2021-2022 10.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


10.Sınıf ait Biyoloji dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Biyoloji dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Biyoloji dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

03 Ocak 2022  

Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejenerasyonla çoğalma gözlenir?

A) Uğur böceği     B) Kertenkele         C) Planarya
D) Ahtapot            E) Ağaç kurbağası

03 Ocak 2022  Mayoz I’in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapılar için,
I. a1 ve a2 kardeş kromatitlerdir.
II. b sinapsisi ifade eder.
III. c1 ve a2 arasında cross over gerçekleşebilir.
IV. d tetrat yapısıdır.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I         B) Yalnız III         C) II ve IV
D) I, II ve III       E) I, II, III ve IV

03 Ocak 2022  


10.sınıf biyoloji sorusu
Yukarıda mayoz geçirmekte olan 2n=4 kromozomlu bir hücre şekli verilmiştir.
I. Eşlenmiş homolog kromozomlar bir araya gelerek tetrat oluşturur.
II. Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde yan yana dizilir.
III. Homolog kromozomun kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değişimi olur.
IV. Çekirdekçik kaybolur ve çekirdek zarı parçalanır.
Numaralarla verilen olaylardan hangileri şekilde verilen evrenin bir önceki evresinde gerçekleşen olaylardır?

A) I ve II            B) I, II ve III             C) II, III ve IV
D) I, III ve IV     E) I, II, III ve IV

03 Ocak 2022  


10.sınıf biyoloji sorusu
Yukarıda şematize edilen kromozom yapısı incelendiğinde a, b ve c için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A) Hücrede kromozom sayısı kadar b bulunur.
B) a kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır
C) b sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücrelerde bulunur.
D) c kromatitlerin iğ ipliğine tutunmasını sağlayan kinetokordur.
E) Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar a bulunur.

03 Ocak 2022  


mayoz bölünme
Yukarıdaki şekilde mayoz bölünmeye ait evreler karışık olarak verilmiştir. Bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I, II, V, III ve IV     B) II, I, V, III ve IV
C) II, IV, III, I ve V     D) III, II, I, V ve IV
E) IV, III, II, I ve V

03 Ocak 2022  


mitoz bölünme sorusu
Mitoz bölünmenin belirli bir evresinde mikroskop görüntüsü verilen şekildeki gibi olan hücre için;
I. 2n = 6 kromozomludur.
II. Bölünme sonrası n = 3 kromozomlu hücreler oluşur.
III. Anafaz evresi gerçekleşmektedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I         B) Yalnız III     C) I ve II
D) I ve III           E) II ve III

03 Ocak 2022  


biyoloji sorusu 10.sınıf
Aşılama yöntemi yukarıda şematize edildiği şekilde gerçekleşmektedir.
Şekil incelendiğinde,
I. K, aşı, L ise anaçtır.
II. B bitkisinin kalıtsal yapısı değişir.
III. A bitkisinin üremesi sağlanmış olur.
ifadelerinden hangileri doğru olur?

A) Yalnız I         B) Yalnız III         C) I ve II
D) I ve III           E) I, II ve III

03 Ocak 2022  

Mitoz çekirdek bölünmesi ile ilgili
- Çekirdek zarı erir, çekirdekçik kaybolur.
- Sentriyoller zıt kutuplara doğru hareket eder.
- Sentriyoller tarafından iğ iplikleri oluşturulur.
- Kromatin iplikler bu evrede kısalıp kalınlaşarak kromozom adını alır.
verilen özellikler hangi evrede gerçekleşir?

A) İnterfaz         B) Profaz             C) Metafaz
D) Anafaz          E) Telofaz

03 Ocak 2022  

Vejetatif üreme, tarımsal değeri olan bitkilerin kısa sürede ve mevcut genetik özelliklerini bozmadan üretilmesi açısından son derece önemlidir.
Buna göre
I. Çelikleme yöntemi ile yeni bir asma bitkisi elde edilmesi
II. Ayva çekirdeğinden yeni bir ayva bitkisi elde edilmesi
III. Daldırma yöntemi ile yeni bir ahududu bitkisinin elde edilmesi
IV. Yer elmasının depo organı olan yumru gövdesinden yer elması bitkisinin elde edilmesi
yukarıda verilenlerden hangileri vejetatif üremeye uygun bir yöntem değildir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) II ve III
D) I, II ve IV      E) II ve IV

03 Ocak 2022  

Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri vs. gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılabilmektedir.
Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur?

