م     E) ط

19 Ocak 2022  

Tenvinden sonra harekeli mim harfi gelirse hangi tecvid kuralı uygulanır?

A) İdğam-ı meal-ğunne.
B) İdğam-ı Mütecaniseyn.
C) İdğam-ı bilâ ğunne.
D) İdğam-ı Şemsiyye.
E) İklab.

19 Ocak 2022  

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin sözlük anlamı yanlıştır?

A) İdğâm : Ğunne yapmak
B) İhfâ : Örtmek ve gizlemek
C) İzhâr : Açığa Çıkarmak
D) İklâb : Çevirmek
E) İklâb : Çevirmek.

19 Ocak 2022  

" اَلْحَاقَّةُ" kelimesinde hangi med vardır?

A) Medd-i tabii             B) Medd-i Lîn
C) Medd-i Muttasıl.      D) Medd-i Lazım.
E) Medd-i Muttasıl.

19 Ocak 2022  

" اَلْحَاقَّةُ" kelimesinde hangi med vardır?

A) Medd-i tabii             B) Medd-i Lîn
C) Medd-i Muttasıl.      D) Medd-i Lazım.
E) Medd-i Muttasıl.

19 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ihfâ harflerinden birisi değildir?

a) ل      b) ق      c) ذ     d) د     e) ف