2021-2022 10.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Kimya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Kimya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Kimya dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

29 Ekim 2021  

I. Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri her zaman sabit kalır.
II. Bir bileşikteki elementlerin arasındaki sabit oranı bulabilmek için bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri verilmelidir.
III. Bileşiğin formülü ve element kütleleri bilinirse bileşikteki elementlerin kütlece oranları bulunabilir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sabit oranlar kanunu için doğrudur?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
D) II ve III         E) I, II ve III

29 Ekim 2021  

Şaplarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) İletkenliği diğer bileşiklere göre daha fazladır.
B) İyon sayısı arttıkça iletkenliği düşer.
C) Kristalleri düzgün sekiz yüzlü biçimindedir.
D) +1 ve +3 değerli iki metalin çifte sülfatlarının 12 molekül kristal suyu olarak kristalleşmiş biçimdedir.
E) Alüminyum süftatın diğer ismidir.

29 Ekim 2021  

Alüminyum sülfat ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Doğada alüminogenit minerali olarak bulunur.
B) Beyaz renkli parlak kristallerden oluşur.
C) Suda çözünmez.
D) Gıda, kağıt, tekstil gibi alanlarda kullanılır.
E) Diğer alüminyum tuzların elde edilmesinde alüminyum sülfattan yararlanılır.

29 Ekim 2021  

Amonyum klorür ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Halk arasında nişadır olarak bilinir.
B) Suda çözünürlüğü çok azdır.
C) Üşütme ve öksürük tedavisinde kullanılan ilaçların bileşiminde kullanılır.
D) Balgam söktürücü özelliğine sahiptir.
E) Boya imalatında da kullanılır.

29 Ekim 2021  

I. Verimli topraklarda
II. Volkanik bölgelerde
III. Deniz suyunda
IV. Çürümüş bitkilerde
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri amonyum tuzlarının doğal olarak oluşabileceği alanlar arasındadır?

A) I, II, III ve IV        B) I ve II        C) I, II ve III
D) I, III ve IV            E) II ve IV

29 Ekim 2021  

Bitkilerin gelişmesi için ihtiyaç duyduğu azotlu, fosforlu ve potasyumlu maddelere .................. denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Gübre             B) Kimyasal        C) Klorür
D) Kalsiyum        E) Karbonata

29 Ekim 2021  

* Yalıtım malzemesi olarak kullanır.
* Tıp alanında ortopedik ameliyatlarda kemik rejenerasyonunda kullanılır.
* Ekmekte maya için kullanılır
Yukarıdaki özellikleri verilen kimyasal hangisidir?

A) Sodyum birarbonat      B) Potasyum nitrat
C) Sodyum klarür               D) Kalsiyum karbonata
E) Kalsiyum sülfat

29 Ekim 2021  

I. Halk dilinde karbonat olarak bilinir.
II. Beyaz renkli ve katı halde bir maddedir.
III. Hamur işlerinin temel malzemesidir.
Yukarıdaki verilenlerden hangisi veya hangileri sodyum birakarbonat için doğrudur?

A) Yalnız I          B) Yalnız II        C) I ve II
D) I, II ve III        E) I ve III

29 Ekim 2021  

Kum ve sodyum karbonat karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtılıp soğutulmasıyla elde edilen maddeye ............... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Cam          B) Çimento        C) Kireç
D) Tuz            E) Plastik

29 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Tıp alanında tuz türlerinden sodyum klorür kullanılır.
B) Deterjan yapımında sodyum sülfat kullanılır.
C) Doğal sodyum sülfat kristal yapılı bir tuzdur.
D) Halk dilinde çamaşır sodası olarak bilinen kimyasal sodyum karbonattır.
E) Sodyum karbonat çamaşır ve tüllerin beyazlatılmasında kullanılır.

29 Ekim 2021  

I. Tarım alanında
II. Hayvan yeminde
III. Tıp alanında
IV. Kompres yapımında
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tuzun kullanım alanları içerisinde yer alır?

A) I ve II            B) I ve III        C) II ve III
D) I, II ve III       E) I, II, III ve IV

29 Ekim 2021  

I. Yumuşatıcılar
II. Tuz ruhu
III. Metal parlatıcılar
IV. Kireç çözücüler
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri günlük yaşamda kullandığımız kimyasal ürünler arasındadır?

A) I ve II            B) I ve III        C) II ve III
D) I, II ve III       E) I, II, III ve IV

29 Ekim 2021  

I. Yemek borusundan besinler peristalistik hareketlerle mideye indirilir.
II. Midede mekanik ve kimyasal sindirim yapılır.
III. Kimyasal sindirim sırasında mide mukus ve mide öz suyunu salgılar.
Yukarıda verilenlerden ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) I ve III        C) II ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

29 Ekim 2021  

I. Bağ dokusu
II. Düz kaslar
III. Epitel doku
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yemek borusunu oluşturan dokular arasındadır?

A) I ve II            B) I ve III        C) II ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

29 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Sindirim sisteminin ilk organı ağızdır.
B) Tükürük salgısı ağız içinin ıslaklığını ve besinlerin yumuşatılmasını sağlar.
C) Tükürük bileşiminin büyük bir kısmını su oluşturur.
D) Tükürük salgısı asidik özellik sağlar.
E) Tükürükte su haricinde mukus, amilaz enzimi, sodyum ve kalsiyum iyonları bulunur.

29 Ekim 2021  

Endüstride daha çok harç ve beton malzemesi olarak kullanılan, tarım alanında toprağın nötralleşmesinde yararlanılan baz hangisidir?

A) Kalsiyum oksit         B) Potasyum hidroksit
C) Sodyum hidroksit    D) Kalsiyum hidroksit
E) Sülfür hidroksit

29 Ekim 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi potasyum hidroksit bazının kullanım alanları arasında değildir?

A) Arap sabunu yapımı    B) Sıvı sabun yapımı
C) Temizlik sanayide         D) Plastik sanayi
E) Tıp alanında

29 Ekim 2021  

Gıdalardaki mikrobik bozunmayı önlemek için gıdalarda koruyucu olarak kullanılan asit türü hangisidir?

A) HCOOH        B) HNO3        C) H3PO4
D) HF                 E) HCI

29 Ekim 2021  

I. Kezzap olarak ta adlandırılır.
II: Dinamit gibi çeşitli patlayıcıların yapımında kullanılır.
III: Plastik ve azotlu gübre yapımında kullanılır.
Nitrik asit için yukarıda verilenlerden hangisi ve hangileri doğrudur?

A) Yalnız III            B) Yalnız II        C) I, II ve III
D) I ve II                 E) I ve III

29 Ekim 2021  

Halk arasında akü asidi olarak ta bilinen ve dünyada birçok alanda kullanılan asit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nitrik asit                    B) Sülfürik asit
C) Hidroklorik asit          D) Formik asit
E) Fosforik asit