A) Vücut hücrelerinin tamamının mitoz bölünmeler sonucu oluşması
B) Aynı bireyin saç ve tırnak yapılarında farklı DNA’ların bulunması
C) Bir bireyin vücut hücrelerinin tamamında farklı genetik bilgilerin oluşması
D) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda diğer vücut hücrelerinden farklı olan genlerin bulunması
E) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda bireyin özellikleri ile ilgili ikişer adet genin yer alması

03 Ocak 2022  

Mayoz bölünmenin birinci profaz evresinde 40 kromatit gözlendiğine göre, bölünen hücre bölünme öncesi kaç kromozoma sahiptir?

A) 4     B) 8     C) 10     D) 20     E) 40

03 Ocak 2022  
Bir bitkinin doku kültürü yöntemiyle çoğaltılması sürecinde;
I. Bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelerden kallus oluşturmaya çalışma,
II. Kallusun gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitokinin hormonlarını verme,
III. Kallusun geliştiği ortama glikoz, vitamin gibi besleyici maddeleri ekleme
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız I      B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II         E) II ve III

03 Ocak 2022  

Partenogenezle çoğalma aşağıda verilen canlılardan hangisinde görülmez?

A) Eğrelti otları
B) Bal arıları
C) Su pireleri
D) Yaprak bitleri
E) Kamçı kuyruklu kertenkele

03 Ocak 2022  

Mayoz bölünmenin Profaz - I evresinde 12 tetrat oluşturan hayvansal bir organizmanın kas hücresindeki kromozom sayısı kaçtır?

A) 6     B) 12     C) 24     D) 36     E) 48

03 Ocak 2022  

2n = 2m gr kromozom ağırlığına sahip bir hücrenin,
• İ = interfaz
• M = mitoz
• S = sitokinez
süreçlerindeki kromozom ağırlığı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde verilmiştir?

mebsinavlari biyoloji sorusu

03 Ocak 2022  

Hücre bölünmesi sırasında karyokinezin görüldüğü ama sitokinezin gerçekleşmediği gözlenmiş ise, oluşacak yeni hücrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) Bölünme sonrası çok çekirdekli hücre oluşur
B) Her biri tek çekirdekli az miktarda sitoplazma içeren hücreler oluşur.
C) Sitoplazma miktarı ve çekirdek sayıları farklı olan çok sayıda hücre oluşur
D) Oluşacak hücrelerin yarısı çekirdekli yarısı çekirdeksiz olur.
E) Oluşacak hücrelerin hiçbirinde çekirdek bulunmaz.

03 Ocak 2022  

Aşağıda bazı karakterlere ait alel genler verilmiştir.
I. AA Bb Cc dd
II. Aa Bb Cc Dd
III. aa bb cc DD
IV. Aa bb cc Dd
V. Aa Bb CC DD
Buna göre mayoz bölünme sonucu oluşturabilecekleri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden hangisidir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

03 Ocak 2022  

Mayoz sırasında gerçekleşen;
I. Krossing over
II Tetrat oluşumu
III. Kromatit ayrılması
IV. Homolog kromozomların ratgele ayrılması
olaylarından hangileri metafaz I evresinden önce gerçekleşir?

A) I ve II           B) I, II ve III             C) III ve IV
D) I, II ve IV     E) I, II, II ve IV

03 Ocak 2022  

Mayoz II ve mitoz hücre bölünmeleri karşılaştırıldığında;
I. kromozomların ekvator düzleminde yan yana sıralanması,
II. öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi,
III. kardeş kromatitlerin anafaz evresinde ayrılması
verilenlerden hangilerinin ortak olmadığı söylenir?

A) Yalnız I      B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II         E) II ve III

03 Ocak 2022  

Bazı bitkilerde yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Bu durumda toprağın altında kalan dallar yeni kökler oluşturarak gelişmeye başlar. Yan dalların gelişimi yeterli düzeye ulaştığında ana bitkiden kesilerek ayrılma gerçekleşir.
Üreme şekli yukarıdaki gibi olan vejetatif yöntem seçeneklerin hangisindeki ile adlandırılır?

A) Aşılama
B) Daldırma
C) Çelikleme
D) Rizomla çoğalma
E) Sürünücü gövdeyle çoğalma