2021-2022 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


10.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Ocak 2022  

“tevbeten” kelimesinin yazılışı hangi seçenekte verilmiştir?

A) جَهَنَّمُ      B) تَوْبَةً     C) رُسُلُ     D) مُصَدِّقاً     E) مُصَدِّق

06 Ocak 2022  

قَوْلاً kelimesini okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Humile      B) Kavlen     C) Kebüra
D) Emera      E) Fevgin

06 Ocak 2022  

جَبَلٍ kelimesini okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cümelin      B) Ecelin               C) Deracetin
D) Cebelin       E) Hubelin

06 Ocak 2022  

كُتُبٌ kelimesini okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hakemin      B) Şehidün      C) Kütübün
D) Kabulün       E) Yebetün

06 Ocak 2022  

"İyilik, iyilik yapmak, bir şeyi hakkıyla yapmak. Gibi anlamlara gelmektedir. Hadisteki tanımı Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o, seni görmektedir.” tanımı verilen Kur’an kavraması aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiğfar      B) Fâsık          C) İtaat
D) İhsan        E) Tövbe

06 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da eleştirilen olumsuz insan tiplerine örnek olamaz?

A) Tövbekârlar     B) Fâsık              C) İsrâf edenler
D) Cimriler           E) Kendini beğenmişler

06 Ocak 2022  

................. cömertliğin zirvesidir. Başkalarını da düşünmek, yeri geldiğinde kendinden daha zor durumdaki mü’min kardeşini kendine tercih etmek demektir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin gelmesi gerekir?

A) İsar         B) İstiğfar     C) İhsan
D) İlham      E) İkram

06 Ocak 2022  

* Allah’ın varlığını kabul eder.
* Allah’ın yanında başka ilahlar edinir.
* Allah’a, zatında ve sıfatlarında eş, ortak koşar.
Yukarıda inanç açısından özellikleri sıralanan insan tipi Kur’an-ı Kerim’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mü’min       B) Zalim              C) Kâfir
D) Münafık      E) Müşrik

06 Ocak 2022  

Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilime ne denir?

A) Tefsir          B) Hatim              C) Tecvit
D) Kıraat         E) Mukabele

06 Ocak 2022  

“Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlanmasını dilerse Allah’ı çok bağışlayıcı ve merhamet edici bulur.” (Nisâ suresi, 110. ayet) Ayette hata ve günahlardan dolayı bağışlanma dilenirse Allah’ın merhametli olduğu ifade edilmektedir.
Hata ve günahların Allah tarafından bağışlanmasını istemeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhsan             B) İstiğfar          C) Samimiyet
D) Pişmanlık      E) Takva

06 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim’in özelliklerinden değildir?

A) Kurandan sonra ilahi kitaplar gelmeye devam etmiştir.
B) Cebrail (a.s ) vasıtasıyla gönderilmiştir.
C) Kuran parça parça indirilmiştir.
D) Kur anın dili Arapçadır.
E) Evrensel bir kitaptır.

06 Ocak 2022  

“..................Gerçeği örten, Allah’a veya diğer iman esaslarından birine inanmayan, bunları inkâr eden kimsedir. Peygamberimizin(s.a.v) haber verdiği ve Allah katından getirdiği hakikatleri kabul etmeyen kimselerin genel adıdır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Günahkâr        B) Fâsık              C) Kâfir
D) Münafık           E) Müşrik

06 Ocak 2022  

Kur’an-ı Kerîm, bir kısmı Mekke ve bir kısmı Medine’de olmak üzere yaklaşık 23 yılda tamamlanmıştır. Kur’an-ı Kerim’in kaç yılı Mekke’de, kaç yılı Medine’de indirilmiştir?

A) Mekke: 10 - Medine: 13      B) Mekke: 13 - Medine: 10
C) Mekke: 8 – Medine: 15       D) Mekke: 11 – Medine: 12
E) Mekke: 12 – Medine: 11

06 Ocak 2022  

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in Mekke dönemi ayetlerine ilişkin bir özellik değildir?

A) Kısa ve oldukça tesirli cümlelerdi.
B) Edebî yönüyle kalplere nüfuz ediyordu.
C) Akıcılığı, duyanların dikkatini çekiyordu.
D) Ayetler “Ey inananlar” hitabıyla başlıyordu.
E) İnsanların tanıdığı çevreden örnekler içeriyordu.

06 Ocak 2022  

I. Oruç, zekât ve hac gibi ibadetlerle ilgili hükümler,
II. Aile ve toplumu ilgilendiren meseleler,
III. “Ey insanlar” şeklinde başlayan hitaplar,
IV. Münafıklardan bahseden bölümler,
V. Peygamberlerin ve geçmiş milletlerin kıssaları.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kur’an-ı Kerim’in Medenî ayet ve surelerin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) III- V       B) Sadece III         C) I-II- III
D) IV- V       E) III- IV -V

06 Ocak 2022  

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in Mekke dönemi ayetlerine ilişkin belirgin bir özelliğidir?

A) İnsani ilişkilere dair hukuktan (muâmelât) bahseder.
B) Allah yolunda mücadele (cihad) etmeye değinir.
C) Ölüm ve sonrasındaki ebedi hayattan bahseder.
D) “Ey inananlar” hitabı ile başlar.
E) İbadetlerle ilgili hükümleri konu edinir.

06 Ocak 2022  

Birtakım Mekke müşrikleri, Allah Rasûlü’nün erkek evladının vefat ettiğini görünce onun hakkında “Nesli kesildi, kendisi ‘ebter’ oldu” demişlerdi. Rabb’imiz, Mekke döneminin bu zor şartlarında Kevser suresini indirerek, Sevgili Rasûlü’nü teselli etmiştir. Onun nail olduğu hikmet ve nimetleri haber vererek, onu rahatlatmıştır. Surenin sonunda da, ona böyle kötü isim verenlerin sonlarından haber vererek, “ebter” ismine asıl onların layık olduklarını, bildirmiştir.
Yukarıdaki paragrafa göre Kevser Suresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Müşriklerin Peygamberimize hakaretleri üzerine indirilmiştir.
B) Müşriklerin neslinin kesik olduğu bildirilmiştir.
C) Peygamberimiz teselli edilmiştir.
D) Medenî bir suredir.
E) Müşriklerin zorbalıklarına karşın indirilmiştir

06 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in oluşturmayı hedeflediği ideal insanın özelliklerinden biri olamaz?

A) Allah korkusuna sahip, her türlü haksızlıktan sakınan,
B) Allah’a ve Peygamberine inanıyor gibi görünen,
C) İyiliği emreden, kötülüğe engel olmaya çalışan,
D) Nimetlerin değerini bilen ve daima Allah’a şükreden,
E) Sadece Allah’a kulluk eden.

18 Aralık 2021  

Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir?

A) Tecvid   B) Fıkıh   C) Hadis   D) Tefsir   E) Kelam

18 Aralık 2021  


kuranı kerim sorusu
Yukarıdaki ayetin Türkçe okunuşu hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Vele in messethum nefhatun min azâbi rabbik.
B) Vele in seeltehüm men halaka's-semâvati ve'l-erda leyekûlünnellâh.
C) Vele in muttum ev kutiltum le ilâllâhi tuhşerûn.
D) Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûni
E) Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn