2021-2022 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

29 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın eleştirdiği olumsuz tipler arasında değildir?

A) Allah'ın emrini takip edip, hak yoldan sapan fasıklar.
B) İnsanları aldatanlar.
C) Cimriler, dünya malına aşırı düşkün olanlar.
D) Alçak gönüllü olanlar.
E) Yalan söyleyip sözünde durmayanlar.

29 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın oluşturmayı hedeflediği ideal insan tipi değildir?

A) Allah korkusuna sahip insan.
B) Sadece Allah'a kulluk eder.
C) Allah'a güvenip dayanır.
D) Alçak gönüllü ve sabırlıdır.
E) Riyakardır.

29 Ekim 2021  

* Gerçeği örten, Allah'a inanmayan.
* Peygamber efendimizin getirdiklerine inanmayan.
* Ebedi ahirette cehenneme gidecekler.
Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kafir            B) Münafık        C) Müşrik
D) Mümin        E) Müsrif

29 Ekim 2021  

I. Kuran'a göre kadın veya erkek olsun insan onurlu bir varlıktır.
II. Kulluk bilinci dışında Allah katında hiç kimsenin bir diğerine üstünlüğü yoktur.
II. İnsan iyiliği ve kötülüğü seçme kabiliyeti bulunan iradeli bir canlıdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I, II ve III
D) Yalnız I         E) Yalnız II

29 Ekim 2021  

Mekke dönemi ayetleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değilidir?

A) Kella lafzı bulunur.
B) İnanç, tevhid ve ahlak konularına yer verilmiştir.
C) Ahiretteki ceza ve mükafat gibi temel inanç konularına yer verir.
D) İlk mesajları kısadır.
E) Oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerle ilgili hükümleri konu edinir.

29 Ekim 2021  

I. Cihad etmeye değinen sureler vardır.
II. Ölüm ve sonraki hayattan bahseder.
III. Secde ayeti bulunan surelerdir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Medine dönemi ayetleri için yanlıştır?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

29 Ekim 2021  

I. Ceza hukukuna dair ayet ve sureler bulunur.
II. Aile ve toplumu ilgilendiren meseleleri ele alır.
III. Genellikle Ey insanlar hitabı ile başlar.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Medine dönemi ayetleri için doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

29 Ekim 2021  

I. Kur'an Oku emriyle başlar.
II. Kur'an'ın hitap ettiği dil akıcı ve etkileyicidir.
III. Kur'an'ın ilk ayetleri edebi yönüyle güçlüydü.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

29 Ekim 2021  

Günah işleyen bir müminin günahlarından dolayı tövbe etmesi .......................
Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

A) sünnet            B) farz        C) vacip
D) nafile              E) farz-i ayin

29 Ekim 2021  

Genel anlamı ile cömertlik anlamına gelen, elde var olanı ondan mahrum olana ikram etmek anlamındaki kavram hangisidir?

A) Tövbe            B) İstiğfar        C) İhsan
D) İsar                E) İtimat

29 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi duanın önemini vurgulamaktadır?

A) Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya da tapmazlar.
B) Haksız yere, Allah’ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar.
C) (Ey Peygamber!) De ki: “Duanız olmasa Rabb’im size ne diye kıymet verir!..
D) Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.
E) Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah’a yönelmiş olur.

29 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi konu olarak diğerlerinden farklıdır?

A) Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.
B) Onlar zina etmezler.
C) Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya da tapmazlar.
D) Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. İbret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren odur
E) Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar.

29 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Furkan suresinin değindiği konular arasında değildir?

A) Peygamber efendimizin son peygamber olduğu.
B) Kıyameti yalanlayan müşrikler için Allah'ın cehennemi hazırladığı.
C) Kuran'ın neden parça parça indirildiği.
D) Peygamberimizin ve bütün peygamberlerin temel özellikleri.
E) İnsanın yaratılış amacı.

29 Ekim 2021  

Onu, göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi.
Verilen ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Furkan suresinin sonuncu ayetidir.
B) Mekkeli müşriklerin Kur'an-ı peygamber efendimizin Hristiyan ve Yahudilerden yardım alarak yazdığını söylemelerini reddetmektedir.
C) Kur'an'ı Allah'ın yardımı olmadan hiç bir beşeri gücün yazamayacağını vurgular.
D) Kur'an da hiçbir insanın ulaşamayacağı zenginlikte sırların var olduğu üzerinde durulur.
E) Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu vurgular.

29 Ekim 2021  

O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah’tır.
Oysa onlar, Allah’ı bırakıp, hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, kendilerine ne zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler.
Yukarıda verilen ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Tevhid ilkesini yok sayan bütün inanç, fikir ve eylemleri ret ettiğini vurgulamaktadır.
B) Evrenin yaratıcısının tek olduğunu ispatlayan düzen ve uyumun varlığında bahsedilir.
C) Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini vurgular.
D) Evrendeki her şeyin Allah tarafından yaratıldığını vurgular.
E) Gerçek tanrının özelliklerinden bahseder.

29 Ekim 2021  

Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan’ı indiren Allah yücedir.
Furkan suresinin yukarıda verilen 1. ayeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ayette kul olarak bahsedilen Peygamber efendimiz (s.a.v) 'dir.
B) Furkan ismi Kur'an'ın en temel özelliğini ifade eden ismidir.
C) Furkan ismi Kur'an'ın ; hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, helali haramdan ayırıcı bir ölçü oluşunu vurgulamaktadır.
D) Sure ismini Furkan kelimesinin özel anlamından almaktadır.
E) Furkan kelimesi Bakara suresinde de geçmektedir.

29 Ekim 2021  

Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.
Furkan suresinin yukarıda verilen ayetinde bahsedilenler kimlerdir?

A) Müminler            B) Müşrikler        C) Selefiler
D) Münafıklar          E) Kafirler

29 Ekim 2021  

Rahman’ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman, “................” deyip geçen kullardır.
Furkan suresinin yukarıda verilen ayetinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) merhaba                      B) selam
C) Allah sizi affetsin        D) Allah sizi kahretsin
E) kahrolun

29 Ekim 2021  

Furkan suresinde belirtilen el-Furkan kavramı hangisinin yerine kullanılmaktadır?

A) Kuran'ı Kerim        B) Peygamber efendimiz.
C) İnsanlar                  D) Melekler
E) Cinler

29 Ekim 2021  

Furkan suresinin ilk kelimesi olan Tebareke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Sadece Allah'a mahsustur.
B) Anlam yoğunluğu olan bir kelimedir.
C) Sadece Furkan suresinde geçmektedir.
D) Anlaşılması zordur.
E) Allah'ın yüceliği, kutsallığı, sürekliliği gibi üstün özelliklerini kapsar.