2021-2022 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


1.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 1.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 1.Sınıf Matematik dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

1.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

07 Kasım 2021  

13 + ......... = 42 olduğuna göre noktalı yere hangi sayı gelmelidir?

A) 22        B) 27        C) 29

07 Kasım 2021  

28 + ......... = 51 olduğuna göre noktalı yere hangi sayı gelmelidir?

A) 21            B) 23            C) 27

07 Kasım 2021  

57 sayısının okunuşu hangisidir?

A) Elli yedi        B) Yüz iki    C) Kırk beş

07 Kasım 2021  

99 sayısının okunuşu hangisidir?

A) Yirmi altı    B) Doksan dokuz    C) Seksen iki

07 Kasım 2021  

"Yetmiş üç" okunuşu verilen sayı hangisidir?

A) 45             B) 73            C) 93

07 Kasım 2021  

"Seksen altı" okunuşu verilen sayı hangisidir?

A) 56            B) 73            C) 86

07 Kasım 2021  

top 
Verilen geometrik şekil hangisidir?

A) Koni        B) Silindir        C) Küp

07 Kasım 2021  

12 - 6 = ? işleminin sonucu hangisidir?

A) 5            B) 6                C) 7

07 Kasım 2021  

10 - 3 = ? işleminin sonucu hangisidir?

A) 5            B) 6            C) 7

07 Kasım 2021  

9 - 4 = ? işleminin sonucu hangisidir?

A) 5            B) 6            C) 7

07 Kasım 2021  

7 - 4 = ? işleminin sonucu hangisidir?

A) 1            B) 2            C) 3

07 Kasım 2021  

11 + 1 = ? işleminin sonucu hangisidir?

A) 10            B) 11            C) 12

07 Kasım 2021  

2 + 1 = ? işleminin sonucu hangisidir?

A) 3            B) 4            C) 6

07 Kasım 2021  

Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?

A) 12 + 7 = 18 
B) 19 = 9 onluk ve 1 birlik
C) 24 = on iki + on iki

07 Kasım 2021  

"34" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırk üç    B) Kırk dört    C) Otuz dört

07 Kasım 2021  

"26" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yirmi altı    B) Yirmi bir    C) Altmış iki

07 Kasım 2021  

"On yedi" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7        B) 10        C) 17

07 Kasım 2021  

"Otuz sekiz" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 83            B) 38            C) 36

07 Kasım 2021  


ondalık gösterim
Şekilde onluk ve birlik olarak verilen sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20        B) 22        C) 23

07 Kasım 2021  


matematik sorusu
Dağınık olarak verilmiş onluk ve birlik aşağıdakilerden hangi sayıya denk gelmektedir?

A) 23        B) 26        C) 32