2021-2022 10.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Biyoloji dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Biyoloji dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Biyoloji dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi vejatatif üreme şekli değildir?

A) Yumruyla üreme      B) Soğanla üreme
C) Çelikle üreme            D) Partenogez ile üreme
E) Aşılamayla üreme

05 Kasım 2021  

I. n kromozomludur.
II. Kara yosunu, eğrelti otu ve pazmodyum gibi canlılarda görülür.
III. Su ve rüzgar gibi etkenlerle pasif olarak taşınır.
Sporla üreme ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) I ve III        C) II ve III
D) Yalnız II        E) I, II ve III

05 Kasım 2021  

* Kromotin iplikleri katlanıp kısalır.
* Çekirdekçikler kaybolur
* Mitotik iğ iplikleri oluşur.
Yukarıda verilen mitoz evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Projaz            B) Metafaz        C) İnterfaz
D) Anafaz           E) Telofaz

05 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi mitozun evrelerinden biri değildir?

A) Projaz            B) Metafaz        C) İnterfaz
D) Anafaz           E) Telofaz

05 Kasım 2021  

I. ATP ve protein sentezi hızlanır.
II. Mitokondri gibi organellerin sayısı artar
III. DNA eşlenmesi gerçekleşir.
İnterfaz evresi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III            B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız I              E) Yalnız II

05 Kasım 2021  

I. Hücre döngüsü interfaz ve mitoz evre olamak üzere iki bölümden oluşur.
II. İnterfaz üç alt evreden oluşur.
III. Hücre döngüsü süresi aynı canlının farklı dokularında değişiklik göstermez.
Hücre döngüsü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II                B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III           E) Hiçbiri

05 Kasım 2021  

Ökaryot bir hücrenin kromozomunu oluşturan DNA ve protein kompleksine ................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Kromotin            B) Genotip        C) Genom
D) Keratin                E) RNA

05 Kasım 2021  

* Kromotin iplikleri kısalıp yoğunlaşır
* Çerirdekçik kaybolur, çekirdek zarı parçalanır.
Yukarıda özellikleri verilen mitoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metafaz            B) İnterfaz        C) Anafaz
D) Telofaz              E) Profaz

05 Kasım 2021  

I. Ben ve siğillerde değişiklik
II. Yutma güçlüğü
III. Vücudun herhangi bir yerinde şişlik
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kanser belirtisi olabilir?

A) Yalnız II            B) I ve III        C) I ve II
D) I, II ve III           E) Yalnız III

05 Kasım 2021  

Bölünerek üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bölünme canlının yapısına göre farklı bölgelerde başlar
B) Hücrede çekirdek ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşir
C) Birey belirli bir olgunluğa ulaştığı zaman eşit olarak ikiye ayrılır.
D) Temeli miyoz bölünmeye dayanır.
E) Bölünme amiplerde her yönde gerçekleşir.

05 Kasım 2021  

I. Aşılama
II. Daldırma yöntemi
III. Doku kültürü
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri eşeysiz üreme çeşitlerindendir?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III          E) I, II ve III

05 Kasım 2021  

Steril koşullarda yapay bir besin ortamında bitkinin hücre, doku ve organ gibi kısımlarından yeni doku, bitki ve ya bitkisel ürün üretme yöntemine ............................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Doku kültürü            B) Bitki kültürü
C) Vejetatif üreme        D) Eşeysiz üreme
E) Eşeyli üreme

05 Kasım 2021  

Bahçedeki bir ağacın dallarından birinin kesilip toprağa ekilmesi sonucu yeni bir ağacın ortaya çıkması hangisi ile açıklanabilir?

A) Vejatatif üreme              B) Sporla üreme
C) Yenileme ile üreme        D) Bölünerek üreme
E) Tomurcuklanma ile üreme

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi bitki hücrelerinde mitoz bölünme esnasında görülmez?

A) İğ ipliklerinin kaybolması.
B) Sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi.
C) Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması.
D) Kromozomların zıt kutuplara ulaşması.
E) Kromatin ipliklerinin kısalması.

05 Kasım 2021  

Bitki hücrelerinde mitoz bölünme gerçekleşirken sitoplazmayı ikiye bölen orta lamel hangi evrede gerçekleşir?

A) Profaz            B) I. İnterfaz        C) Anafaz
D) Telofaz           E) Metafaz

05 Kasım 2021  

Anafaz evresi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Kardeş kromatitlerin ayrılması bu evrede gerçekleşir.
B) Kromatitlerin sentromerleri yavaşça bu evrede ayrılır.
C) Bu ayrılış kutuplara gidildikçe yavaşlar.
D) Kromozomlar bu evrede oluşur.
E) Kromozomların kutuplara ulaşmasıyla bu evre tamamlanır.

05 Kasım 2021  

I. Çekirdek zarının kaybolmasıyla başlar.
II. Kromozomlar en kısa ve kalın halinde olur.
III. Kromozomlar ekvatoral düzleme yerleşir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri meterfaz evresi için doğrudur?

A) I, II ve III            B) II ve III        C) I ve III
D) I ve II                 E) Yalnız III

05 Kasım 2021  

* Çekirdek zarının kaybolmasıyla başlar.
* Kromozomların morfolojisi en iyi bu evrede incelenir.
Yukarıda verilenler mitoz bölünmenin hangi aşamasında gerçekleşir?

A) Profaz                B) Metafaz        C) Anafaz
D) Homofaz           E) Telofaz

05 Kasım 2021  

Sitoplazmada fiziksel ve kimyasal değişimlerin başladığı, hücrenin daha yuvarlaklaşıp daha kıvrımılı olduğu mitoz bölünme evresi hangisidir?

A) Profaz            B) Metafaz        C) Anafaz
D) Homofaz        E) Telofaz

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kromozomların morfolojik özellikleri mitozda ortaya çıkar.
B) Canlılarda eşeyi belirleyen genler eşey kromozomlarında taşınır.
C) İnsanlarda 23 çift kromozom bulunur.
D) Bu kromozomlardan 22 çifti gonozom, 1 çifti otozomdur.
E) Anne babadan gelen kromozomlar zigotta çiftler halinde bulunur.