2021-2022 10.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Coğrafya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Coğrafya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Coğrafya dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Şubat 2022  


coğrafya kayaç sorusu
Yukarıda verilen görseldeki gibi karstik arazilerde, yağışlar sonucunda yeryüzüne düşen suların, kireç taşlarını aşındırarak oyuklar ve yarıklar oluşturmasıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dolin    B) Lapya    C) Uvala    D) Polye    E) Obruk

09 Şubat 2022  

I. Yeşilırmak - Kılıçkaya
II. Manavgat - Aslantaş
III. Gediz Nehri - Demirköprü
Yukarıda verilen nehir ve üzerinde inşa edilen baraj eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Yalnız III         B) I ve II            C) II ve III
D) I ve III             E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

Aşağıda verilen göllerden hangisi oluşum yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Tuz Gölü            B) Manyas Gölü
C) Eber Gölü          D) Kilimli Göl
E) Hazar Gölü

09 Şubat 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Karedeniz için doğru değildir?

A) Tuzluluk oranı fazladır.
B) Kıyıda girinti-çıkıntı, koy-körfez azdır.
C) Kıta sahanlığı dardır
D) Falezler fazladır. 
E) Deniz turizmi gelişmemiştir. 

09 Şubat 2022  


10.sınıf coğrafya sorusu
Şekilde verilen yeraltı su kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karstik kaynaklar        B) Fay kaynağı
C) Gayzer                          D) Vadi kaynağı
E) Artezyen

09 Şubat 2022  

Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarına debi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi debiyi etkileyen unsurlardan biri değildir?

A) İklim                     B) Yeraltı kaynakları
C) Buharlaşma        D) Yatak eğimi
E) Yağış türü

09 Şubat 2022  

Heyelan sırasında sürüklenen malzemenin bir çukurluğun önünü kapatması sonucu meydana gelen göllerdir.
Buna göre aşağıda verilen bölgelerden hangisinde heyelan gölleri daha çok gözlemlenir?

A) Akdeniz               B) Ege        C) İç Anadolu
D) Doğu Anadolu    E) Karadeniz

09 Şubat 2022  

Göllerin suları acı, tatlı, sodalı ve tuzlu olabilir.
Buna;
I. İklim koşulları
II. Gölün fiziksel yapısı
III. Gölün beslenme kaynakları
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri sebep olabilmektedir?

A) Yalnız I         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

I. Silifke
II. Tefenni
III. Muğla
Yukarıda verilen ovalardan  hangisi veya hangileri karstik yapılıdır?

A) Yalnız I         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

Aşağıda verilen platolardan hangisi oluşum yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Yazlı Kaya platosu             B) Cihan Beyli platosu
C) Çatalca-Kocaeli platosu    D) Taşeli platosu
E) Bozok platosu

09 Şubat 2022  

Genellikle sıcak su kaynaklarının yakınında ve kalsiyum karbonatlı suların yayılarak aktığı alanlarda, kirecin çökelmesi ile oluşan basamaklara traverten denir.
Buna göre aşağıda verilen yerleşim yerlerinden hangisinde daha çok traverten görülür?

A) Kızören         B) İnsuyu        C) Çankırı
D) Pamukkale    E) Damlataş

09 Şubat 2022  

coğrafya sorusu
Şekilde verilen kıyı tipi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Dalmaçya kıyı tipidir     B) Ria kıyı tipidir
C) Boyuna kıyı tipidir         D) Enine kıyı tipidir
E) Haliçli kıyı tipidir

09 Şubat 2022  

Denize paralel uzanan dağlar arasındaki vadiler, denizin yükselmesi sonucunda sular altında kalır. Böylece denizin içinde kalan dağ ve tepeler ada görünümü alarak dalmaçya tipi kıyılar oluşturur.
Buna göre;
I. Çanakkale boğazı
II. Adriya kıyıları
III. Antalya kıyıları
verilen yerlerden hangisinde veya hangilerinde dalmaçya tipi kıyı görünür?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

Dağların kıyı çizgisine dik uzandığı bölgelerde enine kıyılar meydana gelir
Bu tip kıyılarla ilgili olarak;
I. Körfez sayısı
II. Ada sayısı
III. Koy sayısı
verilenlerden hangisi veya hangileri fazlaca görülür?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Karstik şekiller sade yer altında gözlemlenir.
B) Karstik bölgelerde su düdenlerden yer altına sızar
C) Mağara tavanlarının veya derinliği artan dolinlerin çökmesi ile meydana gelen çukurluklara obruk adı  verilir
D) Sular tarafından çözünen kalker tabakası üzerinde lapya denir.
E) Bazı durumlarda polyelerin uzunluğu kilometreleri bulabilir.

09 Şubat 2022  

Bu kayaçlar; kurak ve yarı kurak bölgelerde  kayaların alt kısımlarının rüzgarlar tarafından  aşındırılması sonucu oluşan  kayaçlardır. Örnek şekildeki gibi;

Yukarıda açıklaması verilen kayaç türü hangisidir?

A) Tafoni        B) Şahit kaya    C) Mantar kaya
D) Hamada    E) Yardang

09 Şubat 2022  

Akarsular, taşıdıkları malzemeyi denize veya göle ulaştıkları yerde biriktirir ve denizin sığ yerlerinde .............................  meydana getirir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) dağ eteği ovası
B) dağ içi ovaları
C) taban seviyesi ovası
D) deltaları 
E) ırmak adası

09 Şubat 2022  

Volkanik bölgelerde bulunan tüflerin sel suları  tarafından aşındırılmasıyla peri bacaları oluşur.
Buna göre;
I. Nevşehir
II. Ürgüp 
III. Göreme
verilen yerleşim yerlerinden hangisinde veya hangilerinde peri bacaları oluşumu görülür?

A) Yalnız III         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III             E) I, II ve III

09 Şubat 2022  

coğrafya vadi görseli
Verilen vadi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boğaz Vadi        B) Kanyon Vadi
C) Çentik Vadi        D) Tabanlı Vadi
E) Asimetrik vadi

09 Şubat 2022  

Denge profiline ulaşmış akarsular;
I. Yatak eğimi artar
II. Akış hızı ve hidroelektrik potansiyeli düşer
III. Ulaşıma elvirişli hale gelir.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III          E) I, II ve III